กระดูกงูร้อยสายไฟ : S type Cable Carrier

กระดูกงูร้อยสายไฟ คือ

กระดูกงูร้อยสายไฟ คือ อุปกรณ์ในการป้องกันสายไฟหรือสัญญาณจากการโค้งหรือการหักขณะเคลื่อนที่ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม มักจะใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องในโรงงานและอุตสาหกรรม รูปร่าง S ช่วยในการจัดเก็บสายไฟได้เป็นระเบียบ ลดการเสียหายของสายไฟที่อาจจะเกิดจากการบิดหรือแตกหักขณะการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยลดการสะสมของฝุ่น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กระดูกงูร้อยสายไฟ
รางกระดูกงูร้อยสายไฟ
Cable Cairrer กระดูกงู
Cable Carrier s series
chain Carrier misumi

คุณสมบัติของรางกระดูกงูร้อยสายไฟ S type Cable Carrier

รางที่มีรูปร่างเป็นตัว S ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานวิศวกรรม มีสีเหลืองบนตัวเครื่องรับสายไฟที่ทำจากวัสดุ PA66 (Polyamide 66) ที่มีความทนทานสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยเครื่องรับสายไฟนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องจักร CNC ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ซับซ้อนและต้องการการจัดเรียงสายไฟอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

 • การป้องกันสายไฟและสายสัญญาณ: รางตัว S ช่วยป้องกันการบิดหรือรบกวนของสายไฟหรือสายสัญญาณที่เคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ ขณะทำงานของเครื่อง CNC ทำให้สายไฟมีอายุการใช้งานยาวนานและลดความเสียหายจากการตีสายไฟกันในขณะเคลื่อนที่

 • ความทนทานและความยืดหยุ่น: มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีความยืดหยุ่นที่ดี เหมาะสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่มากและที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดเรียงสายไฟ

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การต้านทานต่อการกัดกร่อนจากฝุ่น น้ำ หรือสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อวัสดุ

 • ความสามารถในการจัดเรียงสายไฟ: ด้วยรูปร่างที่เป็น S สามารถจัดเรียงสายไฟในรูปแบบที่เรียบร้อยและมีระเบียบ ช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

 • การบำรุงรักษา: มีลักษณะที่ง่ายต่อการทำความสะอาด และการบำรุงรักษาเช่นการใช้ผ้าเช็ดเปียกเพื่อล้างสายไฟหรือราง เพื่อให้รักษาความสะอาดและป้องกันการสะสมของฝุ่นหรือสารต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบได้

 • ความปลอดภัยในการใช้งาน: ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการจัดเรียงสายไฟอย่างเรียบร้อยและมีระเบียบ ทำให้สายไฟไม่มีการหักหรือเสียหายขณะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

สเปกสินค้าและราคา : กระดูกงูร้อยสายไฟ : S type Cable Carrier

ราคารางกระดูกงูตัวS
Igus chains PA

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

การใช้งานด้วยการจัดเรียงสายไฟอย่างเรียบร้อยและมีระเบียบ ทำให้สายไฟไม่มีการหักหรือเสียหายขณะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น ไม่มีการบิดหรือรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อาจทำให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อการใช้งาน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการไหม้หรือสัญญาณเตือนอันตรายอื่นๆ ที่เกิดจากสายไฟที่เสียหายหรือตัวรางที่มีปัญหาในการทำงานได้

 • การปกป้องสายไฟและสายสัญญาณ: ช่วยปกป้องสายไฟและสายสัญญาณไม่ให้เกิดการบิดหรือรบกวนขณะที่เคลื่อนที่ ทำให้สายไฟมีอายุการใช้งานยาวนานและลดความเสียหายจากการตีสายไฟกันในขณะเคลื่อนที่

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ช่วยให้สายไฟหรือสายสัญญาณมีการจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและมีระเบียบ ช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

 • ความปลอดภัย: ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเช่น ไฟไหม้หรือการชำรุดของสายไฟที่เสียหาย ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่สำคัญได้โดยง่าย และมีการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตามความต้องการ

 • การลดความเสียหายและการซ่อมแซม: ช่วยลดความเสียหายจากการสะสมของฝุ่นหรือสารต่างๆ และลดความเสียหายจากการตีสายไฟกันในขณะเคลื่อนที่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระยะยาว

การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

การตรวจสอบสถานะของรางเป็นระยะทางช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของสายไฟหรือสายสัญญาณได้อย่างเป็นประจำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายหรือการตีสายไฟกันในขณะเคลื่อนที่ การทำความสะอาด: การทำความสะอาดรางเป็นระยะทางช่วยลดความเสียหายจากการสะสมของฝุ่นหรือสารต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบไฟฟ้าการตรวจสอบการติดตั้ง: ตรวจสอบการติดตั้งของรางเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบว่าสายไฟมีการจัดเรียงและติดตั้งอย่างเหมาะสมในราง 
ตรวจสอบการทำงานของรางเป็นระยะทางช่วยให้ระบบไฟฟ้าและสัญญาณทำงานอย่างเสถียรและปลอดภัย โดยตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรางและแน่ใจว่าทำงานอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งานกระดูกงูสายไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ

การใช้งานช่วยลดการหักหรือตีสายไฟในขณะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร CNC ที่มีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆ รางชนิดนี้ยังช่วยให้การบำรุงรักษาและการตรวจสอบสายไฟและสัญญาณไฟฟ้าเป็นไปอย่างสะดวก และเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม CNC อีกด้วย โดยมีลักษณะพิเศษด้วยการเพิ่มจุดสีเหลืองบนสายไฟ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้การใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรเป็นไปอย่างเป็นระบบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม: ใช้เป็นช่องรับสายไฟและสายสัญญาณในเครื่องจักร เช่น เครื่องปั้มน้ำหรือเครื่องทำความร้อน ช่วยลดการบิดหรือแตกของสายไฟและสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างมั่นคงและปลอดภัย

 • ในโรงงานอุตสาหกรรม: ใช้เป็นช่องรับสายไฟในการส่งสัญญาณไฟและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ช่วยให้การจัดการสายไฟและสัญญาณได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

 • ในระบบการขนส่ง: ใช้ในการควบคุมและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบการขนส่งสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้าในโกดังหรือระบบลำเรียงสินค้า ช่วยป้องกันสายไฟและสัญญาณไม่ให้เสียหายขณะที่เคลื่อนที่

 • ในระบบอิเล็กทรอนิกส์: ใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย

 • ในระบบประมวลผลข้อมูล: ใช้เป็นช่องส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย เช่น การสื่อสารข้อมูลในระบบโทรคมนาคมหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • ในสถาปัตยกรรม: ใช้ในการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโครงสร้างสถาปัตยกรรม ช่วยให้การทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สรุป

รางกระดูกงูสายไฟที่มีรูปร่างเป็นรูป S ซึ่งมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร สามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งสัญญาณไฟฟ้าและสายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รูปร่าง S ช่วยในการจัดเก็บสายไฟได้เป็นระเบียบ ลดการเสียหายของสายไฟที่อาจจะเกิดจากการบิดหรือแตกหักขณะการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยลดการสะสมของฝุ่นและสารต่างๆ ภายในราง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้รางกระดูกงู ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรร

TZP cable chain
Radius chain TZP
Black Cable Chain

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top