กล่องพักสายไฟ เทอร์มินอลพลาสติก Tibox IP66

กล่องพักสายไฟ คือ

กล่องพักสายไฟ คือ กล่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการกับสายไฟหลายเส้นในตัวเดียว โดยมักมี terminal block ภายในกล่องเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างสะดวก และป้องกันการสัมผัสสายไฟได้ โดยมักใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือการจัดการสายไฟในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมและจัดการกับสายไฟมากมายในตัวเดียว

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กล่องพักสายไฟ
เทอร์มินอลบล็อก tibox
boxco กล่องพลาสติก
Poly Carbonate tibox
Plastic Terminal Box TIBOX

คุณสมบัติกล่องพักสายไฟ เทอร์มินอลพลาสติก Tibox IP66

คุณสมบัติที่โดดเด่น ที่มีความปลอดภัยสูงและมีความทนทานต่อน้ำและฝุ่นในระดับ IP66 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้นได้ในตัวเดียวด้วยความสะดวกสมบูรณ์

 • IP66: มีการป้องกันที่ระดับ IP66 ที่ช่วยป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าสู่ตัวของ terminal block อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือสถานที่ที่อาจได้รับการพ่นน้ำหรือสารเคมีต่างๆ

 • ตัวเชื่อมต่อตั้งแต่: มีตัวเชื่อมต่อหลายช่อง (3P) ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้นได้ในตัวเดียว มีความสะดวกในการจัดการกับการเชื่อมต่อสายไฟหลายๆ เส้นในอุปกรณ์เดียวกัน

 • ตัวเชื่อมต่อสูงสุด 60 ช่อง: มีความจุที่มากถึง 60 ช่อง ทำให้สามารถเชื่อมต่อหรือจัดการกับสายไฟหลายเส้นได้ตามความต้องการของการใช้งาน

 • ความทนทาน: มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง ทั้งทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และมีความทนทานต่อการสัมผัสกับสารเคมีในระดับที่เหมาะสมในสถานที่ที่อาจมีสารเคมีอยู่ในอากาศ

 • การติดตั้ง: ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน มีความยืดหยุ่นในการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ รวมถึงการติดตั้งในที่ที่มีพื้นที่จำกัด

 • ความปลอดภัย: มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง เช่น มีฝาครอบที่ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสสายไฟได้โดยง่าย

สเปกสินค้าและราคา : กล่องพักสายไฟ เทอร์มินอลพลาสติก Tibox IP66

ราคาเทอร์มินอลบล็อก
ราคา Plastic Terminal ABS

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กล่องพักสายไฟ เทอร์มินอลพลาสติก Tibox IP66 เหมาะกับงานประเภทไหบ้าง

สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง ต้องการความป้องกันจากน้ำและฝุ่น หรือต้องการการเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้นในตัวเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการใช้งานที่อาจต้องมีการเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้น การใช้งานนี้จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและเสถียรมากยิ่งขึ้นในระยะยาวๆ โดยมีคุณสมบัติ IP66 ที่ป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมต่อสายไฟหลายเส้นได้ในตัวเดียวด้วยความสะดวกสมบูรณ์

 • อุตสาหกรรม: ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่มีความชื้นสูงหรืออาจต้องมีการพ่นน้ำ เช่น โรงงานผลิต โรงงานอาหาร หรือโรงงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่มีความชื้น

 • สถานที่กลางแจ้ง: สามารถใช้ในสถานที่กลางแจ้งที่อาจต้องมีการเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเกิดความเสียหายจากน้ำหรือฝุ่น

 • ระบบไฟฟ้าที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายเส้น: เหมาะสำหรับใช้ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายเส้นไฟฟ้าในตัวเดียว เช่น ระบบควบคุมหรือระบบจ่ายไฟที่ต้องการการเชื่อมต่อจากหลายแหล่ง

 • สถานที่ต้องการความปลอดภัยสูง: ใช้ในสถานที่ที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ

 • งานก่อสร้าง: เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างหรืองานที่ต้องการการควบคุมการใช้งานของระบบไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง

 • สถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า: ใช้ในสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรือโรงแรม

การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

สำหรับใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและมีความปลอดภัยสูงในการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากน้ำและฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ การออกแบบถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม โดยมีคุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและความปลอดภัยสูงในการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากน้ำและฝุ่น ดังนั้นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการความคล่องตัวและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในสถานที่หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเงื่อนไขแวดล้อมที่ท้าทายการใช้งานอย่างต่อเนื่องและคงทน

ตัวอย่างการใช้งานกล่องพักสายไฟ เทอร์มินอลพลาสติก IP66

การใช้งานเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการในสถานที่หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเงื่อนไขแวดล้อมที่ท้าทายการใช้งานและต้องการความคล่องตัวและความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและคงทน

 • โรงงานผลิต: ใช้เพื่อเชื่อมต่อและจัดการกับสายไฟที่มีการเคลื่อนไหวมากในโรงงานผลิต เช่น สายไฟที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายเส้นและต้องมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสภาพอุณหภูมิและความชื้นสูง

 • อาคารพาณิชย์: ใช้ในอาคารพาณิชย์เพื่อจัดการกับระบบไฟฟ้าที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายเส้นและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง เช่น ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง

 • โรงแรม: ใช้เพื่อการจัดการสายไฟในโรงแรมที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักหรือสิ่งอำนวยความสะดวก

 • งานก่อสร้าง: ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อการจัดการระบบไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่
 • ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรมหรืออาคารพาณิชย์: ใช้ในระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรมหรืออาคารพาณิชย์เพื่อการจัดการกับสายไฟและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 • ระบบไฟฟ้าสำหรับสถานที่กลางแจ้ง: ใช้เพื่อการจัดการกับระบบไฟฟ้าในสถานที่กลางแจ้งที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ติดตั้งโคมไฟตกแต่งหรือระบบไฟฟ้าในพื้นที่เปิดของโรงเรือน

สรุป

การใช้งานกล่องพักสายไฟ ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมได้แก่การใช้เป็นตัวเชื่อมต่อหลายเส้นของสายไฟในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมต่อสายไฟจากหลายๆ แหล่งพลังงานไฟฟ้าเข้ากับโครงสร้างการไฟฟ้าของโรงงาน หรือใช้เพื่อจัดการกับการเชื่อมต่อของระบบควบคุมและความปลอดภัยในสถานที่อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานไฟฟ้าหลายแหล่งเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและการบำรุงรักษา.

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เทอร์มินอลบล็อก (Terminal Block)  พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

Waterproof ip68
ท่อดักเฟล็กซ์
IP68 cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top