กล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม IP66​

กล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม คือ กล่องผลิตจากอลูมิเนียมเป็นกล่องที่ใช้ในการป้องกันและจัดการสายไฟในสถานที่ต่างๆ โดยมักใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นได้สูงสุดที่ปกติ มีความเป็นสัญลักษณ์ของความทนทานและความคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติกของกล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม Tibox IP66​

คุณสมบัติที่โดดเด่น ที่มีความปลอดภัยสูงและมีความทนทานต่อน้ำและฝุ่นในระดับ IP66 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อลูมิเนียมมีความทนทานและเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงและความคุ้มค่าในระยะยาว

 • ความแข็งแรงและทนทาน: อลูมิเนียมมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้กล่องสามารถทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น และสภาพอากาศอื่นๆ ได้ดี

 • การระบายความร้อน: อลูมิเนียมมีความ conducing heat ดี ทำให้สามารถระบายความร้อนจากสายไฟภายในกล่องได้ดี ลดความร้อนที่สามารถทำให้เกิดอันตรายได้

 • การต้านทานต่อสภาพอุณหภูมิและความชื้น: อลูมิเนียมมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น ทำให้กล่องสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มาก

 • ความทนทานต่อสารเคมี: อลูมิเนียมมีความทนทานต่อสารเคมี ทำให้กล่องสามารถใช้งานในสถานที่ที่มีการเกิดสารเคมีต่างๆ ได้โดยไม่เกิดการสะสมหรือการทำลายของวัสดุ

 • ความเสริมแข็ง: บางรุ่นของกล่องพักสายไฟอลูมิเนียมมีการเสริมแข็งเพิ่มเติม เช่น พื้นที่บานเกราะ ทำให้มีความแข็งแรงและป้องกันอุปกรณ์ภายในได้ดีขึ้น

 • ความปลอดภัย: อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าไปข้ามกัน เมื่อมีการใช้งานกล่องพักสายไฟอลูมิเนียมอย่างถูกต้อง มันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการช็อตไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าได้
ราคากล่องอลูมิเนียม
ราคากล่องกันน้ำอลูมิเนียม
กล่อง Aluminium IP66

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้ในงานในงานไฟฟ้า

การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันจากน้ำ ฝุ่น และสารเคมี ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า IP66 จะช่วยให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานไฟฟ้าในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องได้ดี

 • งานก่อสร้างและอุตสาหกรรม: ใช้งานในงานก่อสร้างอาคารหรือโรงงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น เช่น โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานผลิต หรือสถานที่ที่มีการใช้งานไฟฟ้าในสภาพที่มีฝุ่น ความชื้น และสารเคมีสูง

 • การใช้งานภายนอกและภายในอาคาร: สามารถใช้งานทั้งในสถานที่ภายนอกและภายในอาคาร เช่น การติดตั้งกล่องต้องการความป้องกันสูงจากน้ำฝน ฝุ่น ความชื้น และสารเคมีต่างๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง: มีความแข็งแรงที่สูง สามารถทนทานต่อการกระแทกหรือการชนจากสิ่งของต่างๆ ได้ดี

 • งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง: ใช้งานในงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การใช้งานในโรงงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคุ้มครองจากการสั่นสะเทือน การช็อตไฟฟ้า หรือการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไป

การป้องกันและจัดการสายไฟในสถานที่ที่มีความชื้นสูง

ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องเย็น หรือพื้นที่ที่มีน้ำสาด กล่องอลูมิเนียม IP66 ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปถึงสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือสารเคมี เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการ กล่องนี้ช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
การปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความชื้น และสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย: กล่องอลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีความต้องการความปลอดภัยสูงได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเสื่อมสภาพหรือการถูกทำลาย

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งาน ยังช่วยให้มีการจัดการสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดความเสี่ยงต่อการช็อตไฟฟ้า การสั่นสะเทือน หรือการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไปให้น้อยที่สุด

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง: ในสถานที่ที่มีการใช้งานไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงงานผลิตที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคุ้มครองจากการสั่นสะเทือน การใช้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการช็อตไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การใช้งานในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น: ในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา เช่น ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มที่มีการใช้งานในสภาพที่มีความชื้นสูง หรืออาจมีการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากน้ำฝนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ จะช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความชื้นและสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน: ในสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานต่อการกระแทกหรือการชนจากสิ่งของต่างๆ เช่น ในโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคุ้มครองจากการสั่นสะเทือน การใช้จะช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าจากความเสียหายและการทำลายได้ดี

 • การใช้งานในโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม: ช่วยให้มีการจัดการสายไฟและระบบไฟฟ้าในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มได้เป็นระเบียบ และปลอดภัยต่ออุปกรณ์และพนักงานจากความชื้น ฝุ่น และสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสถานที่นี้

 • การใช้งานในโรงงานผลิต: ในสถานที่ที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อลูมิเนียม Tibox IP66 เป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการช็อตไฟฟ้า สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น และสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า

 • การใช้งานในโรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม: ที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา เช่น โรงงานที่ต้องมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ที่มีความชื้นสูง หรืออาจมีการพ่นน้ำหรือสารเคมีในสถานที่ได้  จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ดี

อลูมิเนียม pull box
อลูมิเนียม junction box
พลูบ็อกซ์อลูมิเนียม

สรุป

การใช้งานกล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง ฝุ่น หรือสารเคมี โดยมีประโยชน์ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าจากความเสียหายและอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่ทนทานและมีความคุ้มครองต่อการกัดกร่อน น้ำ และสารเคมีเช่นน้ำมันหล่อลื่น โลหะ หรือสารเคมีอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเส้นทางการผ่านและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคุ้มครองและความปลอดภัยสูง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้กล่องกันน้ำอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

ตู้สแตนเลสไฟฟ้า
ท่อดักเฟล็กซ์
IP68 cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top