ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

ตู้กันน้ำฝาใส คือ

ตู้กันน้ำฝาใส คือ ตู้ที่มีโครงสร้างที่ทนทานต่อการเปียกน้ำและความชื้น โดยมีฝาหน้าตู้ที่เป็นแบบใสหรือมีความโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในตู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาตู้ทุกครั้ง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส
ตู้กันน้ำฝาใส
ตู้ไฟเบอร์กลาส Outdoor
cabinet outdoor
ตู้ฝาใส่โพลีเอสเตอร์

คุณสมบัติของตู้กันน้ำไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

ตู้กันน้ำฝาใสมีความทนทานต่อน้ำและฝุ่นด้วยระดับความป้องกัน IP65 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและอากาศเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ มีฝาหน้าใสที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา และคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ความทนทานต่อน้ำและฝุ่น (IP65): มีความคงทนต่อการเปียกน้ำและฝุ่นเนื่องจากมีระดับความป้องกัน IP65 ที่มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงโดยปลอดภัย

 • ฝาหน้าใส (Transparent Door): มีฝาหน้าที่ใสทำให้สามารถมองเห็นภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา ทำให้การตรวจสอบและการดูแลรักษาอุปกรณ์ในตู้เป็นไปอย่างสะดวก

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง : สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ เช่น ความชื้น อุณหภูมิสูงหรือต่ำ และสภาพอากาศที่แปรปรวน

 • ความทนทานต่อสภาพอากาศ : มีความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ เช่น ฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง ทำให้ตู้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

 • ความทนทานต่อการกระแทกหรือชน : มีความทนทานต่อการกระแทกหรือชนจากภายนอกได้ดี ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในตู้ไฟ

 • ความปลอดภัยและการบริหารจัดการสารเคมี : เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

สเปกสินค้าและราคา :ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

ราคาตู้กันน้ำฝาใส

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ประโยชน์ของตู้กันน้ำฝาใส ไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

การใช้งานตู้ฝาใสมีประโยชน์มากมาย เช่น การตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝาใสยังช่วยในการจัดแสงให้เหมาะสมในการตรวจสอบหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ และสามารถใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลหรือสถานะของระบบไฟฟ้าได้ ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • การตรวจสอบและดูแลรักษาง่าย: ตู้ฝาใสช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา ทำให้การตรวจสอบและการดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

  • ความปลอดภัย: ฝาใสช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในตู้ไม่ให้ถูกสัมผัสหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้า

 • การจัดแสง: ฝาใสช่วยให้แสงสามารถเข้าสู่ตู้ไฟได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้งแสงน้อย

 • การแสดงผล: ในบางกรณีฝาใสสามารถใช้เพื่อแสดงผลข้อมูลหรือตัวบ่งชี้สถานะของระบบไฟฟ้าภายในตู้ได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของระบบได้โดยง่าย

การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

การใช้งานตู้ฝาใสในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในการควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้า เช่น การจัดเก็บและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตู้ฝาใสช่วยให้ผู้ดูแลระบบได้มองเห็นและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดเวลาในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการการตรวจสอบแบบสม่ำเสมอและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ตู้ฝาใสยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและการควบคุมอุณหภูมิ เช่น การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หรือในสถานที่ที่ต้องการการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้

ตัวอย่างการใช้งานตู้กันน้ำฝาใส ไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

การใช้งานตู้กันน้ำฝาใสมีความหลากหลายในการปรับใช้งาน โดยเฉพาะในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานในระบบไฟฟ้าสาธารณะ และการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความปลอดภัย

 • การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม: ช่วยในการควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความชื้นสูง ทำให้สามารถรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 • การใช้งานในระบบไฟฟ้าสาธารณะ: สามารถนำมาใช้ในระบบไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ระบบไฟสาธารณะในสนามบิน ห้องควบคุมการบิน หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความสะอาด: มีประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดและการบริหารจัดการสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

 • การใช้งานในโรงงานผลิต:เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิต เช่น โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานที่ผลิตวัสดุที่ต้องการความสะอาดและการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเปื่อนเสียของอาหารหรือสารอุตสาหกรรม

 • การใช้งานในสถานที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ: มีความทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เช่น การใช้งานในห้องเย็นหรือห้องเก็บสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง: เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงงานที่มีการใช้งานสารเคมีอันตรายหรือสถานที่ที่ต้องการการควบคุมเข้มงวดในการเข้าถึงระบบไฟฟ้า

สรุป

ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส IP65 มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความชื้นสูง, การใช้งานในระบบไฟฟ้าสาธารณะ, และการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า, ความสะดวกในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องเปิดฝา, และการรักษาความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP65

Waterproof ip68
ท่อดักเฟล็กซ์
IP68 cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top