ข้อต่อท่อดักท์สังกะสี Ducts Fittings

ข้อต่อท่อดักท์สังกะสี คือ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อหรือปรับแต่งท่อดักท์สังกะสี เช่น ข้องอ, ข้อเชื่อม, ข้อมุ้งลวด, และอุปกรณ์การระบายอากาศอื่น ๆ ที่ใช้ในระบบท่อดักท์สังกะสีในการบำบัดอากาศหรือระบายอากาศในสถานที่ต่าง ๆ อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรือน หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างระบบท่อดักท์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งานทั้งในเรื่องของการบำบัดอากาศและการระบายอากาศ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ประเภทของข้อต่อท่อดักท์สังกะสี FITTING DUCT

การใช้งานข้อต่อท่อดักท์สังกะสีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ระบบท่อดักท์สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศและการควบคุมการไหลของอากาศในระบบได้ดี

 • ข้อต่อตรง (Straight Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อสองเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
 • ข้อต่องอ (Elbow Joint): ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางของท่อ
 • ข้อต่อสามทาง (Tee Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อสามเส้นเข้าด้วยกัน
 • ข้อต่อลด (Reducer Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อสองเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
 • วาล์ว (Valve): ใช้สำหรับควบคุมการไหลของอากาศในระบบ
 • ท่อระบายอากาศ (Exhaust Pipe): ใช้สำหรับระบายอากาศออกจากระบบ
 • ข้อต่อแบน (Flanged Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อด้วยระบบฟล็อง
 • ข้อต่อหกทาง (Six-Way Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อหกเส้นเข้าด้วยกัน
 • ข้อต่อเพดาน (Ceiling Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในเพดานห้อง
 • ข้อต่อกลม (Round Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่มีรูปร่างกลม
 • ข้อต่อพื้น (Floor Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในพื้นห้อง
 • ข้อต่อประตู (Door Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อผ่านประตูหรือช่องทางอื่น ๆ
 • ข้อต่อวางดิน (Ground Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในพื้นดินหรือพื้นหลังบ้าน
 • ข้อต่อระบายความร้อน (Heat Dissipation Joint): ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในระบบระบายความร้อน
fitting ducts
ราคาท่อดักท์สังกะสี

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเลือกวัสดุข้อต่อท่อดักท์ Ducts Fittings

การเลือกวัสดุของข้อต่อท่อดักท์ควรพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น สภาพแวดล้อมการทำงาน

 • ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม: ควรพิจารณาว่าวัสดุข้อต่อท่อสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานได้ดีเพียงพอหรือไม่ เช่น ความเป็นกรด-เบส การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

 • ความทนทานและความแข็งแรง: วัสดุข้อต่อควรมีความทนทานและความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานในระบบท่อดักท์ โดยไม่เสื่อมเสียหรือเสื่อมค่าของข้อต่อ

 • การควบคุมการไหลของอากาศ: ถ้าต้องการควบคุมการไหลของอากาศในระบบท่อดักท์ ควรเลือกวัสดุข้อต่อที่มีวาล์วหรือระบบควบคุมการไหลอย่างเหมาะสม

 • การติดตั้งและการบำรุงรักษา: ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาของวัสดุข้อต่อ เพื่อให้การบำรุงรักษาของระบบท่อดักท์สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา

 • การป้องกันการรั่วซึม: ควรเลือกวัสดุข้อต่อที่มีความยืดหยุ่นและไม่รั่วซึมอากาศ เพื่อป้องกันการสูญเสียของแรงดันในระบบ

 • ความสวยงามและความเป็นระเบียบ: หากต้องการให้ระบบท่อดักท์มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ควรพิจารณาถึงลักษณะที่ดีที่สุดของวัสดุข้อต่อ

 • การรักษาความปลอดภัย: การเลือกวัสดุข้อต่อที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมั่นใจว่าวัสดุสามารถให้การใช้งานที่ปลอดภัยและมั่นคงในระยะยาว

 • ความเป็นทนทานต่อสภาพแวดล้อม: ควรพิจารณาว่าวัสดุของข้อต่อท่อดักท์สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

การใช้งานในระบบท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

ในระบบท่อที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการไหล เช่น การบริหารจัดการอากาศในอาคาร การใช้งานข้อต่อท่อดักท์สแตนเลสที่มีข้อต่องอเป็นที่เหมาะสม เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ตามต้องการ

การใช้งานข้อต่อท่อดักท์สังกะสีในระบบท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องการสร้างการไหลของอากาศหรือสารในทิศทางที่ต่างกัน ตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ของข้อต่อท่อดักท์สังกะสีในระบบท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อท่อดักท์สังกะสีและประโยชน์ของแต่ละชนิด

ตัวอย่างของการใช้งานท่อ Spiral Duct ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและประโยชน์ของการใช้งาน:

ข้อต่อตรง (Straight Joint):

  • การใช้งาน: เชื่อมต่อท่อสองเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เพื่อสร้างเส้นท่อตรงๆ
  • ประโยชน์: ช่วยให้การต่อท่อเป็นแนวตรงและสามารถส่งอากาศหรือสารไปได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

ข้อต่องอ (Elbow Joint):

  • การใช้งาน: เปลี่ยนทิศทางของท่อเพื่อสร้างมุมหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการไหล
  • ประโยชน์: ช่วยให้การต่อท่อสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนทิศทางหรือมุมต่าง ๆ

ข้อต่อสามทาง (Tee Joint):

  • การใช้งาน: เชื่อมต่อท่อสามเส้นเข้าด้วยกันในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางต่างกัน
  • ประโยชน์: ช่วยให้สามารถสร้างระบบการไหลที่มีสามทางเข้าออกได้ หรือสร้างการแยกแยะทิศทางการไหลอากาศหรือสารได้

ข้อต่อลด (Reducer Joint):

  • การใช้งาน: เชื่อมต่อท่อสองเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน เพื่อลดขนาดของท่อ
  • ประโยชน์: ช่วยให้สามารถปรับขนาดของท่อให้เหมาะสมกับการไหลและการใช้งาน

วาล์ว (Valve):

  • การใช้งาน: ควบคุมการไหลของอากาศในระบบ โดยเปิด-ปิดการไหลตามความต้องการ
  • ประโยชน์: ช่วยให้สามารถควบคุมการไหลของอากาศในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการสูญเสียของแรงดัน

ท่อระบายอากาศ (Exhaust Pipe):

  • การใช้งาน: ระบายอากาศออกจากระบบหรืออุปกรณ์ที่มีการส่งอากาศหรือสารต่าง ๆ ออกมา
  • ประโยชน์: ช่วยให้สามารถระบายอากาศหรือสารต่าง ๆ ออกจากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการขัดข้องในระบบ

 

FITTING DUCT
Fitting ท่อลม
ท่อเฟล็กซ์ดักท์

สรุป

การเลือกข้อต่อท่อดักท์สังกะสีสามารถขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละประเภทในระบบท่อดักท์สังกะสีต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบท่อดักท์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด วัสดุของข้อต่อท่อดักท์สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อดักท์ เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

ท่อดูดควัน Air Duct
ท่อลม
ท่อลมระบายอากาศ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top