ท่อสไปร่อน Spiral Duct เหล็กกัลวาไนซ์

ท่อสไปร่อน คือ

ท่อสไปร่อน (Spiral Duct) คือ ชนิดของท่อที่มีโครงสร้างเป็นรูปร่างของเส้นโค้งหรือวงกลม มักใช้งานในระบบระบายอากาศหรือระบบพัดลมในอาคารหรือโรงงาน เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีความแข็งแรงดี ทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อน และมีการระบายอากาศได้สม่ำเสมอ ทำให้เป็นท่อที่นิยมใช้ในการสร้างระบบการไหลของอากาศในอุตสาหกรรมและสถานที่ต่าง ๆ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ท่อสไปร่อน
สไปรัล
Spiral Round Duct
SPIRAL DUCT

คุณสมบัติของท่อสไปร่อนเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel)

คุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสภาพอากาศต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบระบายอากาศหรือระบบพัดลมที่ต้องการความเสถียรและทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ความแข็งแรง: เหล็กกัลวาไนซ์มีความแข็งแรงสูงทำให้ท่อที่ผลิตจากวัสดุนี้มีความทนทานต่อแรงกระแทกและการใช้งานที่แข็งแกร่งมากพอสมควรในสภาวะที่ต้องการความคงทนและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

 2. ความทนทานต่อการกัดกร่อน: เนื่องจากมีการเคลือบสารกัลวานิซิงบนผิวเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสกปรกได้ดี ทำให้ท่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 3. ทนทานต่ออุณหภูมิ: เหล็กกัลวาไนซ์สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดี มีความเหมาะสมในการใช้งานในระบบระบายอากาศหรือการพัดลมที่ต้องมีการระบายอากาศและความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ความทนทานต่อการกัดกระแทก: เหล็กกัลวาไนซ์ยังมีความทนทานต่อการกัดกระแทกจากวัตถุสิ้นเปลืองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจมีในระบบ

 2. ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม: เหล็กกัลวาไนซ์มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ความชื้น ความร้อน และสภาพอากาศอื่น ๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ

 3. ความเหมาะสมต่อการใช้งาน: เหล็กกัลวาไนซ์มีราคาที่เหมาะสมและมีความพร้อมใช้งานสูง ทำให้เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตท่อสำหรับระบบระบายอากาศและการพัดลมในอุตสาหกรรมและสถานที่ต่าง ๆ

สเปกสินค้าและราคา : ท่อสไปร่อน Spiral Duct

ราคาท่อ spiral
ราคาท่อสไปร่อน

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ประเภทของประเภทแบบกลมและแบบรี

การเลือกใช้ท่อแบบกลมหรือแบบรีจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความเหมาะสมในการใช้งานของโครงการนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ท่อแบบกลมมักใช้งานในระบบที่ต้องการการกระจายและระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการการปรับรูปแบบที่หลากหลายได้ตามการใช้งานโครงการนั้น ๆ

ท่อแบบกลม (Round Spiral Duct)

 • การติดตั้ง:

  • ท่อแบบกลมมีการติดตั้งที่ง่ายและสะดวก โดยส่วนใหญ่มักใช้งานในระบบที่มีการกระจายและระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่สูง สามารถปรับขนาดและทิศทางได้ตามความต้องการ
 • รูปแบบ:

  • ท่อแบบกลมมีรูปร่างทรงกลมทั้งหมด ทำให้มีการกระจายและระบายอากาศได้ดี
  • มีการลดเสียงรบกวนได้ดี และมีความสามารถในการป้องกันการสกปรกและการกัดกร่อน
 • ความทนทาน:

  • ท่อแบบกลมมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน สามารถทนต่อการไหลของอากาศหรือสารเคมีได้ดี
  • มีความทนทานต่อการสกปรกจากสิ่งต่าง ๆ อย่างดี
 • การใช้งาน:

  • ท่อแบบกลมมีความหลากหลายในการใช้งาน สามารถใช้ในระบบระบายอากาศหรือระบบพัดลมได้ตามความต้องการของโครงการ
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการกระจายและระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดเสียงรบกวนได้ดี

ท่อแบบรี (Rectangular Spiral Duct)

 • การติดตั้ง:

  • ท่อแบบรีมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่สูง สามารถปรับขนาดและรูปร่างได้ตามความต้องการของโครงการ
  • มีความสามารถในการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือที่มีขอบเขตที่ซับซ้อน เช่น การติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดหรือรูปแบบที่ไม่เหมือนกันได้
 • รูปแบบ:

  • ท่อแบบรีมีรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการปรับรูปแบบหรือขนาด เช่น การใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตที่แตกต่างกัน
 • ความทนทาน:

  • ท่อแบบรีมีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนและการสกปรก เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีการไหลของอากาศหรือสารเคมี
 • การใช้งาน:

  • ท่อแบบรีมีความหลากหลายในการใช้งาน สามารถใช้ในระบบระบายอากาศหรือระบบพัดลมได้ตามความต้องการของโครงการ
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการปรับแต่งหรือการติดตั้งที่ซับซ้อน เช่น การใช้งานในโรงงานหรือสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการการติดตั้งท่อในพื้นที่ที่มีขอบเขตที่ซับซ้อน

การเลือกท่อให้เหมาะสมกับงาน

ปัจจัยที่ควรพิจารณา เช่น การใช้งาน, ความต้องการในการระบายอากาศหรือลดเสียง, และเงื่อนไขการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของงานนั้น ๆ ประเภทของงาน: การระบายอากาศ, การลดเสียง, หรือการถ่ายเทไอระบาย เป็นต้น ขนาดของท่อ: ขนาดของท่อต้องเป็นไปตามความต้องการของระบบ โดยพิจารณาตามปริมาณอากาศหรือสารที่ต้องการระบายหรือถ่ายเท

วัสดุ: เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้งาน เช่น สแตนเลส, พลาสติก, เหล็กกัลวาไนซ์, หรือ PVC ความทนทาน: ควรพิจารณาความทนทานต่อสารเคมี, ความทนทานต่อการกัดกร่อน, หรือความทนทานต่ออุณหภูมิและความดันของท่อ การติดตั้ง: การพิจารณาความสะดวกในการติดตั้ง รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและรูปแบบของท่อ

ตัวอย่างการใช้งานท่อสไปร่อน Spiral Duct

ตัวอย่างของการใช้งานท่อ Spiral Duct ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและประโยชน์ของการใช้งาน:

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงงานขนมปังหรือโรงงานน้ำอัดลม เพื่อระบายอากาศที่มีความชื้นสูงจากกระบวนการผลิต
  • ประโยชน์: ช่วยให้การระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและลดความชื้นภายในโรงงาน ทำให้สามารถควบคุมสภาพอากาศและความชื้นได้ดีขึ้น

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตสารเคมี เช่น ยา, เครื่องสำอาง, หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อระบายอากาศที่มีกลิ่นอันตรายหรือสารเคมีต่าง ๆ
  • ประโยชน์: ช่วยลดการระบายกลิ่นหรือสารเคมีอันตรายจากกระบวนการผลิต และสร้างสภาพอากาศที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อระบายอากาศที่มีความร้อนสูงจากการใช้งาน
  • ประโยชน์: ช่วยให้ระบบระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความร้อนสูงในโรงงาน

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยานยนต์:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตยานยนต์ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์หรือรถบัส เพื่อระบายอากาศที่มีกลิ่นหรือสารพิษจากกระบวนการผลิต
  • ประโยชน์: ช่วยให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นหรือสารพิษที่ส่งออกมาจากโรงงาน

 

สรุป

การใช้งานท่อสไปร่อน Spiral Duct ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์, และอุตสาหกรรมโรงงานผลิตยานยนต์ เป็นประโยชน์อย่างมากในการระบายอากาศที่มีความชื้นสูง, ลดกลิ่นหรือสารพิษในอากาศ, และสร้างสภาพอากาศที่ปลอดภัยและสุขภาพสำหรับพนักงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานในโรงงาน

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อสไปร่อน เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

Air Duct
Air Duct
ท่อลมอลูมิเนียม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top