ท่อลมกระดูกงู คืออะไร?

ท่อลมกระดูกงู คือ ท่อเฟล็กซ์กระดูกงู เป็นท่อที่ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride) มีลักษณะคล้ายกระดูกงู สามารถยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ตามต้องการ นิยมใช้สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานอุตสาหกรรมทั่วไป ดัดโคงอยู่ตัวไม่คืนรูป ยืดหยุ่นได้ แข็งแรง ไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับใช้ระบบระบายกาศร้อน-เย็น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติของท่อลมกระดูกงู

จุดเด่นของ PVC คือความยืดหยุ่น ความทนทานต่อสารเคมีและสภาพอากาศ รวมถึงราคาที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตท่อลมแบบดัดคงรูปที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่าง A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในการใช้งานภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร และในสถานที่ที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่อสารเคมีและสภาพอากาศอื่นๆ อีกด้วย

 • ความยืดหยุ่นสูง: PVC เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นดี ทำให้ท่อลมสามารถงอหรือเคลื่อนที่ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความหักหรือแตก.

 • ทนทานต่อสารเคมี: PVC เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ ทำให้ท่อลมสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือสารต่างๆ ได้โดยปลอดภัย.

 • ความทนทานต่อสภาพอากาศ: PVC มีความทนทานต่อการสัมผัสกับอากาศ น้ำ และสภาพอากาศต่างๆ ทำให้ท่อลมสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆ ได้.

 • ความทนทานต่อแสงแดด: PVC มีความทนทานต่อการสัมผัสกับแสงแดด ทำให้ท่อลมสามารถใช้งานภายนอกที่มีการตรึงตามาระดับแสงแดดได้โดยน้อยลง.

 • ความง่ายในการติดตั้ง: เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและเป็นวัสดุที่เบา ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC มีความง่ายในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย.

 • ความทนทานต่อการสึกหรอ: PVC เป็นวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้ท่อลมสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวหรือแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหาย.

 • ราคาประหยัด: PVC เป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพง ทำให้ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ในการใช้งานในหลายๆ สถานการณ์.

ราคาท่อลมกระดูกงู

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานท่อลมกระดูกงูภายในและภายนอกสถานที่

การเลือกใช้ประเภทของท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ตามการใช้งานนั้นสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าท่อลมที่ใช้มีความเหมาะสมและปลอดภัยตามเงื่อนไขของสถานที่หรืออุตสาหกรรมที่ใช้งานนั้นๆ อย่างเช่น ความยืดหยุ่นที่เพียงพอ ความทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพอากาศ และความทนทานต่อการเคลื่อนไหวหรือแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น

 • การใช้งานในอาคารที่มีการเคลื่อนไหวน้อย: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ที่ใช้งานในอาคารที่มีการเคลื่อนไหวน้อยอาจเป็นท่อที่มีความยาวสั้นหรือใช้เพียงช่วงเวลาชั่วคราว เช่น การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศกับท่อลมในอาคาร.

 • การใช้งานในอุตสาหกรรมหรือโรงงาน: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมหรือโรงงานมักจะต้องมีความทนทานต่อการเคลื่อนไหวและแรงกระแทกมากกว่า เช่น ใช้ในการลำเลียงอากาศหรือสารต่างๆ ในการผลิตที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรือการทำงานของคนในโรงงาน.

 • การใช้งานภายนอกอาคารหรือภายนอกโรงงาน: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ที่ใช้งานภายนอกอาคารหรือภายนอกโรงงานจะต้องมีความทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรที่ต้องการลำเลียงอากาศจากภายนอกโรงงานเข้ามาในโรงงาน.

 • การใช้งานในการลำเลียงสารเคมี: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ที่ใช้งานในการลำเลียงสารเคมีมักจะมีการออกแบบให้มีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมหรือปฏิกิริยากับสารเคมีที่ถ่ายเทออกมาจากท่อลมเช่นกัน.

 • การใช้งานในการลำเลียงอากาศเย็นหรือร้อน: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC สามารถใช้งานในการลำเลียงอากาศเย็นหรือร้อนได้ โดยมักจะมีการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเพื่อให้ท่อลมสามารถทนได้ตามเงื่อนไขการใช้งานนั้นๆ.

 • การใช้งานในการลดเสียง: บางท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC อาจถูกออกแบบเพื่อลดเสียงในกรณีที่การลดเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ในการใช้งานในห้องตรวจรังสีที่ต้องการลดเสียงของเครื่องเพื่อไม่มีการรบกวนผู้รับบริการ.

ท่อกระดูกงู PVC ผลิตจากพีวีซีเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน

ท่อกระดูกงู PVC ผลิตจากพีวีซีเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูงและมีอุณหภูมิที่คงที่ระหว่าง -10 ถึง 60 องศา ซึ่ง A-Type เหมาะสำหรับงานส่งลมเย็นที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ PVC ในขณะเดียวกัน B-Type เหมาะสำหรับงานส่งลมร้อนที่มีอุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง 150 องศา และ C-Type เหมาะสำหรับงานดูดฝุ่น โดยลักษณะอุณหภูมิและการใช้งานแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับความต้องการของงานและสถานที่ในที่สุด
ซึ่งการเลือกใช้ประเภทของท่อลมกระดูกงูที่เหมาะสมกับงานและสภาพอุณหภูมิที่เป็นไปตามความต้องการของโปรเจกต์เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การใช้ท่อกระดูกงู B-Type สำหรับงานส่งลมร้อนในอุณหภูมิสูงสุดที่ถึง 150 องศา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในขณะเดียวกัน การใช้งานท่อกระดูกงู C-Type เพื่องานดูดฝุ่นจะช่วยลดปริมาณฝุ่นในสถานที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยขึ้นได้

ตัวอย่างการใช้งานท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC

ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีลักษณะที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยตัวอย่างที่กล่าวถึงเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น แต่การใช้งานจริงอาจจะมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ตามความต้องการของแต่ประเภท

 1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม:

  • การใช้งาน: ในการลำเลียงอากาศร้อนหรือลมร้อนจากการประมวลผลอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น เตาอบ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น.
  • ตัวอย่าง: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ใช้เป็นท่อส่งลมร้อนจากเตาอบในโรงงานอาหาร เพื่อช่วยให้อากาศร้อนทำงานในการปรุงอาหาร.
 2. อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก:

  • การใช้งาน: ในการลำเลียงอากาศร้อนจากการหล่อเซรามิกหรือกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ต้องการอากาศร้อนเพื่อกระบวนการการผลิต.
  • ตัวอย่าง: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ใช้เป็นท่อส่งลมร้อนจากเตาหล่อเซรามิก เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเซรามิกเกิดอย่างเต็มประสิทธิภาพ.
 1. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า:

  • การใช้งาน: ในการส่งอากาศร้อนหรือลมร้อนจากกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาหล่อโลหะ หรือเครื่องอบ.
  • ตัวอย่าง: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ใช้เป็นท่อส่งลมร้อนจากเตาหล่อโลหะในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้กระบวนการผลิตเกิดขึ้นได้อย่างเสถียร.
 2. อุตสาหกรรมการผลิตยาและเคมีภัณฑ์:

  • การใช้งาน: ในการลำเลียงอากาศร้อนหรือลมร้อนจากกระบวนการผลิตยาหรือเคมีภัณฑ์ เพื่อปรับอุณหภูมิหรือสภาพอากาศในกระบวนการ.
  • ตัวอย่าง: ท่อลม A Type Air Duct Hose (Flexible) ดัดคงรูป PVC ใช้เป็นท่อส่งลมร้อนจากเตาผลิตยา เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตยาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นประสบการณ์.
ท่อกระดูกงู
เฟล็กซ์กระดูกงู a-type
A-Type Flexible Air Hose

สรุป

ท่อลมกระดูกงู เป็นทางเลือกใหม่สำหรับงานติดตั้งระบบ อากาศที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เหมาะกับงานหลากหลายประเภทในยุคปัจจุบัน การออกแบบและติดตั้งระบบอากาศ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งอาคารบ้านพัก และสถานประกอบการต่าง ๆ วัตกรรมใหม่ล่าสุดของท่อส่งลม กำลังกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของช่างมืออาชีพและเจ้าของบ้าน ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร 

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและรัศมีการดัดงอ นอกจากนี้ยังมีสารหน่วงไฟที่ดีมีโครงสร้างป้องกันการหักงอ เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

ท่อดูดควัน Air Duct
ท่อลม
ท่อลมระบายอากาศ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top