เคเบิ้ลแกลนพลาสติก Polymide IP68

เคเบิ้ลแกลนพลาสติก คือ

เคเบิ้ลแกลนพลาสติก คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและทำให้สายไฟหรือสายสื่อสารที่เข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ วัสดุที่ทำจาก PA66 หรือ Polymide 66 เป็นวัสดุพลาสติกที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและมีความยืดหยุ่นที่ดี มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสารเคมีและมีการต้านทานต่อการเกิดแตกหัก ทน UV

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เคเบิ้ลแกลนพลาสติก
Paเคเบิ้ลแกลนกันน้ำ
เคเบิ้ลแกลน m20

คุณสมบัติของเคเบิ้ลแกลนพลาสติก

วัสดุ PA66 IP68 มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IP68 ทำให้เป็นเลือกสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความปลอดภัยและความคงทน รป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IP68 และมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง

 • ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง: วัสดุ PA66 มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิสูงโดยไม่เสี่ยงต่อการทำลายของวัสดุหรือการทำงานของอุปกรณ์ภายใน.

 • ความยืดหยุ่นที่ดี: PA66 เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นที่ดี เมื่อใช้เป็นวัสดุใน Cable Gland จะช่วยในการปรับขนาดและรูปร่างของสายไฟหรือสายสื่อสารได้อย่างอย่างที่เหมาะสม.

 • ความทนทานต่อสารเคมี: PA66 มีความทนทานต่อสารเคมี ทำให้สามารถใช้งานในสภาวะที่มีสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำมัน น้ำกรด หรือน้ำด่างโดยไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย.

 • การต้านทานต่อการแตกหัก: PA66 เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีการต้านทานต่อการแตกหัก เมื่อใช้เป็นวัสดุใน Cable Gland จะช่วยในการป้องกันการชำรุดหรือการแตกหักของอุปกรณ์ในสภาวะการใช้งาน.

 • ป้องกันฝุ่น: Cable Gland ที่ผลิตด้วยวัสดุ PA66 IP68 มีความสามารถในการป้องกันฝุ่นได้ในระดับที่สูงสุดตามมาตรฐาน IP ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ภายในมีความปลอดภัยจากการเข้ามาของฝุ่นที่สามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้.

 • ป้องกันน้ำ: สำหรับคุณสมบัติ IP68 นั้น Cable Gland ที่ผลิตจาก PA66 มีความสามารถในการป้องกันน้ำในระดับที่สูงสุดตามมาตรฐาน IP ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานในสภาวะที่มีการสัมผัสกับน้ำได้อย่างปลอดภัย

สเปกสินค้าและราคา : เคเบิ้ลแกลนพลาสติก Polymide IP68

ราคาเคเบิ้ลแกลนพลาสติก
cable gland เคเบิ้ลแกลนด์
types cable gland PA

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในงานไฟฟ้า

วัสดุ PA66  เหมาะสำหรับใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารจากการเข้ามาของน้ำและฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง ทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในโรงงานหรืออาคารที่มีเสี่ยงต่อการเสียหายจากสภาพแวดล้อมได้ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การติดตั้งระบบสายไฟในอาคารหรือโรงงาน:  สามารถใช้เพื่อป้องกันการเข้ามาของน้ำหรือฝุ่นในระบบสายไฟที่ติดตั้งในอาคารหรือโรงงาน เช่น ระบบสายไฟในโรงงานผลิตหรือโกดัง.

 • การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่กลาง: สามารถใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่กลาง เช่น ในการติดตั้งโคมไฟในสวนสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ.

 • การใช้งานในสภาพแวดล้อมกลางที่มีความชื้นสูง: สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ในโรงงานผลิตหรืออาคารที่อยู่ใกล้ทะเล.

 • การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อย: ทนทานต่ออุณหภูมิสูงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อย เช่น ในการใช้งานในพื้นที่กลางที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างวันกับกลางคืน.

 • การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเสี่ยงต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเสี่ยงต่อสารเคมี เช่น ในโรงงานเคมีหรือโรงงานที่มีการใช้งานสารเคมีอื่นๆ.

 • การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเกิดแรงกระแทก: มีความทนทานต่อการแตกหักสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเกิดแรงกระแทก เช่น ในโรงงานหรือพื้นที่กลางที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรือพาหนะ.

การติดตั้งและการดูแลรักษา

การดูแลรักษา Cable gland ที่ผลิตจากวัสดุ PA66 IP68 ควรทำการตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างเป็นระยะเวลาเพื่อลดความเสี่ยงจากฝุ่นหรือสารสกัดที่สะสมอยู่ และสำคัญที่สุดคือการติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและฝุ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานในระยะยาว สามารถให้ประสิทธิภาพการป้องกันอย่างเต็มที่ ควรเช็คและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากสารสกัดหรือฝุ่นที่สะสมอยู่ และตรวจสอบการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด.

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งาน Cable gland ที่ผลิตจากวัสดุ PA66 IP68 ในอุตสาหกรรมช่วยให้ระบบไฟฟ้าและสื่อสารมีความปลอดภัยและเสถียรภาพต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากน้ำและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา

 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้งานในการติดตั้งระบบสายไฟและสายสื่อสารในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การติดตั้งสายไฟในเครื่องจักรผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้ามาของน้ำและฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง.

 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ใช้ในการป้องกันสายไฟและสายสื่อสารที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานหรือโรงพยาบาลเคมี เพื่อป้องกันการเข้ามาของสารเคมีและน้ำได้อย่างปลอดภัย.

 • อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน: ใช้ในการติดตั้งระบบสายไฟและสายสื่อสารในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น การใช้งานในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง.

 • อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ในการป้องกันสายไฟและสายสื่อสารในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การติดตั้งสายไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารเพื่อป้องกันการเสียหายจากสภาพแวดล้อมและสารเคมีที่อาจมีอยู่ในโรงงานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์.

สรุป

เคเบิ้ลแกลนพลาสติก ในอุตสาหกรรมมีการใช้งานหลากหลายและมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ในอุตสาหกรรมมีประโยชน์ในการป้องกันการเสียหายของระบบไฟฟ้าและสื่อสารจากน้ำและฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นเนื่องจากความทนทานของวัสดุที่ใช้และมาตรฐานการป้องกันที่สูงสุดที่มีอยู่

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top