ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ ดูดอากาศ 2-20 นิ้ว

ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ คือ

ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ คือ ท่อที่ใช้ในการดูดอากาศ (Air Duct) คือระบบท่อที่ใช้สำหรับการส่งและดูดอากาศในระบบระบายลมหรือระบบอากาศควบคุมอากาศในอาคาร ท่อดูดอากาศมักจะถูกติดตั้งเพื่อส่งอากาศจากพื้นที่หรือห้องที่ต้องการระบายลมเข้าสู่ระบบการระบายอากาศหรือระบบที่ทำงานเพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มักจะมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อแรงดันและความร้อน เพื่อให้สามารถดูดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งานทั่วไปในอาคารและอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ท่ออลูมิเนียมฟอยล์
ท่อฟอยด์ ราคาถูก
DUCT EXCEL
ท่อดูดควัน
ท่อฟอยล์อลูมิเนียม

คุณสมบัติของท่ออลูมิเนียมฟอยด์ ดูดอากาศ

ท่อดูดอากาศมักเป็นส่วนสำคัญของระบบระบายลมและระบบอากาศควบคุมที่ใช้ในหลายสถานที่ เช่น ในอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือโรงแรม เพื่อให้สามารถควบคุมสภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน การใช้ในระบบการดูดอากาศยังช่วยลดน้ำหนักและความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น ๆ ที่มักจะมีการใช้งานในระบบระบายลม ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไป

 • ยืดหยุ่นสูง: มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและปรับเปลี่ยนรูปร่างในการดูดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ

 • ทนความร้อน: สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 150 องศาเซลเซียส ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบการระบายอากาศที่มีอุณหภูมิสูง

 • ทนต่อสึกกร่อน: ทนต่อการสึกกร่อนจากไอระเหยของสารเคมี ควันไฟ และอื่น ๆ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสึกกร่อนสูง

 • ทนความเสียหายจากความกระทบ: มีความทนทานสูงต่อการเสียหายจากความกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

 • น้ำหนักเบาและง่ายต่อการติดตั้ง: เนื่องจากมีน้ำหนักเบา จึงง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้ายในการใช้งาน

 • ความทนทานต่อไฟ: ทนต่อการลามไฟด้วยการยึดติดด้วยกาวแบบพิเศษและมีโครงสร้างที่ใช้ลวดสปริงเคลือบทองแดงกันสนิมอย่างดี ทำให้มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากไฟ และทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศทุกชนิด

สเปกสินค้าและราคา : ท่ออลูมิเนียมฟอยล์ ดูดอากาศ 2-20 นิ้ว

ราคาท่ออลูมิเนียมฟอยล์
ราคาท่อสไปร่อน

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในการระบายลมร้อน-เย็น

การใช้ในการระบายลมร้อน-เย็นมีความหลากหลายในการใช้งาน เช่นการระบายอากาศจากเครื่องปรับอากาศ, การพาลมลมร้อนออก, และการใช้ในระบบระบายอากาศสำหรับการผลิต ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการปรับอากาศในอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความสะอาดและสะดวกสบายของอากาศในอาคาร การใช้ยังช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาและการติดตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นที่ใช้ในระบบระบายลม เช่น สามารถใช้กับระบบระบายอากาศที่มีอุณหภูมิสูงโดยไม่เสี่ยงต่อการสะสมความร้อนและสารพิษในอาคาร ทำให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 • การระบายอากาศจากเครื่องปรับอากาศ: สามารถใช้ในการระบายลมร้อนหรือเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้โดยตรง ช่วยให้ระบบปรับอากาศทำงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • การพาลมลมร้อนออก: มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในการพาลมลมร้อนออกจากอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการระบายความร้อนออก

 • การนำลมหนาวเข้าเพื่อทำความเย็น: ในบางกรณีสามารถใช้ในการนำลมหนาวจากเครื่องทำความเย็นเข้าสู่อาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการ ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศในอาคาร

 • การใช้ในระบบระบายความร้อน: ยืดหยุ่นและทนทานต่ออุณหภูมิสูง จึงเหมาะสำหรับใช้ในระบบระบายความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในโรงงานหรืออุตสาหกรรม

 • การใช้ในระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด: ถูกใช้ในระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด เช่น ในห้องประจำอาคารหรือห้องประกอบอาหาร

 • การใช้ในระบบระบายอากาศสำหรับการผลิต: ในอุตสาหกรรมหรือโรงงาน สามารถใช้ในระบบระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่การผลิตและช่วยป้องกันการสะสมความร้อนในอาคาร

การใช้ท่อฟอยด์ในการระบายไอระเหยของสารเคมี ควันไฟ

ในการระบายไอระเหยของสารเคมีและควันไฟมีความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการใช้งานสารเคมีหรืออุตสาหกรรมที่มีควันไฟ มีความทนทานต่อสารเคมีและควันไฟ เพราะว่ามีโครงสร้างที่สามารถทนต่อการสะสมของสารเคมีได้โดยไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัย เช่น ในห้องประจำอาคารหรือห้องประกอบอาหาร การใช้ท่ในการระบายไอระเหยของสารเคมีและควันไฟช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมของสารพิษในอาคารและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดสำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่นั้น ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการติดตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นที่ใช้ในระบบระบายลม และเป็นทางเลือกที่ยังคงคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว

ตัวอย่างการใช้งานอุตสาหกรรม

การใช้งานอุตสาหกรรมดูดลมและระบายลมมีความสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศและความเป็นอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม โดยใช้ระบบดูดลมเพื่อลดความร้อนและควันไฟจากเครื่องจักร รวมถึงใช้ระบบระบายลมเพื่อระบายอากาศเสียออกนอกอาคารเพื่อปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมกับการทำงานและความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรม

 • โรงงานผลิตอาหาร: การใช้ระบบดูดลมเพื่อลดความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักรและระบายความร้อนออกไปนอกโรงงานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของการผลิตอาหาร

 • โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร: การใช้ระบบดูดลมเพื่อระบายควันไฟหรือควันโลหะที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 • โรงงานอุตสาหกรรมเคมี: การใช้ระบบดูดลมเพื่อระบายไอระเหยและก๊าซพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตสารเคมี เพื่อป้องกันการสะสมของสารพิษในอาคารและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 • โรงงานผลิตยา: การใช้ระบบดูดลมเพื่อความสะอาดและความถี่ของอากาศในพื้นที่ที่มีการผลิตยาเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและสารพิษ

 • โรงงานผลิตเหล็กและโลหะ: การใช้ระบบดูดลมเพื่อระบายควันไฟและควันโลหะที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กและโลหะ เพื่อป้องกันการสะสมของสารพิษในอาคารและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 • โรงงานผลิตยางและพลาสติก: การใช้ระบบดูดลมเพื่อลดกลิ่นและไอระเหยที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางและพลาสติกเพื่อสุขภาพและความสะอาดของพื้นที่การผลิต

สรุป

การใช้งานท่ออลูมิเนียมฟอยล์ ดูดอากาศ ในระบบดูดลมและระบายลมในอุตสาหกรรมมีประโยชน์มากมาย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์, ลดความร้อนและควันไฟที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต, และป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพของพนักงานจากไอระเหยและสารพิษในอาคาร. การใช้ระบบดูดลมและระบายลมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดอาคารและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ยังช่วยในการปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมกับการทำงานและสุขภาพของพนักงานในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและรัศมีการดัดงอ นอกจากนี้ยังมีสารหน่วงไฟที่ดีมีโครงสร้างป้องกันการหักงอ เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

Air Duct
Air Duct
ท่อลมอลูมิเนียม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top