Cable Drag Chain รางกระดูกงู : JR-2

Cable Drag Chain คือ

Cable Drag Chain JR-2 คือ รางกระดูกงู ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสัญญาณจากการงอหรือขาดขณะเคลื่อนที่ รุ่น JR-2 มักจะมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกหรือโลหะที่สามารถยืดหดได้ตามความยาวของสายหรือสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ มีการออกแบบให้มีความทนทานต่อการเกิดสภาวะเสียหายจากการเคลื่อนที่ต่างๆ โดยมักใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการกั้นขัดข้องจากสายหรือสัญญาณที่เชื่อมต่อกันด้วย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

cable JR-2
igus motion plastics

คุณสมบัติของ Cable Drag Chain รางกระดูกงู

ใช้ในงานด้านเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการบรรจุและป้องกันสายสายไฟหรือสายสัญญาณต่างๆ ภายในโครงสร้างเหล็กที่ถูกปิดกั้นไว้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความต้องการของการใช้งาน เช่น การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรือการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ

 • การป้องกันสายสาย: โครงสร้างที่ปิดกั้นด้วยเหล็กช่วยป้องกันสายสายไฟหรือสายสัญญาณจากการสัมผัสกับสิ่งของภายนอก เช่น ฝุ่น สารเคมี หรือวัตถุอื่นที่อาจทำให้เสียหายหรือมีปัญหาการทำงาน

 • ความทนทาน: โครงสร้างเหล็กที่ใช้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำ สภาพอากาศชั่วคราว

 • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของช่องในการเก็บสายได้ตามความต้องการของงานหรือการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • ความคงทน: สามารถทนทานต่อการเคลื่อนไหวและการใช้งานเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสึกหรอ ขาดขาหรือทำลาย

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก: สามารถรับน้ำหนักของสายสายหรืออุปกรณ์ที่ติดมาได้โดยมีความทนทานที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

 • ประสิทธิภาพในการทำงาน: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันโดยลดการขาดของสายสายและเพิ่มความเรียบร้อยในระบบการเคลื่อนที่

สเปกสินค้าและราคา Cable Drag Chain รางกระดูกงู : JR-2

chains jr2
ราคารางกระดูกงู JR2

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

การใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรมักจะต้องการความทนทานและปลอดภัยสูง เพื่อให้เครื่องจักรหรือระบบการทำงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร ช่วยในการป้องกันสายสายหรือสายสัญญาณจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ และช่วยให้การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาง่ายขึ้นในระยะยาว โดยทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม: ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนที่และการทำงานที่ต้องการสายสายหรือสายสัญญาณเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย เช่น เครื่องจักรในโรงงานผลิต ระบบช่วยเหลือการผลิต หรือระบบอัตโนมัติในการผลิต

 • เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร หรือระบบควบคุม

 • ระบบสายสัญญาณและควบคุม: ใช้ในการบรรจุและป้องกันสายสัญญาณหรือสายสำหรับระบบควบคุมและการสื่อสาร เช่น สายสัญญาณสำหรับระบบเครื่องทำงานอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

 • การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการบรรจุและป้องกันสายสายที่ใช้ในการควบคุมการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น JR-2 type rectangle metallic hoses

รางเหล็กชุบสังกะสี R2 เป็นชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรเพื่อช่วยในการบรรจุและป้องกันสายสายหรือสายสัญญาณต่างๆ ในการเคลื่อนที่อย่างสะดวกและปลอดภัย มันถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและการใช้งานเป็นประจำ โดย JR2 Cable Drag Chain ช่วยลดการขาดของสายสายและช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นด้วยการป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น ฝุ่น สารเคมี หรือการเสื่อมสภาพได้ในระยะยาว (สามารถสั่งความยาวตามที่ต้องการได้)

ตัวอย่างการใช้งานรางกระดูกงู JR-2

การใช้งานรางเหล็กชุบสังกะสีและสแตนเลส ในอุตสาหกรรมช่วยให้การบรรจุและป้องกันสายสายหรือสายสัญญาณในเครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้น ทำให้ลดความเสียหายและเพิ่มอายุการใช้งานของสายสายหรือสายสัญญาณในระยะยาว

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์: ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เครื่องมือเจาะ โม่ หรือเครื่องจักร CNC เพื่อบรรจุและป้องกันสายสายหรือสายสัญญาณในการทำงาน

 • อุตสาหกรรมยานยนต์: ใช้ในระบบสายสื่อสารหรือระบบไฟฟ้าในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เพื่อให้การเคลื่อนไหวของสายสายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ในการควบคุมและสื่อสารในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงควบคุม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

 • อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในการควบคุมและสื่อสารในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

 • อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ: ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตโลหะ เช่น เครื่องตัดโลหะ หรือเครื่องประกอบโลหะ เพื่อให้การเคลื่อนที่ของสายสายหรือสายสัญญาณมีประสิทธิภาพและไม่ขัดข้อง

 • อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์: ใช้ในระบบควบคุมและการสื่อสารของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานผลิต หรือในระบบยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

สรุป

การใช้งาน Cable Drag Chain JR2 ช่วยลดความเสียหายและการขาดของสายสายหรือสายสัญญาณในอุตสาหกรรม ทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มความเสถียรภาพของระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม และช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดของสายสายหรือสายสัญญาณในสถานที่ทำงาน

ผู้นำเข้าหลักกระดูกงู ราคาย่อมเยาวอุปกรณ์สำหรับเก็บรางดระดูกงูร้อยสายไฟและสายลม ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภท Robots, Machine tools, Conveyor, Automatic systems และ อื่นๆ และสามารถสั่งทำวัสดุทั้งวัสดึที่เป็นเหล็กและสแตนเลส สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับมาตรฐานทนต่อแสงUV, ทนน้ำมันและสารเคมีกัดกร่อนได้ดีสามารถน้ำหนัก ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะเพื่อความคงทนแข็งให้มากขึ้น

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้รางกระดูกงู ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรร

TZP cable chain
Radius chain TZP
Black Cable Chain

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top