Cable Chains รางกระดูกงู : Flex360

Cable Chains คือ

Cable Chains คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสัญญาณไม่ให้โค้งหรือหักขณะที่เคลื่อนที่ โดยมีลักษณะเป็นรางพลาสติกหรือโลหะที่มีช่องว่างสำหรับนำสายไฟหรือสัญญาณผ่านภายใน ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนที่ของสายไฟหรือสัญญาณเป็นไปอย่างเรียบร้อยและป้องกันการเสียหายในระหว่างการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจำ เช่น โรบอทหรือเครื่องจักรอื่นๆ ในโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้งานเคลื่อนที่ตลอดเวลา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Cable Chains
Robot cable igus

คุณสมบัติของ Cable Chains รางกระดูกงู Flex360

วัตถุประสงค์เพื่อการนำสายไฟหรือท่อไปติดตั้งในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ อย่างปลอดภัย โดยตรงจะเกี่ยวข้องกับการนำสายหรือท่อที่ต้องการเคลื่อนไหวในมิติสามารถจัดการได้ในทุกมุมหมุนและการงอ การออกแบบให้เหมาะสมทำให้สามารถติดตั้งสายหรือท่อได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเสริมความเสถียรภายในอุปกรณ์ด้วย โดยสามารถเสริมความเสถียรภายในอุปกรณ์ด้วยความยืดหยุ่นของท่อและความมั่นคง

 • การเคลื่อนไหวในทุกมิติ: ระบบนี้สามารถเคลื่อนไหวทุกมุม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวซับซ้อนและหลากหลายมุมมอง

 • ความยืดหยุ่น: ระบบท่อสามารถงอง่ายและยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวโดยไม่เสียประสิทธิภาพ

 • ความสามารถในการรับแรง: ระบบท่อทนทานต่อการเหยียบ และสามารถรับแรงได้ตลอดการใช้งาน

 • การออกแบบ: ออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกับกันได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน

 • การบำรุงรักษา: ระบบมีความทนทานต่อการสกปรกและง่ายต่อการดูแลรักษา

 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยน: ระบบสามารถปรับเปลี่ยนการติดตั้งและการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้

› สเปกสินค้าและราคา :Cable Chains รางกระดูกงู Flex360

ราคาCable Chain

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานกับสายไฟแต่ละประเภท

ระบบรางที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยที่ใช้ในการนำสายไฟและท่อต่างๆ ติดตั้งในเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ โดยทำให้งานติดตั้งและการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องง่ายดายและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ใช้ในการนำสายไฟและท่อต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัยในงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยความง่ายและความสะดวกในการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • สายไฟปกติ: เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายไฟที่มีขนาดและความยืดหยุ่นต่างกัน เช่น สายไฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 • สายไฟพิเศษ: หากมีความต้องการในการใช้งานกับสายไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สายไฟทนต่อความร้อนสูงหรือสายไฟทนต่อสารเคมี สามารถใช้  เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

 • สายสัญญาณ: นอกจากสายไฟแล้ว ยังสามารถใช้กับสายสัญญาณเพื่อการสื่อสารหรือควบคุมระบบต่างๆ ได้ตามต้องการ

 • สายเคเบิลแลน: สำหรับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายแลน สายเคเบิลแลนสามารถนำเข้าระบบ  เพื่อความนุ่มนวลในการเคลื่อนไหวและความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ

 • สายแก๊สหรือท่อน้ำ: สำหรับการใช้งานในงานที่มีการส่งผ่านแก๊สหรือน้ำ สายหรือท่อสามารถใช้งานร่วมกับ เพื่อการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัย

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง  เป็นส่วนสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ เช่น การตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและการตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงทันทีเมื่อจำเป็น การทำความสะอาด: ควรเช็คและทำความสะอาด เป็นระยะๆ เพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในระบบ โดยเฉพาะในสภาวะที่เป็นที่อับชื้นหรือสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น
การตรวจสอบการทำงาน: ควรตรวจสอบสภาพของเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และเมื่อมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือมีสภาพที่เสื่อมสภาพ ควรดำเนินการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด หากพบว่ามีชิ้นส่วนของ ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด ควรดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตัวอย่างการใช้งานรางกระดูกงูในอุตสาหกรรม

การใช้งานในอุตสาหกรรมช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์และปลอดภัยของระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสายไฟหรือท่อ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ลดความเสียหายและเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระยะยาวได้ด้วยการลดแรงกระทำที่เกิดกับสายหรือท่อในระหว่างการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม

 • งานยานยนต์และการขนส่ง:การใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวในมิติสามมิติ การหมุน การหมุนรอบ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันสายไฟจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในที่นี้ ระบบการจัดการสายไฟของหุ่นยนต์

 • การใช้ในหุ้มเครื่องจักรเพื่อให้ความยืดหยุ่น:  สามารถใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณและให้ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรือโรงงานต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันการขัดข้องหรือความเสียหายจากการเคลื่อนไหวอย่างประสิทธิภาพ

 • การใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสร้างโรงงานที่มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของสายไฟหรือสายสัญญาณในระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • ระบบการจัดการสายไฟของหุ่นยนต์: ในเครื่องจักรหรือโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น หุ้มเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถใช้ เพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการสะสมของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

 • งานโครงการหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ: ในโครงการหรืออุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น โรงงานอาหารหรืองานที่มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้  ช่วยให้การเคลื่อนไหวของสายไฟหรือท่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

 • งานการผลิตอุปกรณ์การแพคเกจ: ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพคเกจ สายหรือท่อที่ใช้ในการส่งผ่านวัสดุต่างๆ สามารถใช้  เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกเขาในขณะที่ยังคงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานไว้อย่างสมบูรณ์

สรุป

การใช้งาน Cable Chains ในอุตสาหกรรมช่วยลดการชำรุดของสายไฟหรือท่อและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดข้องหรือการชำรุดในระยะยาวเมื่อสายหรือท่อได้รับการป้องกันและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสายไฟหรือท่อ และเพิ่มความนุ่มนวลในการเคลื่อนไหวของระบบอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเครียดในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้รางกระดูกงู ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรร

TZP cable chain
Radius chain TZP
Black Cable Chain

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top