เคเบิ้ลแกลน 1/2 เกลียว NPT

เคเบิ้ลแกลน 1/2 คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารที่เข้าสู่ชชกล่องให้ป้องกันการเข้ากันของฝุ่น น้ำ และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่การทำงานของสายไฟหรืออุปกรณ์ภายในชโดย NPT-Thread หมายถึงการยึดล๊อกเก็บสายไฟเกลียวระบบ NPT (National Pipe Thread) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเกลียวใช้ในการเชื่อมต่อท่อหรืออุปกรณ์ท่อที่มีทั้งหน้าเกลียวและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อในหน่วยนิ้ว เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรมและไฟฟ้าชนิดหนึ่ง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : หมวดเคเบิ้ลแกลน IP68

คุณสมบัติเคเบิ้ลแกลน 1/2 เกลียว NPT

คุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ความร้อน ความเย็น และความชื้น และสามารถป้องกันการเข้ากันของฝุ่น น้ำ และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟหรืออุปกรณ์ภายในกล่องไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อแบบ NPT-Thread สามารถใช้เชื่อมต่อกับท่อหรือตลับไฟฟ้าที่มีลูกยางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางแบบ NPT ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

 • ป้องกันการเข้ากันของฝุ่นและน้ำ: สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำจากการเข้าสู่ตลับหรือกล่องไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสายไฟหรือสื่อสารภายในตลับหรือกล่องไฟฟ้า

 • ป้องกันการเข้ากันของสารเคมี: สามารถป้องกันการเข้าสู่ตลับหรือกล่องไฟฟ้าจากสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟหรืออุปกรณ์ภายใน

 • ความทนทาน: มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ความร้อน ความเย็น และความชื้น

 • การเชื่อมต่อแบบ NPT-Thread: ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับท่อหรือเกลียวไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแบบ NPT ได้

 • ความทนทานต่อแรงดัน: สามารถรับแรงดันจากสายไฟหรือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เกิดการหลุดหรือความผิดปกติใดๆ

 • วัสดุทนทาน: ส่วนใหญ่มักทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส หรือพลาสติกทนทาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในการเข้าสายไฟฟ้า

การใช้งานในการเข้าสายไฟฟ้าโดยการติดตั้งล๊อกเก็บสายไฟหรือสายสื่อสารในกล่องไฟฟ้าที่ต้องการป้องกันฝุ่น น้ำ และสารเคมี โดยสามารถปรับขนาดของ cable gland ให้เข้ากับขนาดของสายไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานได้แม่นยำ และโดยมักจะใช้พร้อมกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอื่น เช่น junction box, control panel, หรือ enclosure เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม

 • การใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า: ใช้เพื่อเข้าสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้า เช่น การเชื่อมต่อสายไฟของโปรแกรมเมอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • การใช้งานในโรงงานผลิต: สามารถใช้ในการเข้าสายไฟฟ้าที่ต้องการป้องกันการเข้ากันของฝุ่นและน้ำในโรงงานผลิต เช่น การติดตั้งสายไฟในเครื่องจักรหรือโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาพแวดล้อม
 • การใช้งานในโครงการก่อสร้าง: สามารถนำมาใช้ในโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าสายไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์หรืออาคารอสังหาริมทรัพย์

 • การใช้งานในระบบการขนส่ง: สามารถนำมาใช้ในระบบการขนส่ง เช่น การติดตั้งสายไฟในยานพาหนะหรือรถไฟ เพื่อป้องกันการเข้ากันของฝุ่น น้ำ และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบไฟฟ้า

การใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า

การใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นการสร้างการเชื่อมต่อปลอดภัยระหว่างสายไฟฟ้าและตู้ควบคุม โดยการเลือกตำแหน่งและขนาดของ Cable gland ตรงไปตรงมาเพื่อให้เข้ากับสายไฟฟ้าและรูตู้ควบคุมอย่างเหมาะสม และทำการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน
การใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้าช่วยในการสร้างการเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่างสายไฟและตู้ควบคุม โดยการติดตั้งและคาดเส้นให้แนบสนิทกันเพื่อป้องกันการหลุดของสายไฟและรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในที่สุดให้การทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างเชื่อถือได้

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งานในอุตสาหกรรมช่วยให้เชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือสื่อสารในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยมักนำมาใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตต่าง ๆ เพื่อความเชื่อถือและประสิทธิภาพของการทำงาน ทั้งนี้ยังช่วยป้องกันการเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ในอุตสาหกรรมช่วยให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย ด้วยความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและความสามารถในการป้องกันการเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า: สามารถใช้ในโรงงานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตอย่างเชื่อถือ

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: สามารถใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตเครื่องจักร:  สามารถใช้ในโรงงานการผลิตเครื่องจักร เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเสถียรและปลอดภัย

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตเครื่องจักรอาหารและเครื่องดื่ม: สามารถใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานการผลิตเครื่องจักรอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • การใช้งานในโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมอันตราย:  สามารถใช้งานในโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมอันตราย เช่น โรงงานเคมีหรือโรงงานปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตวัสดุก่อสร้าง: สามารถใช้งานในโรงงานการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ

สรุป

การใช้งานเคเบิ้ลแกลน 1/2 เกลียว NPT ให้ประโยชน์ในการสร้างการเชื่อมต่อที่มั่นคงและปลอดภัยระหว่างสายไฟและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการหลุดของสายไฟและการชำรุดของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ช่วยให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมมีความเรียบร้อยและปลอดภัยมากขึ้น โดยลดความเสี่ยงจากการสั่นสะเทือนหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้าลงลง นอกจากนี้ยังช่วยให้การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยลดความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์หรือสายไฟในระบบ

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top