การใช้เคเบิ้ลแกลนด์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด

การใช้เคเบิลแกลนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ควรทำจากวัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ เช่น สแตนเลสหรือทองเหลือง และต้องมีการออกแบบที่สามารถป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับรองตามมาตรฐาน ATEX หรือ IECEx ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

หลักการพิจารณาที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้เคเบิลแกลนกันระเบิด

การใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ เช่น สแตนเลสหรือทองเหลือง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การออกแบบและวางแผนการติดตั้งอย่างถูกต้องสามารถลดจุดอ่อนที่อาจเกิดประกายไฟหรือการระเบิด ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว
 • เลือกใช้ที่ได้รับการรับรอง: การใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX หรือ IECEx ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
 • วัสดุทนทานและป้องกันการระเบิด: ควรทำจากวัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ เช่น สแตนเลสหรือทองเหลือง และต้องมีการออกแบบที่สามารถป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การติดตั้งที่ปลอดภัย: ต้องติดตั้งอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตและตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลของก๊าซหรือฝุ่นที่อาจเป็นสาเหตุของการระเบิด
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษา: ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา Cable gland อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด
 • การเลือกประเภท: การเลือกประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น แบบ Ex d (ป้องกันการระเบิด) หรือ Ex e (ป้องกันการเกิดประกายไฟ) ตามความต้องการของพื้นที่ที่ใช้งาน
 • การตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน: ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ATEX, IECEx, UL หรือ CSA เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง
เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด

เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด Explosion Proof

Explosion Proof Cable Gland คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและป้องกันสายไฟในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด เช่น ในโรงงานเคมี โรงงานน้ำมันและก๊าซ หรือพื้นที่ที่มีสารระเบิดหรือก๊าซไวไฟ ได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น ATEX หรือ IECEx เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดจากภายในหรือภายนอกอุปกรณ์ได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ปัจจัยการใช้งานในพื้นที่ที่เกิดประกายไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด

การใช้งาน Explosion Proof Cable Gland ในพื้นที่ที่เกิดประกายไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิดต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการติดตั้งและการใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยให้การใช้งานในพื้นที่ที่เกิดประกายไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การป้องกันการรั่วไหล: ต้องออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ ฝุ่น หรือสารไวไฟอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการระเบิดหรือการเกิดประกายไฟ
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษา: ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
 • การออกแบบและวางแผนการติดตั้ง: การออกแบบและวางแผนการติดตั้งเควรคำนึงถึงการลดจุดอ่อนที่อาจเกิดประกายไฟหรือการระเบิด เช่น การเลือกตำแหน่งติดตั้งที่ปลอดภัย การใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ และการออกแบบการเดินสายไฟอย่างถูกต้อง
 • เลือกการรับรองมาตรฐาน: ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX หรือ IECEx ซึ่งรับรองความปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด
 • วัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ: เต้องทำจากวัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ เช่น สแตนเลสหรือทองเหลือง เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 • การติดตั้งที่ถูกต้อง: การติดตั้งต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย
cable gland stainless

เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส Cable gland Stainless

Stainless Steel 304 มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสกปรก มีความแข็งแรงในการทนต่อแรงกดและแรงดันที่สูง มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่หลากหลาย เช่น ฝุ่นละออง กรดอ่อน ไขมัน และสารละลายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทนต่อความเครียดและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดี ใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ผู้รับเหมาไฟฟ้า และการใช้งานในการสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ และผู้ประกอบตู้สวิตช์บอร์ดอื่น ๆ

วัสดุที่ทนไฟความร้อนสูง Cable Gland Stainless

สแตนเลส 304 เป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ เนื่องจากวัสดุสแตนเลส 304 มีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อนสูง รวมถึงทนต่อการกัดกร่อนและความเสียหายทางกายภาพ ทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานเคมี โรงงานน้ำมันและก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

 • ทนต่อการกัดกร่อน: สแตนเลส 304 มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี น้ำทะเล และสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด ซึ่งทำให้มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
 • ทนต่ออุณหภูมิสูง: สแตนเลส 304 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงหรือเกิดประกายไฟ
 • ความแข็งแรงและทนทาน: สแตนเลส 304 มีความแข็งแรงและทนทานสูง ทำให้สามารถทนต่อแรงดึง แรงกด และการกระแทกได้ดี
 • ไม่เป็นสนิม: สแตนเลส 304 มีความต้านทานต่อการเป็นสนิมสูง ซึ่งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและคงความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ความต้านทานต่อการกัดกร่อน: สแตนเลส 304 มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานเคมี โรงงานน้ำมันและก๊าซ ที่มีสารเคมีอันตราย
 • ความแข็งแรงและทนทาน: สแตนเลส 304 มีความแข็งแรงสูง ทำให้สามารถทนต่อแรงดึง แรงกด และการกระแทกได้ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟจากการเสียดสีหรือการกระแทกของสายไฟ
เคเบิ้ลแกลน
cable gland Thread

การวัดขนาด Cable Range ของ Cable Gland เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกและติดตั้งที่เหมาะสมกับสายไฟและการใช้งาน โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ: ใช้เครื่องมือวัด เช่น ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) หรือเวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier Caliper) เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ต้องการติดตั้ง เลือกขนาด Cable Gland ที่เหมาะสม โดยที่มีช่วงขนาดสายไฟ (Cable Range) ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่วัดได้ ควรเลือก Cable Gland ที่มีขนาดพอดีกับสายไฟ ไม่ควรเลือกที่ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป เพื่อให้สามารถปิดผนึกได้ดีและป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการรั่วไหลของสารเคมี

สรุป

การใช้เคเบิลแกลนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเลือก Cable gland ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกันระเบิด เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดจากภายในหรือภายนอกอุปกรณ์ การติดตั้งและบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องใช้วัสดุที่ทนทานและไม่ติดไฟ เช่น สแตนเลส 304 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความรุนแรงหรือความเสี่ยงสูง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Cable gland ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
ตู้สแตนเลสไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง

การเลือกซื้อกระดูกงู

การเลือกซื้อรางกระดูกงูและการดูแลรักษา

เพื่อช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อและการดูแลรักษากระดูกงูให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพและความทนทานที่สูง การเลือกซื้อรางควรคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต: สำรวจว่ากระดูกงูที่คุณสนใจทำจากวัสดุใด (เช่น พลาสติก, เหล็ก, สแตนเลส) และคุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของคุณ การเลือกใช้ขนาดและรูปแบบของรางที่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสายไฟหรือสายเคเบิลที่ต้องการจัดเก็บและป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษา การทำความสะอาดและบำรุงรักษา: แนะนำวิธีการทำความสะอาด chains เพื่อลดการสะสมของฝุ่นและสารต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟหรือสายเคเบิล 

รางเคเบิ้ล chain

การใช้งานรางกระดูกงูในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน

Cable Drag Chain ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนมีความสำคัญสูง เนื่องจากมีการทำงานในเงื่อนไขอุณหภูมิสูง โดยทั่วไปมีลักษณะการใช้งาน เลือกวัสดุที่ทนความร้อนสามารถใช้วัสดุพิเศษที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ เช่น วัสดุที่ทนความร้อนเช่นเหล็ก, ไนลอน PA66, หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงมากกว่าพลาสติกทั่วไป การออกแบบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุณหภูมิสูงมักจะถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสายไฟหรือท่อจากการสะสมของวัสดุหรืออุณหภูมิสูง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเสถียรและปลอดภัย

Scroll to Top