การเลือกซื้อเคเบิ้ลแกลนและการดูแลรักษา

การเลือกซื้อเคเบิ้ลแกลนและการดูแลรักษา ควรพิจารณาวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขนาดที่ตรงกับสายไฟ และมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นเช่น IP68 การดูแลรักษาควรทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงตรวจสอบความเสียหายและเปลี่ยนอะไหล่ทันทีหากพบปัญหา เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

หลักการพิจารณาการเลือกซื้อ Cable Gland IP68

การพิจารณาความต้องการใช้งานของราง cable chain ควรรวมถึงการพิจารณาประเภทของการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่รางจะถูกใช้งาน เช่น ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง คำนวณขนาดและน้ำหนักของสายเคเบิลหรือท่อที่ต้องการร้อยผ่านราง รวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่ เช่น การเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือแนวโค้ง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาความง่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • สภาพแวดล้อมการใช้งานพิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะถูกติดตั้ง เช่น มีความชื้นสูง, สภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี, หรือมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือไม่ เพื่อเลือกวัสดุที่ทนทานและเหมาะสม
 • ขนาดและประเภทของสายไฟหรือสายสัญญาณเลือกขนาดที่ตรงกับขนาดของสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้งาน เพื่อให้สามารถยึดจับได้แน่นและป้องกันน้ำหรือฝุ่นได้ดี รวมถึงพิจารณาประเภทเกลียวที่เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง
 • มาตรฐานการป้องกันตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น เช่น IP68 ซึ่งระบุถึงระดับการป้องกันที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความทนทานและอายุการใช้งานพิจารณาความทนทานและอายุการใช้งาน วัสดุบางชนิดเช่น สแตนเลสมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูง
 • ความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาเลือกการออกแบบให้ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาง่าย เพื่อลดเวลาการติดตั้งและการบำรุงรักษา ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
 • ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์และระบบตรวจสอบขนาดที่เลือกสามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์และระบบที่ใช้อยู่ เช่น เกลียวต้องตรงกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งและมีขนาดที่พอดีกับสายไฟหรือสายสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการติดตั้งและการใช้งาน
เคเบิ้ลแกลนทองเหลือง

เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบ Nickel Brass IP68

Nickel Brass ทำจากวัสดุทองเหลือง (Brass) และได้รับการชุบหรือคลุมด้วย Nickel (นิเกิล) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม การชุบ Nickel Brass ช่วยให้มีคุณสมบัติเสริมเช่น ความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการสกปรกจากสารเคมี และยังช่วยในการกันการออกซิเดชันของวัสดุทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น จะมีความแข็งแรงและความทนทานที่ดีกว่าที่ไม่ได้รับการชุบ สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นเช่น การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือการทำงานในอุณหภูมิสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การพิจารณาวัสดุที่ใช้ผลิต (พลาสติก, ทองเหลือง, สแตนเลส)

การพิจารณาวัสดุที่ใช้ผลิตควรคำนึงถึงความทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยพลาสติก (PA66) เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง ทองเหลืองมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนสแตนเลสมีความทนทานสูงสุดต่อการกัดกร่อนและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทั้งนี้ควรพิจารณาน้ำหนักของวัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและการใช้งานที่ต้องการ

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม:

 • พลาสติก (PA66): เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความรุนแรง เช่น ในอาคารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูก
 • ทองเหลือง: มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สแตนเลส: ทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุตสาหกรรมเคมีหรืออาหาร

ความแข็งแรงและทนทาน:

 • พลาสติก (PA66): มีความแข็งแรงพอสมควร แต่ไม่ทนทานต่อการกระแทกหรือแรงดึงมาก
 • ทองเหลือง: มีความแข็งแรงและทนทานสูงกว่าพลาสติก เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง
 • สแตนเลส: มีความแข็งแรงและทนทานสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง

 

การป้องกันการกัดกร่อน:

 • พลาสติก (PA66): ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีบางชนิด แต่ไม่ทนทานต่อความร้อนสูง
 • ทองเหลือง: มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาก
 • สแตนเลส: ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีรุนแรงหรือความชื้นสูง

การนำไฟฟ้าและความร้อน:

 • พลาสติก (PA66): เป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการป้องกันการนำไฟฟ้า
 • ทองเหลือง: นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการนำไฟฟ้า แต่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน
 • สแตนเลส: นำไฟฟ้าและความร้อนได้น้อยกว่า แต่มีความแข็งแรงและทนทานสูง
เคเบิ้ลแกลน stainless 304

เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส Cable gland Stainless

Stainless Steel 304 มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสกปรก มีความแข็งแรงในการทนต่อแรงกดและแรงดันที่สูง มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่หลากหลาย เช่น ฝุ่นละออง กรดอ่อน ไขมัน และสารละลายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทนต่อความเครียดและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดี ใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ผู้รับเหมาไฟฟ้า และการใช้งานในการสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ และผู้ประกอบตู้สวิตช์บอร์ดอื่น ๆ

การดูแลรักษาเคเบิ้ลแกลน Cable gland IP68

การดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยประการสำคัญได้แก่การทำความสะอาด Cable gland อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันคราบสกปรกที่อาจทำให้ลดประสิทธิภาพการกันน้ำ ตรวจสอบ O-ring และ seal ring เป็นประจำเพื่อแทนที่เมื่อมีการสึกหรอ และตรวจสอบและปรับปรุงการติดตั้งให้แน่นหนาอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือฝุ่นที่อาจเข้ามาในระบบได้

 • การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน: ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง Cable gland อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การสะสมของฝุ่น, สารเคมี หรือการกัดกร่อน และดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขทันที

 • การทำความสะอาดเป็นประจำ: ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงนุ่มๆ ในการเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นหรือคราบสกปรกที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำลดลง

 • การตรวจสอบความแน่นของการติดตั้ง: ควรตรวจสอบการติดตั้งให้แน่นหนาอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ายังยึดสายไฟหรือสายสัญญาณได้อย่างแน่นหนาและไม่มีการหลุดหลวมที่อาจทำให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปในระบบได้

 • การตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ: ควรตรวจสอบเป็นประจำเพื่อหาความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ เช่น การแตกร้าวหรือการเสื่อมของวัสดุ และเปลี่ยนอะไหล่ทันทีหากพบปัญหา เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานของระบบ

เคเบิ้ลแกลน
cable gland Thread

การตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพเช่น O-ring และ seal ring เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานได้ประสิทธิภาพและป้องกันการรั่วซึม เมื่อพบว่า O-ring หรือ seal ring มีเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยร้าวหรือหยุดการทำงาน ควรทำการเปลี่ยนอะไหล่ทันที เพื่อป้องกันการรั่วซึมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการเปลี่ยน O-ring และ seal ring เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานได้ดี

สรุป

เคเบิ้ลแกลนเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือสารเคมีจากระบบสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่หลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากการระเบิดหรือการช๊อตวงจรภายนอกได้มากเนื่องจากคุณสมบัติการกันน้ำและการกันระเบิด ยังเป็นทางเลือกที่มีความสะดวกสบายในการบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบได้ง่าย เนื่องจากสามารถถอดเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาได้โดยง่ายตามความเหมาะสม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Cable gland ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
ตู้สแตนเลสไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

บทความเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง

การเลือกซื้อเคเบิ้ลแกลน

การเลือกซื้อเคเบิ้ลแกลนและการดูแลรักษา

การเลือกซื้อควรพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น วัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น สแตนเลสที่ทนทานต่อความชื้นและสารเคมีได้ดี หรือทองแดงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี นอกจากนี้ยังควรพิจารณาขนาดของ Cable gland ที่เหมาะสมกับขนาดของสายไฟหรือสายสัญญาณที่ต้องการใช้งาน รวมถึงการเชื่อมต่อเกลียวที่ตรงกับอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง เช่น เกลียวประเภท PG, NPT หรือ Metric ตามที่เหมาะสม การดูแลรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานนั้นสำคัญมาก ควรทำความสะอาดและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเช็คว่ามีคราบสารเคมีหรือสิ่งสกปรกที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้หรือไม่ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งและการสายไฟเพื่อป้องกันการหลุดสายไฟหรืออาการเสียที่อาจเกิดขึ้น

อ่านบทความต่อ

การใช้เคเบิ้ลแกลนด์ในพื้นที่เสี่ยง

การใช้เคเบิ้ลแกลนด์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิด

การใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ที่มีการกันน้ำและกันระเบิด (Ex-rated) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระเบิดในสภาพแวดล้อมที่อาจมีแก๊สเสี่ยงได้ การติดตั้งในพื้นที่เหล่านี้ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานจะปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง นอกจากนี้ควรเลือกใช้ Cable Gland ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟหรือระเบิด เช่น ที่ทำจากวัสดุสแตนเลสหรือทองแดงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐาน ATEX สำหรับพื้นที่เสี่ยงการระเบิดในยุโรป 

อ่านบทความต่อ

Scroll to Top