เคเบิ้ลแกลนกันน้ำเข้าสายไฟ Cable Gland IP68

เคเบิ้ลแกลนกันน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งและการจัดการสายไฟฟ้า โดยมีหน้าที่หลักในการยึดและปิดผนึกปลายสายไฟฟ้าให้แน่นหนา ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น ในงานกลางแจ้งหรือในที่มีสารเคมี ฝุ่น น้ำ หรือความชื้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เคเบิ้ลแกลนกันน้ำมีบทบาทสำคัญในการจัดการสายไฟฟ้าดังนี้:

Cable Gland มีบทบาทสำคัญในการยึดและปิดผนึกปลายสายไฟฟ้าให้แน่นหนา ป้องกันการบิด ดึง หรือฉีกขาดของสายไฟ และป้องกันการเข้าของฝุ่น น้ำ และสารเคมีจากภายนอก เพื่อให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต

 • การยึดและปิดผนึกปลายสายไฟฟ้า: ช่วยยึดปลายสายไฟให้แน่นหนา ป้องกันไม่ให้สายหลุดหรือขยับจากที่เสียบ การปิดผนึกนี้ยังช่วยป้องกันการเข้าออกของสารภายนอก เช่น น้ำ ฝุ่น หรือสิ่งสกปรก ที่อาจทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องได้

 • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า: ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า ขั้วต่อ หรือเครื่องจักรในโรงงาน

 • การป้องกันการบิดและดึง: ช่วยป้องกันการบิด การดึง หรือการฉีกขาดของสายไฟ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่หรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง ทำให้สายไฟมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 • การป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า: ให้การป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าช็อต โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีสารไวไฟ

 • การป้องกันการเข้าสู่ของสารภายนอก: มีการป้องกันระดับสูง (เช่น IP68 หรือ IP69K) สามารถป้องกันการเข้าของฝุ่น น้ำ หรือสารเคมีได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานกลางแจ้งหรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

 • การรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย: มีหลายประเภทและวัสดุ เช่น พลาสติก ทองเหลือง สแตนเลส ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคารหรือกลางแจ้ง สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือแห้ง และในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

เคเบิ้ลแกลน Nickle
ราคาเคเบิ้ลแกลนทองเหลือง
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนราคา
Nickel cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

การใช้งานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทำงานของระบบไฟฟ้าในทุกสภาพแวดล้อม ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขั้วต่อไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงานเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยป้องกันการเข้าออกของฝุ่น น้ำ และสารเคมี นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบิด การดึง หรือการฉีกขาดของสายไฟ ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม

 • ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control Panels): ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยป้องกันการเข้าออกของฝุ่น น้ำ หรือสารเคมี ซึ่งสามารถส่งผลต่อการทำงานของระบบควบคุม

 • ขั้วต่อไฟฟ้า (Electrical Terminals): การใช้ในการเชื่อมต่อกับขั้วต่อไฟฟ้าช่วยให้การยึดแน่นและป้องกันการหลวมของสายไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตัดต่อไฟฟ้าหรือการทำงานผิดพลาดได้

 • เครื่องจักรในโรงงาน (Industrial Machinery): ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง Cable Glands ช่วยป้องกันการบิด การดึง หรือการฉีกขาดของสายไฟ ซึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 • แผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar Panel Arrays): ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ช่วยป้องกันการเข้าออกของน้ำและฝุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งและช่วยให้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบไฟฟ้าในยานพาหนะ (Automotive Electrical Systems): การใช้ในยานพาหนะช่วยป้องกันการหลวมของสายไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่ ทำให้ระบบไฟฟ้าในยานพาหนะทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

 • อุปกรณ์ไฟฟ้ากันน้ำ (Waterproof Electrical Devices): Cable gland ที่มีระดับการป้องกัน IP สูง เช่น IP68 หรือ IP69K ช่วยให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือแช่น้ำได้

การรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ความหลากหลายทั้งวัสดุและการออกแบบ ทำให้สามารถรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กลางแจ้งหรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงและอันตรายสูง นอกจากนี้ยังมีการป้องกันระดับสูง เช่น IP68 และ IP69K ที่ป้องกันฝุ่น น้ำ และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในที่เปียกชื้นหรือที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์และการแปรรูปอาหาร ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบนี้ทำให้สายเคเบิลเกลียวเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ด้วยคุณสมบัติการป้องกันที่ยอดเยี่ยม จึงสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยสูง เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์และการแปรรูปอาหาร ซึ่งต้องการการป้องกันสารปนเปื้อนและความสามารถในการทนต่อการทำความสะอาดที่เข้มงวด

ตัวอย่างการใช้งานเคเบิ้ลแกลนกันน้ำในแต่ละวัสดุ

ตัวอย่างการใช้งานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสายเคเบิลเกลียวมีความหลากหลายในการใช้งานและสามารถเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างดี ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและน้ำหนักเบา สายเคเบิลเกลียวทองเหลืองเหมาะสำหรับเครื่องจักรในโรงงานและระบบไฟฟ้าในยานพาหนะ เนื่องจากทนต่อการกัดกร่อนและการสั่นสะเทือน ส่วนสายเคเบิลเกลียวสแตนเลสใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและการแพทย์เพราะทนทานต่อสารเคมีและความสะอาดสูง

ไนลอน (Nylon):

 • อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้ง: ใช้สายเคเบิลเกลียวไนลอนในอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่อแสง UV
 • ระบบไฟฟ้าในฟาร์ม: ใช้ในระบบไฟฟ้าของฟาร์มที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและฝุ่นสูง เนื่องจากไนลอนมีความทนทานและป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

ทองเหลือง (Brass):

 • เครื่องจักรในโรงงาน: ใช้สายเคเบิลเกลียวทองเหลืองในเครื่องจักรที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสั่นสะเทือนสูง
 • ระบบไฟฟ้าในยานพาหนะ: ใช้ในระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ เนื่องจากทองเหลืองมีความทนทานและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนได้ดี

ทองแดงชุบนิกเกิล (Nickel-Plated Brass):

 • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม: ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ต้องการการป้องกันสูงและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ทองแดงชุบนิกเกิลมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและสื่อสารสัญญาณไฟฟ้าได้ดี
 • ระบบไฟฟ้าในเรือ: ใช้ในระบบไฟฟ้าของเรือ เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและเกลือสูง

สแตนเลส (Stainless Steel):

 • อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี: ใช้สายเคเบิลเกลียวสแตนเลสในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่มีความเป็นกรดสูง เพราะสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน
 • อุตสาหกรรมการแพทย์: ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยสูง เช่น อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการการฆ่าเชื้อบ่อย ๆ

สรุป

เคเบิ้ลแกลนกันน้ำเข้าสายไฟ Cable Gland IP68 มีบทบาทสำคัญในการจัดการและปกป้องสายไฟฟ้าในต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า โดยช่วยในการเชื่อมต่อและป้องกันสายไฟฟ้าจากการบิด การดึง และการฉีกขาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษในการติดตั้งและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและประหยัดเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ การเลือกใช้งานที่มีระดับคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทางวิศวกรรมทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐานและความเชื่อถือได้

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Cable glands ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
ตู้สแตนเลสไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top