Cableveyor รางกระดูกงู Twin Chain

Cableveyor Twin Chain คือ รางกระดูกงูสองรางที่ติดตั้งคู่กัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการและป้องกันสายเคเบิลหรือท่อหลายเส้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับงานที่มีการใช้งานสายเคเบิลจำนวนมาก หรือจำเป็นต้องแยกการจัดการสายเคเบิลออกเป็นหลายเส้น เพื่อความเป็นระเบียบและลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา สามารถรองรับสายเคเบิลได้มากขึ้น ช่วยกระจายน้ำหนักและลดการสึกหรอ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติรางกระดูกงู Twin Chain

รางสายเคเบิลไนลอนสองรางติดกันช่วยเพิ่มความจุในการจัดการสายเคเบิลและท่อได้มากขึ้น โดยการแยกการจัดการสายเคเบิลตามประเภทหรือการใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการบำรุงรักษา วัสดุไนลอนมีความทนทานสูงและยืดหยุ่น ทำให้รางเคเบิลสามารถทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทกได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

 • ความจุกว้าง: สามารถรองรับสายเคเบิลหรือท่อได้มากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น

 • ความทนทานและความแข็งแรง: วัสดุไนลอน PA6 มีความทนทานสูง ทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทก ทำให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวหนักได้ดี

 • ความยืดหยุ่นและการปรับตัว: สามารถเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการสายเคเบิล

 • การจัดระเบียบสายเคเบิลสามารถแยกการจัดการสายเคเบิลตามประเภทหรือการใช้งาน ทำให้สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

 • ความเสถียรและความปลอดภัยการใช้สองรางช่วยกระจายน้ำหนักและลดการสึกหรอ ทำให้ระบบมีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้น

 • ทนต่อสภาพแวดล้อมไนลอนมีความทนทานต่อสารเคมี ความชื้น และอุณหภูมิสูง ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

cable chains twin

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้รางกระดูกงูเพื่อป้องกันและควบคุมสายเคเบิลในเครื่องจักร

การใช้รางสายเคเบิลเพื่อป้องกันและควบคุมสายเคเบิลในเครื่องจักรช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสึกหรอและการหักของสายได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย การใช้งานนี้มีผลต่อการลดต้นทุนและเพิ่มอายุการใช้งานของสายเคเบิลในระยะยาว

 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery): ลักษณะการใช้งาน: ใช้รางสายเคเบิลเพื่อป้องกันสายเคเบิลจากการสึกหรอและความเสียหายในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรการผลิตหรือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots): ลักษณะการใช้งาน: ใช้เพื่อควบคุมและป้องกันสายเคเบิลที่ใช้ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ช่วยลดความสั่นสะเทือนและป้องกันการสึกหรอของสายเคเบิล
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง (Transportation Machinery and Equipment): ลักษณะการใช้งาน: ใช้เพื่อควบคุมและป้องกันสายเคเบิลในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เช่น รถไฟ หรือรถบัส
 • เครื่องจักรการเกษตร (Agricultural Machinery): ลักษณะการใช้งาน: ใช้เพื่อป้องกันสายเคเบิลที่ใช้ในเครื่องจักรการเกษตร เช่น รถไถนาหรือเครื่องจักรสำหรับการเก็บเกี่ยว
 • ห้องควบคุมอุตสาหกรรม (Control Rooms): ลักษณะการใช้งาน: ใช้เพื่อจัดการสายเคเบิลที่ใช้ในห้องควบคุมอุตสาหกรรม เช่น สายเคเบิลสำหรับการควบคุมและระบบตรวจวัด
 • โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Factories): ลักษณะการใช้งาน: ใช้รางสายเคเบิลเพื่อควบคุมและป้องกันสายเคเบิลในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตโลหะ หรือการผลิตวัสดุก่อสร้าง

รางกระดูกงูเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการป้องกันสายเคเบิล

สำหรับการป้องกันสายเคเบิลและท่อในอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ รางเพื่อป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร รูปแบบของกระดูกงูช่วยให้สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรได้โดยมีประสิทธิภาพ การใช้รางยังช่วยลดความเสียหายของสายเคเบิลและท่อจากการตกสายหรือการขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการบิดเบือนและความสึกหรอ รูปแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้และปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เช่น การขยับไปมาและการหมุน ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเสถียร

Cable Drag chains เป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเนื่องจาก

รางสายเคเบิ้ล Drag chains เป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความสำคัญในหลายด้านที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นสิ่งจำเป็นในการตั้งค่าอุตสาหกรรมเนื่องจากช่วยป้องกันการบิดเบือนและความเสียหายของสายเคเบิลและท่อ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เรียบร้อยและปลอดภัย ดังนี้:

 • ความปลอดภัย: Drag chains ช่วยป้องกันการบิดตัวหรือทำให้สายเคเบิลและท่อหลุดตกได้ เช่นการป้องกันการตกทับกันระหว่างเครื่องจักรและสายเคเบิลที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร: การจัดการสายเคเบิลและท่ออย่างเรียบร้อยช่วยลดการกระตุ้นและความเสียหายของเครื่องจักรที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสายเคเบิลที่หลุดหรือบิดเบือน

 • การบำรุงรักษาที่ง่าย: การจัดระเบียบสายเคเบิลทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดูแลสายเคเบิลได้ง่าย

 • การจัดการและลดการขัดข้อง: รางสายเคเบิลช่วยในการจัดการและป้องกันสายเคเบิลจากการม้วนเกี่ยว หรือการขัดข้องกับอุปกรณ์อื่น ทำให้เครื่องจักรทำงานได้สมบูรณ์และเพิ่มอายุการใช้งานของสายเคเบิล

 • ลดค่าใช้จ่าย: การใช้ drag chains ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการสายเคเบิลที่เสียหายและต้องเปลี่ยนใหม่บ่อย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสายเคเบิลใหม่และเวลาในการซ่อมบำรุง

 • ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้: รางสายเคเบิลช่วยให้สายเคเบิลและท่อที่เชื่อมต่อกันยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร ซึ่งมีความสำคัญในการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน

สรุป

Cableveyor รางกระดูกงู Twin Chain การใช้งานในอุตสาหกรรมมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยในการป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการบิดตัวและความสึกหรอ ป้องกันการขัดข้องและช่วยลดความเสียหายของเครื่องจักร ช่วยให้การจัดการสายเคเบิลและท่อเป็นไปอย่างมีระเบียบและปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการตกสายหรือการขัดข้องที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ให้สายเคเบิลและท่อสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเรียบขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Cable drag chain ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรร

TZP cable chain
cable carrier TZP
กระดูกงูร้อยสายไฟพลาสติก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top