ท่อลมมีหน้าที่อะไร

ท่อลมมีหน้าที่อะไร

ท่อลมมีหน้าที่อะไร หน้าที่สำคัญในการนำอากาศหรือลมเข้าหรือออกจากอาคารหรือโรงงาน และช่วยในการระบายความร้อนและความชื้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานและสุขภาพของคนในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการกระจายลมอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารหรือโรงงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน