Cable carrier คือ

Cable carrier คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการหักหรือขาดสายในโหมดการทำงานที่เคลื่อนไหว โดยมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกหรือโลหะที่มีรูปร่างเป็นชั้นๆ ที่สามารถยืดหดได้ เพื่อให้สายไฟหรือสายสัญญาณสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบายและป้องกันการทำลายของสายไฟในระหว่างการใช้งาน การใช้รางกระดูกช่วยลดการสึกหรอของสายไฟหรือสายสัญญาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา และเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสัญญาณในอุตสาหกรรมได้มากขึ้น

“รางกระดูก” เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ Cable Drag Chain หรือ Cable Carrier ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณไม่ให้มีการกัดกินหรือขาดสาย และช่วยลดความเสียหายของสายไฟในระหว่างการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์นี้มักใช้ในโรงงานหรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของสายไฟหรือสายสัญญาณให้มากขึ้น

รางหรือโครงสร้างที่ใช้สำหรับเก็บและปกป้องสายไฟหรือสายสื่อสารในระบบไฟฟ้าหรือการสื่อสาร โดยสามารถป้องกันสายไฟหรือสื่อสารจากการสะดุดหรือการถูกบีบขันในระหว่างการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมักมีโครงสร้างเป็นช่องรางหรือชุดลวดเหล็กที่ถูกติดตั้งใต้เครื่องจักร ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวไปมาพร้อมกับเครื่องจักรได้ ทำให้สายไฟหรือสื่อสารภายใน ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ช่วยลดความเสียหายของสายไฟหรือสื่อสารที่อาจเกิดจากการบีบขันหรือการสะดุดของเครื่องจักร และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดต่อเส้นทางไฟฟ้าหรือการสื่อสารครับ หมวด รางกระดูกงู Cable Drag Chain

รางกระดูกงูสายไฟ : รุ่นทึบ TZK Close Type

รางกระดูกงูสายไฟ

รางกระดูกงูสายไฟ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บและป้องกันสายไฟ สายเคเบิล ท่อ หรือสายพ่วงต่างๆ หรือ Cable Carrier ช่วยให้การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารเป็นไปอย่างง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสายไฟที่วางในรางจะได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเหมาะสม และสามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างเรียบร้อย 

Cable Chains รางกระดูกงู : Flex360

Cable Chains

Cable Chains คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสัญญาณไม่ให้โค้งหรือหักขณะที่เคลื่อนที่ โดยมีลักษณะเป็นรางพลาสติกหรือโลหะที่มีช่องว่างสำหรับนำสายไฟหรือสัญญาณผ่านภายใน ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนที่ของสายไฟหรือสัญญาณเป็นไปอย่างเรียบร้อยและป้องกันการเสียหายในระหว่างการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจำ เช่น โรบอทหรือเครื่องจักรอื่นๆ ในโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้งานเคลื่อนที่ตลอดเวลา

Cable Drag Chain รางกระดูกงู : JR-2

Cable Drag Chain JR-2 คือ รางกระดูกงู ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสัญญาณจากการงอหรือขาดขณะเคลื่อนที่ รุ่น JR-2 มักจะมีลักษณะเป็นท่อพลาสติกหรือโลหะที่สามารถยืดหดได้ตามความยาวของสายหรือสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ มีการออกแบบให้มีความทนทานต่อการเกิดสภาวะเสียหายจากการเคลื่อนที่ต่างๆ โดยมักใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการกั้นขัดข้องจากสายหรือสัญญาณที่เชื่อมต่อกันด้วย

กระดูกงูร้อยสายไฟ : S type Cable Carrier

กระดูกงูร้อยสายไฟ

กระดูกงูร้อยสายไฟ คือ อุปกรณ์ในการป้องกันสายไฟหรือสัญญาณจากการโค้งหรือการหักขณะเคลื่อนที่ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม รางกระดูกงูชนิดนี้มักจะใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องในโรงงานและอุตสาหกรรม รูปร่าง S ช่วยในการจัดเก็บสายไฟได้เป็นระเบียบ ลดการเสียหายของสายไฟที่อาจจะเกิดจากการบิดหรือแตกหักขณะการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยลดการสะสมของฝุ่น

กระดูกงูสายไฟ : Cable Carrier DGT

กระดูกงูสายไฟ

กระดูกงูสายไฟ คือ กระดูกงูสายไฟ หรือ DGT Cable Carrier คือ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บและปกป้องสายเคเบิล ช่วยให้สายเคเบิลเป็นระเบียบ ปลอดภัย และใช้งานได้ยาวนานขึ้น อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟและสายเคเบิลจากแรงเสียดสี การบดเคี้ยว สารเคมี และสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ระบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

รางกระดูกงูเก็บสายไฟเหล็ก : รุ่นทึบ (Closed Type)

รางกระดูกงูเก็บสายไฟ

รางกระดูกงูเก็บสายไฟ คือ รางกระดูกที่มีโครงสร้างที่ปิดทั้งทอปและด้านข้างของราง เพื่อป้องกันอากาศสะอาดหรือสารต่าง ๆ เข้าสู่ภายในราง มักนิยมใช้ในสถานที่ที่มีความสกปรก เช่น โรงงาน หรือสถานที่ที่มีฝุ่น ละออง หรือสารเคมีต่าง ๆ อาจเข้ามาสัมผัสกับสายไฟหรือสัญญาณและเกิดความเสียหายได้ในระยะยาว การใช้รางกระดูกงูรุ่นเหล็กแบบปิดช่วยป้องกันและรักษาสายไฟหรือสัญญาณให้ปลอดภัยและทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ ด้วยการป้องกันอากาศสะอาดและสารต่าง ๆ จากการเข้าสู่รางกระดูกนั้น

รางกระดูกงูร้อยสายไฟ : TP Series (ขนาดเล็ก)​

รางกระดูกงูร้อยสายไฟ

กระดูกงูพลาสติกที่มีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนสายไฟน้อย ๆ หรือมีพื้นที่จำกัด เช่น ในงานที่ต้องการรับผิดชอบสายไฟหรือสายสัญญาณเล็ก ๆ อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่ต้องการการเคลื่อนที่ของสายไฟในพื้นที่จำกัด โดยทั่วไปแล้ว รุ่นเล็กจะมีขนาดเล็กกว่าและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า

รางกระดูกงูพลาสติก : TZP (Open Type) แบบโปร่ง

รางกระดูกงูพลาสติก

รางกระดูกงูพลาสติก คือ ส่วนที่ใช้ในการป้องกันและส่งเสริมความเรียบร้อยในการเคลื่อนที่ของสายไฟหรือสายสัญญาณในระบบการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในโรงงานหรือสถานที่ที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง Cable Drag Chain มีลักษณะที่ยืดหยุ่นดีและมีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา โดยส่วนใหญ่จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการกัดกร่อนหรือสารเคมีมาก

รางกระดูกงูเหล็ก : แบบโปร่ง (Open Type)​

รางกระดูกงูเหล็ก

รางกระดูกงูเหล็ก คือ รางกระดูกที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับป้องกันสายไฟหรือสัญญาณจากการโค้งงอหรือการพับขณะเคลื่อนที่ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม โดยรุ่น TL มักจะมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ มีความทนทานและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจำ ทนณหภูมิสูง และสารเคมีต่างๆ

Scroll to Top