กล่องไฟฟ้า คือ

กล่องไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อเก็บรักษาและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน โดยมักจะใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณ การแยกสายไฟ การจ่ายไฟ หรือการเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน ความชื้น หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ภายในระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้ว มักจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ปิดด้วยฝาที่สามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ภายในได้ง่ายๆ และใช้งานได้รวดเร็ว มันสามารถทำจากวัสดุที่หลากหลาย เช่น พลาสติก เหล็ก หรือโลหะอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่

ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร มักถูกใช้เป็นที่สำคัญในการจัดเก็บอุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่สำคัญ เช่น สวิตช์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า หรือสายสัญญาณต่างๆ และมักจะถูกติดตั้งบนผนังหรือฝังลงในฝ้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น การใช้ช่วยให้การบำรุงรักษาและการดูแลระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การใช้ช่วยให้การบำรุงรักษาและการดูแลระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยสามารถจัดเก็บอุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่สำคัญในระบบไฟฟ้าได้อย่างเรียบร้อยในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร มักถูกติดตั้งบนผนังหรือฝังลงในฝ้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นและมั่นใจในความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าได้แม่นยำ หมวด กล่องไฟฟ้า IP55-IP66

กล่องไฟฟ้าพลาสติก IP66​

กล่องไฟฟ้าพลาสติก

กล่องไฟฟ้าพลาสติก คือ กล่องผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิด ABS มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 (Ingress Protection 66) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความคงทนต่อฝุ่นและน้ำของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หมายถึงว่ากล่องสามารถป้องกันอุปกรณ์ภายในได้จากฝุ่นใหญ่และการพบน้ำจากการกระทำที่รุนแรงเช่น โดนน้ำด้วยแรงซ้ๆ โดยมักนิยมใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคงทนต่อสภาพแวดล้อม

กล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม Tibox IP66​

กล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม

กล่องไฟฟ้าอลูมิเนียม คือ กล่องผลิตจากอลูมิเนียมเป็นกล่องที่ใช้ในการป้องกันและจัดการสายไฟในสถานที่ต่างๆ โดยมักใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นได้สูงสุดที่ปกติ มีความเป็นสัญลักษณ์ของความทนทานและความคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว

Scroll to Top