Junction Box คือ

Junction Box คือกล่องหรือตู้ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากหลายที่มาเข้าด้วยกันหรือแยกจากกัน โดยมักจะใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณและช่วยในการจัดการเส้นทางของสายไฟในระบบไฟฟ้า มันสำคัญในการป้องกันความปลอดภัยและสะดวกในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

จะใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณจากหลายแหล่งมาเข้าด้วยกันหรือแยกจากกัน ซึ่งจุดสำคัญของ คือการป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยมันมักจะมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยที่สูง เช่น มีฝาปิดเพื่อป้องกันการสัมผัสไฟฟ้า และมักจะมีการติดตั้งเพื่อป้องกันการไหม้หรือความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าสูง เมื่อเกิดความผิดปกติใดๆ ในระบบไฟฟ้า มันยังช่วยในการจัดการสายไฟในระบบไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอีกด้วย การใช้จังชั่นบล็อกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟหลายเส้นในกล่องเดียว ซึ่งมักมี terminal blocks ภายในเพื่อการเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยสะดวกและปลอดภัย เป้าหมายหลักคือการป้องกันสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในจากการสัมผัสภายนอกที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งยังมีมาตรฐานต่างๆ เช่น IP55-IP66 ที่ระบุถึงความคงทนของจังชั่นบล็อก ต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นพิเศษ เช่น การป้องกันน้ำ ฝุ่น แสง UV และสารเคมีต่างๆ ที่อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ การใช้ จังชั่นบล็อกช่วยให้การติดตั้งและการใช้งานระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หมวด Junction Box IP55-IP66

Junction Boxes พลาสติก IP66​

Junction Boxes พลาสติก

Junction Boxes พลาสติก คือ กล่องไฟฟ้าที่ทำจากวัสดุพลาสติกและมีการออกแบบให้มีความป้องกันต่อน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP66 ซึ่งหมายถึงว่ากล่องมีความสามารถในการป้องกันต่อการเข้าสู่ภายในของน้ำที่สูงกว่าการสูบซึ่งไม่มีผลกระทบ และมีความทนทานต่อการกระเด็นของฝุ่นหรือการเข้าสู่ภายใน ใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนภายในของระบบไฟฟ้า เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้าง

Junction Boxes อลูมิเนียม IP66​

Junction Boxes อลูมิเนียม

กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม คือ กล่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการกับสายไฟหลายเส้นในตัวเดียว โดยมักมี terminal block ภายในกล่องเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างสะดวก และป้องกันการสัมผัสสายไฟได้ โดยมักใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือการจัดการสายไฟในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมและจัดการกับสายไฟมากมายในตัวเดียว

Scroll to Top