กล่องพักสายไฟ คือ

กล่องพักสายไฟ คือ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บหรือป้องกันสายไฟและคอนเน็กเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งมักจะใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร เป็นที่รู้จักในการเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน โดยมักจะมีการติดตั้งในที่ที่ต้องการซ่อมแซมหรือดูแลรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้การเชื่อมต่อและการใช้งานไฟฟ้ามีความปลอดภัยและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น บางครั้งก็มีการใช้ในงานสร้างและระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อเก็บรักษาสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อไฟฟ้าต่างๆ ภายในหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การตกหรือการเข้าถึงของสิ่งแปลกปลอม และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า มักจะออกแบบมาในรูปแบบที่มีพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับวางสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีตัวที่จับสายไฟหรือกลึงสายไฟเพื่อให้สายไฟมีการเรียงเรียงและประกอบด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น พลาสติกหรือโลหะ บางรุ่นยังมีความสามารถในการป้องกันน้ำหรือฝุ่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเสี่ยงต่อการเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่จะใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงาน หรือในงานที่ต้องการการบำรุงรักษาและการดูแลรักษาสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อเก็บรักษาและป้องกันสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในหรือใกล้เคียง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การตกหรือการเข้าถึงของสิ่งแปลกปลอม และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า มักถูกใช้เป็นที่พักสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่าง ๆ ที่จำเป็นในระบบ โดยมักจะมีการจัดเก็บสายไฟฟ้าให้อยู่ในที่สะดวกสบายและป้องกันการสั่นสะเทือนหรือการทำลาย อีกทั้งยังช่วยในการจัดการสายไฟฟ้าเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นด้วยในบางกรณีที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนหรือมีความชื้นสูง หมวด กล่องพักสายไฟ IP55-IP66

กล่องพักสายไฟ 8×12 อลูมิเนียม IP66​

กล่องอลูมิเนียมกันน้ำ คือ กล่องพักสายไฟที่มีมาตรฐาน IP66 เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะการป้องกันจากน้ำและฝุ่น มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ภายใน เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำและฝุ่น

กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม 4×4 Tibox IP66​

กล่องพักสายไฟ 4x4

กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม คือ กล่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการกับสายไฟหลายเส้นในตัวเดียว โดยมักมี terminal block ภายในกล่องเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างสะดวก และป้องกันการสัมผัสสายไฟได้ โดยมักใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือการจัดการสายไฟในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมและจัดการกับสายไฟมากมายในตัวเดียว

กล่องพักสายไฟ 2×4 พร้อมเทอร์มินอลบล็อก IP66

กล่องพักสายไฟ

กล่องพักสายไฟ คือ กล่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการกับสายไฟหลายเส้นในตัวเดียว โดยมักมี terminal block ภายในกล่องเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างสะดวก และป้องกันการสัมผัสสายไฟได้ โดยมักใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือการจัดการสายไฟในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมและจัดการกับสายไฟมากมายในตัวเดียว

Scroll to Top