ตู้กันน้ำ คือ

ตู้กันน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ภายในจากการเข้าถึงของน้ำหรือความชื้น โดยมักถูกออกแบบมาให้มีการป้องกันระดับ IP (Ingress Protection) เพื่อระบุความสามารถในการป้องกันการเข้าถึงของของเหลวและวัตถุของต่าง ๆ ออกจากตู้ โดยมักใช้สัญลักษณ์ IP ตามมาตรฐาน IEC 60529 เพื่อระบุระดับความป้องกันที่ถูกต้องตามตู้นั้น ๆ

การใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีความเสี่ยงจากน้ำโดยตรง โดยเฉพาะในภาพลักษณ์ที่มีการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่มีความเสี่ยงจากน้ำและความชื้นอยู่สูง ในการเลือกใช้งานควรพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุ การออกแบบ และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการป้องกันอุปกรณ์ภายในอย่างเหมาะสม

มักถูกใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีความเสี่ยงจากการเปียกน้ำ เช่น ในโรงงานผลิต โรงงานที่มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือในพื้นที่กลางเมืองที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหรือน้ำท่วม เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เสียหายจากน้ำและความชื้นที่เกิดขึ้นได้ เช่น ชุดควบคุมไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร หรือระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มักออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก และมีระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้ามาในตู้ได้ในกรณีที่มีการเปียกน้ำจากภายนอก หมวด ตู้กันน้ำ IP66

ตู้กันน้ำพลาสติกฝาใส IP66

ตู้กันน้ำพลาสติก

ตู้กันน้ำพลาสติกฝาใส คือตู้ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในจากน้ำและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย โดยมีฝาปิดด้านบนที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกโปร่งใสหรือโปร่งแสง ทำให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝาออกมา ซึ่งมีประโยชน์มากในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ภายในตู้โดยไม่ต้องเปิดฝาทั้งหมด

ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

ตู้กันน้ำฝาใสไฟเบอร์กลาส

ตู้กันน้ำฝาใส คือ ตู้ที่มีโครงสร้างที่ทนทานต่อการเปียกน้ำและความชื้น โดยมีฝาหน้าตู้ที่เป็นแบบใสหรือมีความโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นภายในตู้ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในตู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาตู้ทุกครั้ง

ตู้กันน้ำไฟเบอร์กลาส Tibox IP65

ตู้กันน้ำไฟเบอร์กลาส

ตู้กันน้ำไฟเบอร์กลาส คือ ตู้ไฟฟ้าที่ผลิตจากวัสดุเฉพาะที่เรียกว่า Fiberglass Reinforced Polyester (FRP) มีเส้นใยแก้วเพื่อเสริมความแข็งและคงทนของวัสดุ มีความทนทานต่อการกัดกร่อน สภาพอากาศ แสงแดด และสารเคมีที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องดื่มหรืออาหาร เชื้อเพลิง หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูงโดยตลอดเวลา

ตู้กันน้ำพลาสติก Tibox IP66

ตู้กันน้ำพลาสติก

แคล้มรัดท่อสแตนเลส คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรัดท่อ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ อากาศ หรือของเหลวอื่นๆ ผลิตจากสแตนเลสที่มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย Clamp Stainless Steel สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือเบสได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเหล็กสนิทมาก

Scroll to Top