รางสายไฟกระดูกงู Cable Drag Chain

รางสายไฟกระดูกงู Cable Drag Chain คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการสึกหรอหรือการทำลายขณะเคลื่อนย้ายหรือทำงานในสภาวะที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟหรือสายสัญญาณได้ โดยอุปกรณ์นี้มักจะมีโครงสร้างเป็นรูปร่างเสมือนเป็นเชือกงูหรือกระดูกงู ซึ่งสามารถยืดหดได้ตามขอบเขตการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนที่ของสายไฟหรือสายสัญญาณเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในสภาวะการใช้งานที่ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าหมวด : รางสายไฟกระดูกงู Cable Drag Chain

คุณสมับติของรางกระดูกงู

คุณสมับติสำคัญในการเลือกใช้รางสายไฟกระดูกงูคือความทนทานที่เหมาะสมต่อสภาวะการใช้งานและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความยืดหดได้ในขณะเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และความคงทนต่อการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสึกหรอหรือสึกปลาย การคำนึงถึงคุณภาพและความสะดวกในการบำรุงรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการเลือกใช้งาน

 • ความทนทาน: รางสายไฟควรมีความทนทานต่อการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ อย่างเช่น การทนต่อการเสื่อมสภาพจากการเคลื่อนที่ตลอดเวลา และความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ความร้อน ความเย็น ความชื้น เป็นต้น

 • ความยืดหดได้: รางสายไฟควรสามารถยืดหดได้ตามความต้องการของแต่ละแหล่งงาน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปร่างได้ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

 • ความปลอดภัย: การใช้งานรางสายไฟควรมีความปลอดภัยสูงสุดต่อเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การป้องกันการชนกันระหว่างสายไฟกับส่วนอื่น ๆ ของเครื่องจักร การป้องกันการสะเก็ดไฟฟ้า และอื่น ๆ

 • ความคงทน: รางสายไฟควรมีความคงทนต่อการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสึกหรอหรือสึกปลาย

 • ความสะดวกในการบำรุงรักษา: การดูแลรักษาและบำรุงรักษารางสายไฟควรเป็นไปอย่างง่ายและสะดวก เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • คุณภาพ: เลือกใช้รางสายไฟที่มีคุณภาพดี เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความเชื่อถือของระบบในการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในเครื่องจักร

การใช้งานแพร่หลายในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนที่หรือการทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้งานรางสายไฟช่วยในการส่งสายไฟและสัญญาณไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่องจักรอย่างเรียบร้อยรางสายไฟยังช่วยลดความเสียหายของสายไฟในสภาพการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่และสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องได้ ลดความเสียหายและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม: ใช้เพื่อส่งสายไฟและสายสัญญาณจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นของเครื่อง เช่น เครื่องกัดโลหะ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม: เมื่อหุ่นยนต์ต้องการเคลื่อนที่หรือทำงานภายในโรงงาน รางสายไฟกระดูกงูจะช่วยในการส่งสายไฟและสัญญาณไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ได้อย่างสะดวก

 • เครื่องจักรที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง: เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบในโรงงาน รางสายไฟจะช่วยให้สายไฟไม่ถูกทำลายจากการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

 • เครื่องจักร CNC: ใช้ในการตัดหรือแกะสลักวัสดุต่าง ๆ รางสายไฟจะช่วยในการส่งสัญญาณและพลังงานไฟฟ้าไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง CNC อย่างเรียบร้อย

 • เครื่องจักรที่ทำงานในสภาวะอันตราย: เช่น เครื่องจักรที่ทำงานในสภาพอากาศที่เป็นกรดหรือเครื่องจักรที่ทำงานในสภาพอุณหภูมิสูง รางสายไฟช่วยป้องกันการชำรุดของสายไฟในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

 • เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ซับซ้อน: เช่น เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่หลายแกนหรือมีการหมุนรอบตัว รางสายไฟกระดูกงูจะช่วยให้สายไฟไม่หักหรือขัดข้องในขณะที่เครื่องจักรทำงาน

การใช้งาน เครื่องจักร CNC

ในเครื่องจักร CNC, การใช้งาน Cable Drag Chain เป็นสำคัญในการปกป้องสายไฟและสายสัญญาณจากการสะเก็ดหรือการขัดข้องในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานในโหมดการตัดหรือแกะสลักวัสดุ ระบบ Cable Drag Chain ช่วยในการส่งสายไฟและสัญญาณไปยังแกนหลายแกนของเครื่องจักร CNC อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
การใช้ Cable Drag Chain ช่วยลดความเสียหายของสายไฟโดยป้องกันการขัดข้องหรือสะเก็ดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร CNC อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการปกป้องสายไฟและสายสัญญาณจากการหักหรือสะเก็ดขณะที่เครื่องกำลังทำงานในโหมดตัดหรือแกะสลักวัสดุอย่างเชี่ยวชาญ เครื่องจักร CNC มักมีการเคลื่อนที่ซับซ้อนและความเร็วสูง การใช้ Cable Drag Chain ช่วยให้สายไฟไม่โดนขัดข้องในกระบวนการทำงาน

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

การใช้งาน ในอุตสาหกรรมช่วยป้องกันการสึกหรอหรือหักของสายไฟและสายสัญญาณในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเสริมความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยลดความเสียหายและเป็นการลดระยะเวลาที่อุปกรณ์หยุดทำงานเนื่องจากปัญหาของสายไฟหรือสายสัญญาณที่สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การใช้งานยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการหยุดชะงักในการผลิต ทำให้อุปกรณ์และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • เครื่องเจียระไน (Lathe Machine): Cable Drag Chain ช่วยในการปกป้องสายไฟและสายสัญญาณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องกำลังทำงานตกแต่งหรือขัดเจาะชิ้นงาน.

 • เครื่องมิลลิ่ง (Milling Machine): ในเครื่องมิลลิ่งที่มีการเคลื่อนที่หลายแกน, Cable Drag Chain ช่วยให้สายไฟและสายสัญญาณสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย.

 • เครื่องพ่นทราย (Sandblasting Machine): Cable Drag Chain ช่วยในการป้องกันสายไฟและสายสัญญาณจากเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะที่มีการกระแทกหรือการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง.

 • เครื่องเชื่อม (Welding Machine): ในเครื่องเชื่อมที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา, Cable Drag Chain ช่วยให้สายไฟและสายสัญญาณปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดจากการโยกย้าย.

 • เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutting Machine): Cable Drag Chain ช่วยในการลดความเสียหายของสายไฟจากการตัดและการเคลื่อนที่ของลำแสงเลเซอร์.

 • เครื่องประกอบ (Assembly Machine): ในเครื่องประกอบที่มีการเคลื่อนที่ซับซ้อน, Cable Drag Chain ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย.

สรุป

รางสายไฟกระดูกงู Cable Drag Chain เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องสายไฟและสายสัญญาณในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่นในเครื่องเจียระไนและเครื่องมิลลิ่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมเช่นเครื่องพ่นทรายและเครื่องเชื่อมมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสียหายของสายไฟและสายสัญญาณจากการโยกย้ายหรือการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้รางกระดูกงู ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรรม

TZP cable chain
Black Cable Chain
Radius chain TZP

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top