กล่องไฟกันน้ำและตู้ไฟฟ้า IP66

กล่องไฟกันน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าภายในกล่องไม่เสียหายจากน้ำหรือความชื้น เป็นที่นิยมใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ หรือพื้นที่ใกล้ทะเล การมีกล่องไฟกันน้ำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าในสภาวะที่มีน้ำอยู่ในสภาพแวดล้อมได้มาก โดยส่วนใหญ่จะมีการป้องกันน้ำอย่างเข้มงวด โดยใช้ซีลและวัสดุกันน้ำชนิดพิเศษในการสร้างกล่องให้กันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : กล่อไฟกันน้ำ IP55-IP66

สินค้าทั้งหมดหมวด : ตู้ไฟฟ้า IP55-IP66

คุณสมบัติของกล่องไฟกันน้ำและตู้ไฟฟ้า

ทั้งนี้กล่องใช้งานง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับแต่ง สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสายไฟได้โดยง่ายคุณสมบัติของกล่องเทอร์มินอลบล็อกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและแบรนด์ของผู้ผลิตดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานและการใช้งานของคุณให้ดีที่สุด

ABS Plastic (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

  • ความแข็งแรง: ABS Plastic มีความแข็งแรงที่ดีและคงทนต่อการกระแทก
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อการกัดกร่อน สภาพอากาศ และสารเคมีที่เป็นพิษ
  • การกันน้ำ: มีระดับการป้องกันน้ำที่พอดีสำหรับการใช้งานทั่วไป

PC Plastic (Polycarbonate):

  • ความแข็งแรง: Polycarbonate เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ และทนทานต่อการบิดงอ
  • การกันน้ำ: สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการกันน้ำระดับสูง

Stainless Steel (สแตนเลสสตีล):

  • ความแข็งแรง: สแตนเลสสตีลมีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อสารเคมี ความร้อน และสภาพอากาศ
  • การกันน้ำ: สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือความชื้นสูง

Aluminum (อลูมิเนียม):

  • ความแข็งแรง: อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนทานต่อการอุณหภูมิสูง
  • การกันน้ำ: มีความสามารถในการกันน้ำและความชื้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในงานไฟฟ้า

การใช้งานสามารถนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของการใช้งาน เช่นในอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมมีการนำมาใช้ในลักษณะต่างๆ ในงานไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากน้ำและความชื้นที่อาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ และช่วยให้การทำงานด้านไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนด

ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:

  • ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่นโรงงาน โรงงานผลิต เป็นต้น มักจะใช้กล่องและตู้ที่มีระดับการกันน้ำสูง เช่น IP66 หรือ IP68 เพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในจากน้ำและความชื้น และให้ความคงทนแก่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ในสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง:

  • ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและคอมมิวนิเคชันในสถานที่ที่อาจต้องมีการติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำหรือความชื้นสูง เช่น อาคารอพาร์ทเมนท์ โรงแรม หรือโครงการก่อสร้างที่ต้องมีการติดตั้งในพื้นที่ภายนอก

ในสถานที่ที่ต้องการความสะดวกและความปลอดภัย:

  • สามารถนำมาใช้ในสถานที่ที่ต้องการความสะดวกและความปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่มีการใช้งานที่ต้องการการกันน้ำและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ:

  • ที่มีความทนทานต่อสารเคมี และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ เช่น โรงงานเคมี โรงงานที่ผลิตสารเคมี เป็นต้น มีความสำคัญในการป้องกันจากการสัมผัสกับสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายได้

การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

กล่องและตู้กันน้ำมีความสำคัญสูงในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันจากการสัมผัสกับน้ำและความชื้นที่อาจเสี่ยงต่อความเสียหายหรืออันตรายไฟฟ้าได้ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในมีความปลอดภัยและคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงในการใช้งานอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคงทน
การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มความเชื่อถือในระบบไฟฟ้าและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำหรือความชื้นได้เป็นอย่างมาก าตรฐานคุณภาพสูงช่วยให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้และมีประสิทธิภาพในการใช้งานในระยะยาว

ตัวอย่างการใช้ในอุตสาหกรรม

การเลือกวัสดุที่เหมาะสมและการใช้งานในอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย โดยลดความเสียหายจากน้ำหรือความชื้น และเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะยาว

การใช้วัสดุพลาสติก ABS Plastic (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

  • ตัวอย่างการใช้งาน: วัสดุพลาสติก ABS Plastic ในงานไฟฟ้าเช่นการติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องเครื่องปรับอากาศ หรืองานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่มีน้ำหรือความชื้นสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอาหาร เป็นต้น
  • ประโยชน์: ABS Plastic เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและคงทนต่อการกระแทก ทนทานต่อการกัดกร่อนและความชื้น ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือความชื้นสูง

การใช้งานวัสดุที่ผลิตจาก Stainless Steel (สแตนเลสสตีล):

  • ตัวอย่างการใช้งาน: วัสดุสแตนเลส304 Stainless Steel ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้งานในโรงงานที่มีสารเคมี หรือสถานที่ที่มีการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ประโยชน์: Stainless Steel เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสารเคมี ความร้อน และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและคงทนในระยะยาว

การใช้วัสดุที่ผลิตจาก Aluminum (อลูมิเนียม):

 • ตัวอย่างการใช้งาน: วัสดุ Aluminum ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำหนักเบาและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้งานในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์มากๆ หรือสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมี
 • ประโยชน์: Aluminum เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์มากๆ

การใช้วัสดุพลาสติ PC Plastic (Polycarbonate):

 • ตัวอย่างการใช้งาน: วัสดุพลาสติก PC Plastic ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อการกระแทกและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เช่น การใช้งานในโรงงานที่มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหนักๆ หรือสถานที่ที่ต้องการความคงทนต่อการทำลายจากสารเคมี
 • ประโยชน์: PC Plastic เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกระแทกและการกัดกร่อน มีความโปร่งแสงดี และทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและคงทนในระยะยาวๆ

สรุป

การใช้กล่องไฟกันน้ำช่วยป้องกันไฟฟ้าไม่เสียหายจากน้ำหรือความชื้นในสถานที่ที่มีความชื้นสูง บริเวณที่มีความเสียงที่จะโดยน้ำ หรือภายนอกอากาศ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำอยู่ในปริมาณมาก ทำให้การใช้งานไฟฟ้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยังช่วยให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเป็นเรื่องที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความชื้นหรือน้ำที่อาจเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าและทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ กล่องไฟกันน้ำและตู้ไฟฟ้า พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IPP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top