ท่อ flexible conduit (PE) พลาสติกโพลีเอทิลีน

ท่อ flexible conduit (PE) คือ ท่อพลาสติกโพลีเอทิลีนคือท่อที่ใช้ในระบบไฟฟ้าหรือระบบสายสื่อสารเพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ โดยมีวัสดุที่ใช้ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene) ที่มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการแข็งแรงและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และยังสามารถงองอกหรือหดหรือเปิดขวางได้ตามรูปแบบหรือพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าอย่างอิสระตามต้องการ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าหมวด : ท่อ flexible conduit (PE) พลาสติกโพลีเอทิลีน

คุณสมบัติของท่อเฟล็กซ์ร้อยสายไฟ (PE)

ท่อที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสำหรับใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารในระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นพลาสติกและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารในสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนมาก เช่น ในโรงงาน โรงแรม หรืออาคารพาณิชย์และสถานที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในการป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้:

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ความชื้น ความร้อน และความเย็น ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

 • ความแข็งแรงและทนทาน: มีความแข็งแรงในการต้านการแตกหักหรือทำลาย และมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการหดหรืองอของท่อได้

 • การติดตั้งง่าย: เนื่องจากเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและปรับเปลี่ยนรูปร่างตามที่ต้องการ

 • ความปลอดภัย: มีการป้องกันการช็อตไฟฟ้า (Electrical Shock) และมักถูกออกแบบมาให้ป้องกันการรั่วซึมของไฟฟ้าได้อย่างดี

 • ความทนทานต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีอื่น ๆ อย่างดี

 • คุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน: มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรือด่างได้ดี

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานร้อยสายไฟฟ้า

การใช้งานร้อยสายไฟฟ้าช่วยให้สามารถป้องกันสายไฟหรือสื่อสารในระบบไฟฟ้าหรือสื่อสารไม่เกิดความเสียหายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้โดยมีข้อดีหลายประการดังนี้:

 • การป้องกันสายไฟ: เป็นท่อที่ใช้เก็บสายไฟหรือสายสื่อสารเพื่อป้องกันการชนกันหรือการสัมผัสกับสิ่งของอื่นที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร

 • การปรับรูปร่าง: ยืดหยุ่นและเป็นพลาสติก ทำให้ง่ายต่อการปรับรูปร่างหรือยืดหดตามที่ต้องการในการติดตั้งหรือการใช้งาน

 • การป้องกันการไหลทอน: ในสภาพแวดล้อมที่มีการไหลทอนของน้ำหรือสารเคมี การใช้งานร้อยสายช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายต่อสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

 • การใช้งานในที่อับชื้น: สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรืออาจมีการเปียกน้ำ เช่น ในโรงงานหรือห้องครัว

 • การใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูง: สามารถทนได้ต่ออุณหภูมิสูงได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานหรือสถานที่ที่มีการอุ่นเครื่องจักรหรือเครื่องมือ

 • การใช้งานในที่ที่มีการเคลื่อนไหว: เหมาะสำหรับใช้งานในที่ที่มีการเคลื่อนไหวมาก เช่น บนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน

ตัวช่วยในการกันสายไฟจากการเสียหาย

ท่อมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่ช่วยป้องกันสายไฟหรือสื่อสารไม่ให้เกิดความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยในโรงงานหรือบริเวณที่มีการใช้งานอุตสาหกรรม เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ สายไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันอาจเสียหายได้ง่าย หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายหรือความผิดปกติในระบบไฟฟ้า แต่เมื่อมีการใช้งานร้อยสายในสถานการณ์เช่นนี้ จะช่วยป้องกันการเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้งานจะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้วยครับ/ค่ะ!

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งานในอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่มีความต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง

 • การใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: ในโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกใช้เพื่อป้องกันสายไฟหรือสื่อสารจากการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

 • การใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่น: ที่มีความยืดหยุ่นสูงทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในอุปกรณ์ที่มีการโค้งงอหรือการเคลื่อนไหว เช่น ในหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนไหว

 • การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง: ที่มีความทนทานต่อความชื้นสูงมักถูกใช้ในสถานที่ที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ในโรงงานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม

 • การใช้งานในสถานที่ที่มีการใช้งานอุณหภูมิสูง: ที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงสามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่มีการใช้งานอุณหภูมิสูง เช่น ในโรงงานหรือโรงงานที่มีการทำงานอุตสาหกรรม

 • การใช้งานในระบบที่ต้องการความคล่องตัว:ที่มีความยืดหยุ่นสูงมักถูกใช้งานในระบบที่ต้องการความคล่องตัว เช่น ในระบบขับเคลื่อนหรือระบบการเคลื่อนที่ในโรงงาน

 • การใช้งานในระบบสื่อสารและควบคุม: ถูกนำมาใช้ในระบบสื่อสารและควบคุมในอุตสาหกรรม เช่น การส่งข้อมูลหรือสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานหรืออุตสาหกรรม เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สรุป

การใช้งานร้อยสายไฟฟ้าในระบบสื่อสารและควบคุมช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ และสื่อสารข้อมูลในระบบไฟฟ้าหรือการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การผลิตหรือกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องควบคุมที่สูงขึ้น ช่วยให้ระบบไฟฟ้าหรือสื่อสารมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยมีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความเสถียรของระบบควบคุมและการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในสถานที่ทำงาน

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้กระดูกงูร้อยสายไฟ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและรัศมีการดัดงอ นอกจากนี้ยังมีสารหน่วงไฟที่ดีมีโครงสร้างป้องกันการหักงอ 

conduit flexible 3
conduit pa-pe
Solar fuel conduit

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top