หมวด ท่อ flexible hose

ท่อ flexible hose คือ

ท่อ flexible hose คือ ท่อลมที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถงอได้ตามรูปร่างของพื้นที่ได้ง่าย เช่น เป็นท่อที่ใช้ในระบบระบายอากาศในห้องน้ำหรือห้องครัว เพื่อส่งลมออกไปนอกอาคาร หรือใช้ในระบบอื่นที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น ระบบอากาศช่วยพัดลม มักถูกนำมาใช้ในระบบอากาศช่วยพัดลมในบ้านหรืออาคารที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหรือต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : ท่อ flexible hose

คุณสมบัติท่อเฟล็กซ์

คุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบระบายอากาศและระบบลมชนิดต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อแรงเสียดทานของลมในการระบายอากาศ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบระบายอากาศเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและมีความทนทานต่อแรงเสียดทานของลมในการไหลซึ่งรวมถึง

 • ความยืดหยุ่นสูง:  มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ง่ายต่อการปรับรูปร่างและการติดตั้งในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนหรือมีพื้นที่จำกัด.

 • การลดเสียง: บางรุ่นของ มาพร้อมกับชั้นซับเสียงภายในเพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการไหลของลม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดเสียงรบกวนในอาคารหรือสถานที่ที่สำคัญที่มีการใช้งานในที่สาธารณะ

 • ความทนทานต่อแรงเสียดทาน: มีความทนทานต่อแรงเสียดทานและหัวเร็วของลม ทำให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้

 • ความทนทานต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีที่พบได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปในการใช้งานประจำวัน เช่น ควัน, ความชื้น, และสารเคมีที่พบในอากาศ

 • ความเหมาะสำหรับการติดตั้งง่าย: มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักที่เบาทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง นอกจากนี้ มีการออกแบบให้ง่ายต่อการต่อท่อด้วยชิ้นต่อที่มาพร้อมกับท่อ

 • ความคุ้มค่า: มีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการที่ต้องการประหยัดทุนและให้คุณภาพในเวลาเดียวกัน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในอาคารและการก่อสร้าง

การใช้ในอาคารและการก่อสร้างมีความหลากหลาย โดยใช้ในระบบระบายอากาศในห้องครัวหรืออาคารพาณิชย์, ในการส่งอากาศหรือไอน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง, และนอาคารและการก่อสร้างช่วยให้การติดตั้งระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ, ช่วยในการระบายอากาศหรือไอน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ, และเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้ในระบบอากาศช่วยพัดลมในโรงงานหรือโกดังเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสึกกร่อนจากไอระเหยของสารเคมี

ระบบระบายอากาศในอาคารพาณิชย์:

  • ใช้เพื่อส่งอากาศที่ระบบปรับอากาศผลิตออกนอกอาคาร หรือสู่พื้นที่ที่ต้องการ โดยท่อจะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดหรือรูปร่างที่ซับซ้อน

ระบบระบายอากาศในห้องครัว:

  • ใช้เพื่อนำอากาศร้อนหรือควันจากเตาออกนอกอาคาร โดยท่อช่วยให้ง่ายต่อการนำเสนอเพื่อให้ระบบระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ในงานก่อสร้าง:

  • ใช้ท่อเพื่อระบายอากาศหรือไอน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยท่อ จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และสามารถยืดหยุ่นได้ตามการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง

ระบบอากาศช่วยพัดลมในโรงงานหรือโกดัง:

  • ใช้ท่อเพื่อส่งอากาศที่ถูกปรับอุณหภูมิหรือความชื้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการ โดยท่อ ช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและการยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรือสินค้าในโกดัง

การระบายความร้อนในโรงงานและอุตสาหกรรม

การระบายความร้อนในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการสำคัญที่มุ่งเน้นในการบำบัดอากาศและควบคุมสภาพอากาศในพื้นที่การผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานและการผลิตอยู่เสมอ โดยมักใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งระบบระบายอากาศหรือระบบระบายความร้อนที่มีพัดลมหรือพัดลมถ่ายเทที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยในการนำความร้อนออกจากพื้นที่การผลิตหรืออุตสาหกรรมไปยังภายนอก นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้เครื่องทำความเย็นหรือระบบรั่วไหลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงงานหรืออุตสาหกรรม การระบายความร้อนยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากอุณหภูมิสูงภายในพื้นที่การผลิตหรืออุตสาหกรรม

ตัวอย่างการใช้งานอุตสาหกรรม

การใช้งานอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงช่วยลดการเสียหายในกระบวนการผลิต และลดการใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและโรงงานต่าง ๆ โดยยังช่วยลดการก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมด้วยการควบคุมการปล่อยสารอันตรายและสารพิษลงสู่บริเวณรอบของโรงงาน

ระบบหลายขั้นตอนในโรงงานผลิต:

  • การใช้พัดลมและท่อลมเพื่อส่งลมให้ไปยังหลายๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีการใช้พัดลมในการดูดและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ

การระบายความร้อนในโรงงาน:

  • การใช้พัดลมและท่อลมเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต ที่อุตสาหกรรมอาจใช้พัดลมในการระบายความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรหรือการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ

 

การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต:

  • การใช้พัดลมเพื่อการวางและการกระจายลมให้แต่ละส่วนของโรงงานเพื่อช่วยลดความชื้นหรือระบายสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ที่อุตสาหกรรมอาจใช้พัดลมเพื่อช่วยลดความชื้นในสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีความชื้นสูง หรือช่วยกระจายสารอันตรายออกจากพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย

ระบบหม้อไอน้ำ:

  • การใช้พัดลมเพื่อการระบายไอน้ำที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหม้อไอน้ำ ในอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำเช่นโรงงานผลิตอาหารหรือโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ที่ใช้งานโดยตรงกับกระบวนการการทำงานของหม้อไอน้ำ พัดลมช่วยในการระบายไอน้ำที่เกิดขึ้นและช่วยให้การทำงานของหม้อไอน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

การใช้งานท่อ Flexible Hose มีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป เช่น ช่วยในการลำเลียงสารได้หลากหลายชนิดได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย, และช่วยลดความเสี่ยงจากการหักหรือรั่วของสารในการส่งผ่านความดันหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร ช่วยในการลดความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์, และช่วยในการป้องกันการขาดแคลนหรือรั่วของสารในกระบวนการส่งผ่านความดันหรือการเคลื่อนไหว

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและรัศมีการดัดงอ นอกจากนี้ยังมีสารหน่วงไฟที่ดีมีโครงสร้างป้องกันการหักงอ เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

Air Duct
Air Duct
ท่อลมอลูมิเนียม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top