ท่อ flex อ่อน

ท่อ flex อ่อน คือ

ท่อ flex คือ ท่อที่สามารถงอได้หรือยืดตัวได้ตามที่ต้องการ โดยมักใช้ในการลําเลียงของเหลวหรือแก๊สที่ต้องการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือการยืดหดต่าง ๆ โดยส่วนมากใช้ในงานก่อสร้างหรืองานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งหรือใช้งาน เช่น งานปรับองค์ประกอบของเครื่องจักรหรือระบบท่อที่ต้องการการเคลื่อนย้ายที่ยืดหดได้บ่อยครั้ง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : ท่อ flex อ่อน

สินค้าทั้งหมด : ท่อเฟล็กซ์ร้อยสายไฟ

คุณสมบัติของท่อ flex อ่อน

คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นที่สามารถงอและยืดหดได้ตามความต้องการในการติดตั้งและใช้งาน และมีความทนทานต่อการบิดหรือเป็นรอยขีดข่วนน้อย เป็นท่อที่มีความคงทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทานในการทนทาน

 • ความยืดหยุ่น: สามารถงอและยืดหดได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างอย่างต่อเนื่อง

 • ความคงทน: แม้จะเป็นท่อที่ยืดหยุ่นได้ มีความคงทนต่อการทนทานต่อการบิดหรือเป็นรอยขีดข่วนน้อย

 • ความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิ: มักผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิ เช่น ยางซิลิโคนหรือพอลิเอทิลีน ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรืออุณหภูมิสูง

 • การติดตั้งง่าย: เนื่องจากสามารถงอและยืดหดได้ ใช้งานในการติดตั้งที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมากนัก

 • ความต้านทานต่อการรั่วซึม: แม้จะเป็นท่อที่ยืดหยุ่น แต่มักมีความต้านทานต่อการรั่วซึมที่เพียงพอสำหรับการลำเลียงของเหลวหรือแก๊สที่ใช้งานในปกติ

 • ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ: มักเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุท่ออื่น ๆ โดยมักมีราคาที่เหมาะสมและมีความทนทานในการใช้งานในระยะยาว

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานท่อเฟล็กซ์ในงานระบายลม

ท่อสามารถรองรับการไหลของลมร้อนหรือลมเย็นโดยไม่เสียความสมดุลในการงอหรือยืดตัว เพิ่มเติมกับความยืดหยุ่นแล้ว ยังมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง และความคงทนต่อสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการไหลของสารเคมีได้ ที่สำคัญคือการติดตั้งง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้ท่อ เป็นทางเลือกที่ดีในงานระบายลมร้อน-ลมเย็นทั้งในโครงการใหญ่หรือโครงการขนาดเล็ก

 • ระบบระบายลมในอาคารที่มีการเคลื่อนไหว: ใช้เพื่อลำเลียงลมร้อนจากอุปกรณ์เครื่องในอาคารไปยังช่องระบายลมหรือระบบระบายอากาศภายนอก โดยท่อ flex ช่วยให้สามารถยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวของอาคารได้โดยไม่ต้องมีการติดตั้งท่อที่ยึดติดแน่นเหมือนท่อแข็งปกติ

 • ระบบระบายลมในโรงงานหรือโรงงานผลิต: ใช้เพื่อลำเลียงลมร้อนหรือลมเย็นจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงานไปยังระบบระบายอากาศภายนอก ท่อ flex ช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรและการเคลื่อนที่ของพนักงาน

  • ระบบระบายลมในรถยนต์หรือรถบรรทุก: สามารถใช้เป็นส่วนของระบบระบายอากาศหรือระบบท่อไอเสียในรถยนต์หรือรถบรรทุก เพื่อลำเลียงลมร้อนหรือไอเสียจากเครื่องยนต์ไปยังท่อระบายอากาศภายนอก

  • ระบบระบายลมในอุตสาหกรรมการผลิต: สามารถใช้ในการลำเลียงลมร้อนหรือลมเย็นในโรงงานผลิต เช่น การลำเลียงลมร้อนจากเตาหรือเครื่องจักรไปยังระบบระบายอากาศหรือการนำลมเย็นไปใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ

 

การระบายลมในโรงงานหรือโรงงานผลิต

การระบายลมในโรงงานหรือโรงงานผลิตเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยลมร้อนหรือไอเสียที่สร้างขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกนำออกจากโรงงานเพื่อลดความร้อนและสารพิษในบรรยากาศ การใช้ในระบบระบายลมช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลได้อย่างยืดหยุ่นและทนทานต่อเสียงและการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรในโรงงาน ทำให้กระบวนการระบายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
การระบายลมในโรงงานหรือโรงงานผลิตเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในบริเวณการผลิตเพื่อให้รักษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต การใช้ในระบบระบายลมช่วยลดความต้านทานในการติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของการผลิต ทำให้การระบายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้ในการทำงานประจำวันของโรงงาน

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การระบายลมเป็นส่วนสำคัญของการผลิตอาหารเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยในโรงงาน สามารถใช้ในการลำเลียงลมร้อนออกจากพื้นที่ทำงานของเตาอบหรือเครื่องทำอาหาร เพื่อรักษาอุณหภูมิและความสะอาด ารลำเลียงลมร้อนช่วยลดการสะสมของความร้อนภายในโรงงานและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายจากอุณหภูมิสูงในพื้นที่ทำงาน

 • การระบายลมในโรงงานผลิตอาหาร: ใช้ในระบบระบายลมเพื่อเป็นการระบายอากาศร้อนออกจากพื้นที่การทำงาน เช่น การนำอากาศร้อนออกจากพื้นที่ทำงานของเตาอบหรือเครื่องทำอาหาร เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยในโรงงาน

 • ระบบลมในโรงงานผลิตยา: ในโรงงานผลิตยา สามารถใช้ในการลำเลียงลมสะอาดหรือลมที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อป้องกันการสกัดสารเคมีหรือมลพิษเข้าสู่กระบวนการผลิต

 • การใช้งานในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: สามารถใช้ในการระบายลมร้อนจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดอุณหภูมิภายในอุปกรณ์และป้องกันการทำให้อุปกรณ์เสียหายจากอุณหภูมิสูง

 • ระบบลมในโรงงานผลิตเหล็กและโลหะ: ในโรงงานผลิตเหล็กและโลหะ สามารถใช้ในการลำเลียงลมร้อนจากกระบวนการเผาไหม้หรือเตาอบเหล็ก โดยลดอุณหภูมิภายในโรงงานและช่วยให้เงื่อนไขการทำงานมีความเหมาะสมในการผลิต

สรุป

การใช้ท่อ flex ในระบบระบายลมในโรงงานผลิตอาหาร, โรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, และโรงงานผลิตเหล็กและโลหะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายลมร้อนหรือลมที่มีความบริสุทธิ์สูงออกจากพื้นที่การทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรจากอุณหภูมิสูงและการสกัดสารเคมีหรือมลพิษในกระบวนการผลิต ผลประโยชน์ที่ได้คือการปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลได้อย่างยืดหยุ่นและประหยัดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้งและการบำรุงรักษาของระบบการระบายลม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

Air Duct
Air Duct
ท่อลมอลูมิเนียม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top