การเลือกใช้รางกระดูกงู Robochain เก็บสายไฟติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

Robochain หรือรางกระดูกงู เป็นระบบจัดการสายเคเบิลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ Cable drag chain มีบทบาทสำคัญในการป้องกันสายเคเบิลไม่ให้เกิดการชำรุดจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การเลือกใช้ Robochain ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้อย่างมาก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเลือกรางกระดูกงูร้อยสายไฟ Cable drag chain

การเลือกรกระดูกงูร้อยสายไฟ ควรพิจารณาความสูงภายในที่สูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสัญญาณอย่างน้อย 20% และไม่ควรให้สายทั้งหมดเกิน 60% ของพื้นที่ด้านในเพื่อป้องกันการพันกันและความเสียหาย นอกจากนี้ ควรเลือกรางที่มีรัศมีความโค้งมากกว่ารัศมีขั้นต่ำของสายเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด. การเลือกวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและรองรับน้ำหนักของสายได้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน

ความสูงภายในของรางกระดูกงู (Inner Height):

 • ความสูงภายในของกระดูกงูร้อยสายไฟต้องสูงกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสัญญาณอย่างน้อย 20% เพื่อป้องกันไม่ให้สายถูกกดหรือทำลายเมื่ออยู่ภายในราง

พื้นที่การใช้งานภายใน (Inner Space Utilization):

 • สายสัญญาณทั้งหมดที่บรรจุอยู่ภายในไม่ควรเกิน 60% ของพื้นที่ด้านในของกระดูกงูร้อยสายไฟ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนที่และป้องกันการพันกันของสาย

รัศมีความโค้งขั้นต่ำ (Minimum Bend Radius):

 • กรณีสายไฟ: ถ้างอแคบกว่ารัศมีแคบสุด อาจทำให้สายไฟเกิดการชำรุดหรือหักงอภายในได้
 • กรณีสายท่อลม: ถ้างอเกินกว่ารัศมีแคบสุด อาจทำให้ปริมาณลมไม่เพียงพอต่อการทำงานของเครื่องจักรได้เนื่องจากสายท่อลมถูกปิดกั้น
 • ในการเลือกกระดูกงูร้อยสายไฟ ต้องเลือกรางที่มีรัศมีความโค้งมากกว่ารัศมีความโค้งขั้นต่ำของสายที่ใช้ภายในเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชำรุดของสายต่าง ๆ
การเลือกใช้ cable chains
TP กระดูกงูราง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานของรางควรพิจารณาความทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี โดยใช้พลาสติกวิศวกรรมในสภาพแวดล้อมทั่วไปและโลหะในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือกัดกร่อนสูง. วัสดุพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ. นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสีเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน

การทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี:

 • พลาสติกที่มีความทนทานสูง: เช่น ไนลอน หรือโพลีเอไมด์ pa66 ที่ทนต่อการเสียดสีได้ดี
 • โลหะที่มีความแข็งแรงสูง: เช่น เหล็กกล้า ที่สามารถทนต่อการสึกหรอและการเสียดสีได้ดี

น้ำหนักเบาและความยืดหยุ่น:

 • พลาสติกวิศวกรรม: มีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ต้องการการเคลื่อนไหวและการลดน้ำหนักของระบบ

การรองรับการเคลื่อนไหวซ้ำๆ:

 • พลาสติกคุณภาพสูง: เช่น พอลิเมอร์ที่มีการเสริมแรง (Reinforced Polymers) ที่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ได้โดยไม่แตกหัก

สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ:

 • วัสดุพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics): เหมาะสำหรับอุณหภูมิทั่วไปถึงอุณหภูมิสูง
 • วัสดุโลหะ (Metal): เช่น เหล็ก, อะลูมิเนียมหรือสเตนเลส เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต้องการความแข็งแรงสูง

การทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อน:

 • วัสดุที่ทนต่อสารเคมี: เช่น พลาสติกพิเศษ (Specialized Plastics) ที่ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดี เช่น พลาสติกโพลีเอไมด์ pa66
 • วัสดุสเตนเลส: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง

การตรวจสอบความสามารถในการรองรับน้ำหนักของสายเคเบิล

เริ่มจากการรวมค่าน้ำหนักของสายเคเบิลทั้งหมดที่จะติดตั้งภายในราง Cable drag chain จากนั้นเปรียบเทียบน้ำหนักรวมนี้กับความสามารถในการรองรับน้ำหนักสูงสุดของที่ผู้ผลิตระบุไว้. ควรเลือกใช้รางที่มีความสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงกว่าน้ำหนักรวมของสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยและความทนทาน. นอกจากนี้ ควรตรวจสอบว่าในสภาวะการทำงานจริง รางสามารถรองรับการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการหย่อนหรือแตกหัก
การบำรุงรักษาและการตรวจสอบประจำ การตรวจสอบและบำรุงรักษากระดูกงูร้อยสายไฟอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสึกหรอหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในระยะยาว

การเปรียบเทียบน้ำหนักรวมของสายเคเบิลกับความสามารถในการรองรับน้ำหนัก

การเปรียบเทียบน้ำหนักรวมของสายเคเบิลกับความสามารถในการรองรับน้ำหนักของรางเก็บสายไฟ Cable drag chain แต่ละวัสดุเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างรางที่ทำจากพลาสติกและโลหะ

รางกระดูกงูพลาสติก (Plastic Cable Carrier)

คุณสมบัติ:

 • น้ำหนักเบา: รางกระดูกงูพลาสติกมีน้ำหนักเบากว่าโลหะ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและลดภาระการรับน้ำหนักของระบบทั้งหมด
 • ความยืดหยุ่นสูง: พลาสติกมีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่อการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ได้ดี
 • ความต้านทานต่อสารเคมี: ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี

ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก:

 • รางพลาสติกมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่จำกัดเมื่อเทียบกับโลหะ จึงเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีน้ำหนักรวมเบาถึงปานกลาง
 • ค่าความสามารถในการรองรับน้ำหนักสูงสุดจะขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติกและการออกแบบของราง

รางกระดูกงูโลหะ (Metal Cable Carrier)

คุณสมบัติ:

 • ความแข็งแรงสูง: รางกระดูกงูโลหะมีความแข็งแรงและทนทานมาก เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรองรับน้ำหนักมาก

 • ทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสี: โลหะสามารถทนต่อการสึกหรอและการเสียดสีได้ดีกว่าพลาสติก

 • ทนต่ออุณหภูมิสูง: โลหะสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพลาสติก

ความสามารถในการรองรับน้ำหนัก:

 • รางโลหะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าพลาสติก เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีน้ำหนักรวมมาก

 • ค่าความสามารถในการรองรับน้ำหนักสูงสุดจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ (เช่น อะลูมิเนียม, สเตนเลส) และการออกแบบของราง

สรุป

การเลือกวัสดุ รางกระดูกงู Robochain ของขึ้นอยู่กับความต้องการในการรองรับน้ำหนักของสายเคเบิลและสภาพแวดล้อมการทำงาน ถ้าน้ำหนักรวมของสายเคเบิลไม่มากและต้องการความยืดหยุ่น ใช้กระดูกงูพลาสติก แต่ถ้าน้ำหนักรวมมากและต้องการความแข็งแรง ใช้กระดูกงูโลหะ Cable drag chain มีประโยชน์สำคัญในการป้องกันและรักษาสายเคเบิลจากความเสียหายที่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร นอกจากนี้ยังช่วยลดการสึกหรอและการขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ช่วยลดความตึงเครียดในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เนื่องจากสามารถเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมภายในรางได้

สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Cable drag chain ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรร

TZP cable chain
cable carrier TZP
กระดูกงูร้อยสายไฟพลาสติก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top