ตู้สแตนเลสเก็บของ ต่างจากตู้สแตนเลสไฟฟ้าอย่างไร

ตู้สแตนเลสเก็บของและตู้สแตนเลสไฟฟ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในด้านการออกแบบและการใช้งาน ตู้ไฟฟ้า จะมีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจมีการติดตั้งสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างเช่น ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้า ระบบควบคุม หรืออุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : ตู้สแตนเลสกันน้ำ IP55-IP66

คุณสมบัติและประโยชน์ของตู้สแตนเลสทั้ง 2 ชนิด

คุณสมบัติและประโยชน์ที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของแต่ละชนิดดังนี้:

ตู้ไฟฟ้า (Stainless Steel Electrical Cabinets)
คุณสมบัติ:

 1. ความปลอดภัย: ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบไฟฟ้า มีการป้องกันการช็อตไฟ (Short Circuit) และมีระบบป้องกันอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งาน
 2. ความสามารถในการจัดเก็บ: สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
 3. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรืออุณหภูมิสูงได้ดี
 4. ความสวยงามและความทันสมัย: มีลักษณะที่ดูดีและมีการออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงงานหรือสถานที่ที่ใช้งาน

ประโยชน์:

 1. การจัดเก็บและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า: เหมาะสำหรับใช้เก็บและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีระบบป้องกันและการจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดี
 2. ความปลอดภัยในการใช้งาน: ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้าในสถานที่ต่างๆ
 3. ความทนทานและความทันสมัย: มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีลักษณะที่สวยงาม ทันสมัยทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงามและความทันสมัยในการออกแบบ

ตู้สแตนเลสเก็บของ (Stainless Steel Storage Cabinets)
คุณสมบัติ:

 1. ความแข็งแรงและคงทน: สแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทก
 2. ความสวยงาม: มีลักษณะที่ดูดี และไม่รอยตำหนิง่าย
 3. ต้านการเกิดสนิม: สแตนเลสมีความต้านทานต่อการเกิดสนิม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
 4. การบำรุงรักษาง่าย: สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก

ประโยชน์:

 1. การจัดเก็บของ: เหมาะสำหรับใช้เก็บของในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน บริษัท ห้องทำงาน หรือบ้าน
 2. ความสามารถในการใช้งาน: สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่น ใช้เก็บเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ทำความสะอาด หรือวัสดุต่างๆ ตามความต้องการ
 3. ความปลอดภัยของของ: สามารถป้องกันการสูญหายหรือการเสื่อมสภาพของของได้ดี

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเลือกตู้สแตนเลส การใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

การเลือกตู้เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของตู้ตามเงื่อนไขและการใช้งานที่ต้องการ โดยสามารถพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • สภาพแวดล้อม: ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ตู้จะต้องใช้งาน เช่น สภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้น) ความเสียหายจากสารเคมีหรือกระแสไฟฟ้า โดยต้องเลือกตู้ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ดี

 • ประเภทของการใช้งาน: การใช้งานของตู้ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การใช้งานเก็บของ การใช้งานเป็นตู้เครื่องไฟฟ้า หรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมเครื่องจักร จึงต้องเลือกตู้ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานนั้นๆ

 • ความเชื่อถือและความปลอดภัย: ควรเลือกตู้ที่มีความเชื่อถือในการใช้งานและมีระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น ระบบป้องกันการช็อตไฟฟ้า (Short Circuit) หรือการติดตั้งระบบป้องกันจากคนไม่พึงประสงค์

 • การติดตั้งและการบำรุงรักษา: ควรพิจารณาถึงขั้นตอนการติดตั้งและการบำรุงรักษาของตู้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 • ความจุและการจัดเก็บ: ควรเลือกตู้ที่มีขนาดและความจุเพียงพอสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์หรือของต่างๆ ตามความต้องการ

 • การป้องกันอุณหภูมิและความชื้น: หากต้องการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ควรเลือกตู้ที่มีการป้องกันอุณหภูมิและความชื้นเพียงพอ

 • ค่าใช้จ่าย: ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือรีโนเวทตู้ในอนาคต

การใช้งานของตู้สแตนเลสสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อม

 • เก็บของ (Storage Cabinets): ตู้ Stainless ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บของ เช่น เครื่องมือช่าง อุปกรณ์การทำความสะอาด อุปกรณ์ไอที หรือวัสดุทั่วไป มีการออกแบบเพื่อให้สามารถจัดเก็บของได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ตู้เครื่องไฟฟ้า (Electrical Cabinets): ตู้สแตนเลสที่ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ พัดลม ระบบควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น มีการออกแบบเพื่อให้มีความปลอดภัยและความเชื่อถือในการใช้งานระบบไฟฟ้า
 • ใช้งานในสภาพแวดล้อมเครื่องจักร (Industrial Cabinets): ตู้สแตนเลสที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ตู้ควบคุมเครื่องจักร หรือตู้สำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องจักร

ตัวอย่างการใช้งานตู้สแตนเลส แต่ละประเภท

ตู้สแตนเลสเป็นที่นิยมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากความทนทานและความเหมาะสมในการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ต่อไปนี้

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์

 • การใช้งานของตู้สแตนเลสเก็บของ: ใช้เก็บสารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเคมีภัณฑ์ เช่น สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบสำคัญ หรือสารเคมีที่ต้องการเก็บรักษา
 • ประโยชน์: ป้องกันการสูญหายและการสะสมของสารเคมีที่ไม่ต้องการ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยางและพลาสติก

 • การใช้งานของตู้ไฟฟ้า: ใช้เพื่อติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตยางและพลาสติก เช่น ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบส่งกำลังไฟฟ้า หรือระบบควบคุมการผลิต
 • ประโยชน์: เพิ่มความเชื่อถือในระบบการผลิต ลดความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้าลดความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้า และช่วยให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างเรียบร้อยในอุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 • การใช้งานของตู้สแตนเลสเก็บของ: เก็บวัตถุดิบและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ภาชนะบรรจุซอส น้ำมัน แป้ง หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต
 • ประโยชน์: เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บวัตถุดิบ ลดการสูญเสียและความเสียหายของวัตถุดิบ ป้องกันการเกิดสารสกัดจากสารเคมีอื่นๆ ที่อาจมีในสภาพแวดล้อม

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • การใช้งานของตู้ไฟฟ้า: ใช้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ ระบบควบคุมอุณหภูมิ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ประโยชน์: เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า ป้องกันการช็อตไฟฟ้า (Short Circuit) และช่วยให้การควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย

สรุป

การใช้งานตู้สแตนเลสเก็บของและตู้ไฟฟ้าในหลายอุตสาหกรรมมีข้อดีที่สำคัญในเรื่องความทนทานและความเชื่อถือ: ตู้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูง ความชื้น หรือสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ความปลอดภัยและควบคุม: การใช้ตู้ฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้า และช่วยให้การควบคุมการผลิตเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ตู้สแตนเลส stainless steel 304/316 พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP55, IP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top