หมวด ท่อดักท์แอร์

ท่อดักท์แอร์ คือ

ท่อดักท์แอร์ คือ ท่อที่ใช้สำหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ มีหน้าที่นำพาอากาศไปยังจุดต่างๆ ของอาคาร ช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวก ควบคุมอุณหภูมิ และสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้น่าอยู่ การระบายอากาศในอาคารเป็นส่วนสำคัญของระบบนี้ มีหน้าที่ในการนำอากาศสะอาดจากจุดหนึ่งไปยังที่หลายๆ จุด 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : ท่อดักท์แอร์

คุณสมบัติของท่อดักท์แอร์

คุณสมบัติต่างๆ ที่แตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ผลิต และการออกแบบของแต่ละชนิด ดังนี้:

 • ท่อกลม (Round Duct):

  • วัสดุ: สามารถทำจากวัสดุเหล็ก, เหล็กเครื่อง, หรือสแตนเลส
  • คุณสมบัติ:
   • มีความสามารถในการทนความดันและแรงกดที่ดี
   • การไหลเวียนของอากาศเป็นวง ๆ มีประสิทธิภาพในการลดความเสียหายของอากาศ
   • มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในการใช้งาน
 • ท่อเหลี่ยม (Rectangular Duct):

  • วัสดุ: สามารถทำจากวัสดุเหล็ก, เหล็กเครื่อง, หรือสแตนเลส
  • คุณสมบัติ:
   • มีความสามารถในการใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด
   • มีความแข็งแรงและทนทาน
   • ใช้ในการทำระบบสารพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 • ท่อสไปร์แอล (Spiral Duct):

  • วัสดุ: สามารถทำจากวัสดุเหล็ก, เหล็กเครื่อง, หรือสแตนเลส
  • คุณสมบัติ:
   • มีความแข็งแรงและทนทานเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป
   • มีน้ำหนักเบาและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
   • มีการออกแบบให้มีการไหลเวียนอากาศได้ดี
 • ท่อเฟล็กซ์ (Flexible Duct):

  • วัสดุ: สามารถทำจากวัสดุอลูมิเนียมหรือวัสดุยืดหยุ่นอื่น ๆ
  • คุณสมบัติ:
   • มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการ
   • ใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือน
   • มีความสามารถในการทนความร้อนและความเย็นได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน

การเลือกใช้ประเภทของท่อดัขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไขของสถานที่ในการใช้งาน โดยต้องพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น พื้นที่ใช้งาน, การไหลเวียนของอากาศ, และความต้องการในเรื่องของความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนในสถานที่ที่ติดตั้งท่อดักท์นั้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ข้อแตกต่าง ของท่อดักท์แต่ละประเภท

 • ท่อกลม (Round Duct):

  • โครงสร้าง: มีรูปทรงเป็นทรงกลมทำให้มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องกับแนวไหลของอากาศ จึงมีความสามารถในการลดการเสียหายของอากาศมากขึ้น
  • การใช้งาน: ใช้งานได้ดีในระบบที่ต้องการการไหลของอากาศแบบวงกลม หรือในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
 • ท่อเหลี่ยม (Rectangular Duct):

  • โครงสร้าง: มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม มักมีการใช้งานในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดหรือมีรูปแบบการติดตั้งที่ต้องการ
  • การใช้งาน: ใช้งานได้ดีในระบบที่มีรูปแบบการไหลของอากาศที่เป็นแนวตรงหรือมุม
 • ท่อสไปร์แอล (Spiral Duct):

  • โครงสร้าง: มีรูปทรงเป็นเกลียวตลอดท่อ มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา
  • การใช้งาน: มีการใช้งานในระบบที่ต้องการการไหลของอากาศที่มีความสมดุลและไม่มีการหยุดอยู่เฉพาะใด ๆ
 • ท่อเฟล็กซ์ (Flexible Duct):

  • โครงสร้าง: มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการ
  • การใช้งาน: มีการใช้งานในระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกในการติดตั้ง โดยมักใช้ในการเคลื่อนที่หรือการสั่นสะเทือน

ข้อแตกต่างนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานของท่อแต่ละประเภท การเลือกใช้ประเภทท่อที่เหมาะสมกับการใช้งานและเงื่อนไขของสถานที่จึงมีความสำคัญในการสร้างระบบการถ่ายเทที่มีประสิทธิ

ต่อมสายเคเบิล มีความแข็งแรงและการป้องกันที่เหนือกว่าสำหรับสายเคเบิลและสายไฟที่ใช้ในเครื่องมือไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ตราประทับพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรองรับที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการกันน้ำ พิกัด IP68 (กันน้ำและกันฝุ่น) ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อน 

เกร็ดความรู้ท่อดักท์

การเลือกใช้ท่อมีความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการถ่ายเทอากาศหรือสารในสถานที่ นี่คือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ การระบายอากาศที่ใช้ในการระบายอากาศจะต้องมีความกว้างพอเหมาะที่จะระบายปริมาณอากาศที่เพียงพอออกจากระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันความร้อนและความเย็น ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เช่น ระบบที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ จะต้องใช้ท่อที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและความเย็นได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย จะทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและปรับปรุงระบบ 

ตัวอย่างการใช้งานท่อดักท์แอร์

 • การใช้งานในระบบปรับอากาศ:

  • ตัวอย่างการใช้งาน: ท่อเหลี่ยมทำจากสแตนเลสถูกใช้ในระบบปรับอากาศของอาคารสูง โดยท่อจะนำลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศไปสู่ห้องต่าง ๆ ในอาคาร
  • ตัวอย่างการใช้งานจริง: ท่อขนาดใหญ่ถูกติดตั้งบนผนังอาคารสูงเพื่อนำลมเย็นไปสู่ชั้นต่าง ๆ ในอาคาร เช่น สำนักงาน ห้องประชุม หรือพื้นที่สาธารณะ
 • การใช้งานในระบบดูดลม:

  • ตัวอย่างการใช้งาน: ท่อสไปร์แอลถูกใช้ในโรงงานเพื่อดูดอากาศเสียหรือกลิ่นออกจากพื้นที่ทำงาน
  • ตัวอย่างการใช้งานจริง: ท่อในโรงงานอุตสาหกรรมถูกติดตั้งบนเพดานหรือผนังเพื่อระบายอากาศหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • การใช้งานในระบบอุตสาหกรรม:

  • ตัวอย่างการใช้งาน: ท่อเฟล็กซ์ถูกใช้ในการระบายอากาศร้อนหรือกลิ่นออกจากการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ในโรงงาน
  • ตัวอย่างการใช้งานจริง: ท่อเฟล็กซ์ถูกติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อระบายอากาศร้อนจากเครื่องจักรหรือการทำงานต่าง ๆ ออกนอกโรงงาน
 • การใช้งานในระบบโรงงาน:

  • ตัวอย่างการใช้งาน: ท่อเหลี่ยมหรือกลมถูกใช้ในการส่งสารเคมีหรือสารตกค้างในโรงงาน
  • ตัวอย่างการใช้งานจริง: ท่อเหลี่ยมถูกติดตั้งในโรงงานที่มีการใช้งานสารเคมีหรือสารตกค้าง เพื่อให้สารนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยตรง

ตัวอย่างการใช้งานท่อได้แก่การใช้ในระบบปรับอากาศในอาคารสูง เพื่อดูดลมเพื่อระบายอากาศหรือกลิ่นออกจากพื้นที่ทำงานในโรงงาน และใช้ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อระบายอากาศร้อนหรือกลิ่นจากการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ การเลือกใช้และการติดตั้งท่อจะต้องพิจารณาวัสดุและโครงสร้างท่อเพื่อให้งานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้

สรุป

การใช้งานท่อดักท์แอร์มีความหลากหลายตามลักษณะงานและการใช้งานที่ต่างกัน ตัวอย่างการใช้งานท่ได้แก่การใช้ในระบบปรับอากาศในอาคารสูง เพื่อดูดลมเพื่อระบายอากาศหรือกลิ่นออกจากพื้นที่ทำงานในโรงงาน และใช้ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อระบายอากาศร้อนหรือกลิ่นจากการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ การเลือกใช้และการติดตั้งท่อจะต้องพิจารณาวัสดุและโครงสร้างท่อเพื่อให้งานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ท่อเฟล็กซ์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและรัศมีการดัดงอ นอกจากนี้ยังมีสารหน่วงไฟที่ดีมีโครงสร้างป้องกันการหักงอ เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศสูง กลาง และต่ำ

Air Duct
Air Duct
ท่อลมอลูมิเนียม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top