ราคา Terminal block 3pin-60pin

Terminal block 3pin-60pin คือ อุปกรณ์ในวงการไฟฟ้าซึ่งใช้สำหรับการเชื่อมต่อและควบคุมสายไฟฟ้าหลายเส้นในที่เดียว โดยมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อจำนวนช่องตั้งแต่ 3 ถึง 60 ช่องตามความต้องการของงานหรือแต่ละแอปพลิเคชันที่ใช้งาน ซึ่งแต่ละช่องของจะสามารถต่อสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ได้หลากหลายแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้งานในงานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ราคา Terminal block
TJ-tibox
กล่องพักสายไฟ
กล่อง Terminal Block
Plastic Terminal Box

คุณสมบัติของกล่องเทอร์มินอลบล็อก Terminal Block IP66

คุณสมบัติมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและแรงดันไฟฟ้าที่สูงพอสำหรับการใช้งานปกติ มีระบบป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติเพื่อความปลอดภัย และมีความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งานในทุกสถานการณ์ สำหรับการใช้งานปกติ มีระบบป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติเพื่อความปลอดภัย และมีความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานในทุกสถานการณ์อย่างแม่นยำ ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันและคุณภาพวัสดุที่มีมาตรฐานสูง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายอย่างและมีความนิยมในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: กล่องเทอร์มินอลบล็อกต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความชื้นสูง, การสั่นสะเทือน, และอุณหภูมิสูงหรือต่ำ เพื่อให้สามารถทำงานได้ถูกต้องในทุกสภาพการณ์.

 • ความปลอดภัย: มีระบบป้องกันการไหลกระแสไฟฟ้าที่ไม่ปกติ เช่น ระบบป้องกันการช็อตวงจรหรือการเกิดสัญญาณรบกวน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน.

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก: ต้องสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่ทำให้กล่องเสียหายหรือมีความชำรุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน.

 • ความคงทนและทนทาน: ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอในสภาวะการใช้งานปกติ เพื่อลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม.

 • ความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน: มีการออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เช่น มีตัวช่วยในการติดตั้งสายไฟเข้ากับกล่องต่อสายไฟอย่างง่าย.

 • ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า: ต้องมีความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่มากพอสำหรับการใช้งานปกติ เพื่อป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น.

สเปกสินค้าและราคา : Terminal block 3pin-60pin

ราคาเทอร์มินอลบล็อก
ราคา Plastic Terminal ABS

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในงานไฟฟ้า

การใช้งานกล่องเทอร์มินอลบล็อกในงานเข้าสายไฟเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและแรงดันไฟฟ้าสูง มีความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา และเหมาะสำหรับใช้ในหลากหลายโครงการไฟฟ้าอุตสาหกรรมและสาธารณะ มีความทนทานที่สูงต่อสภาพแวดล้อมและการทำงานที่มีความเสถียร มีความสะดวกในการติดตั้งและดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าในสถานที่ทำงานได้ 

 • การใช้งานในระบบการควบคุมไฟฟ้าในอาคารที่มีการต่อเชื่อมหลายที่: ในอาคารที่มีการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าจากหลายที่ เช่น โรงงานหรืออาคารพาณิชย์ กล่อที่มีช่องต่อ 3-10 ช่อง สามารถใช้เพื่อต่อสายไฟฟ้าและควบคุมการไฟฟ้าในอาคารได้อย่างเรียบง่ายและปลอดภัย.

 • การใช้งานในระบบควบคุมการผลิตในโรงงาน: ในโรงงานผลิตที่มีการควบคุมและติดตั้งเครื่องจักรหลายตัว กล่องที่มีช่องต่อ 20-30 ช่อง สามารถใช้ในการต่อสายไฟฟ้าและควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ.

 • การใช้งานในระบบการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในสายผลิต: ในสายการผลิตที่มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรหลายตัว กล่องที่มีช่องต่อ 40-50 ช่อง สามารถใช้ในการจ่ายไฟฟ้าและควบคุมการไฟฟ้าในสายผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 • การใช้งานในระบบการควบคุมการไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการควบคุมและจัดการกับระบบไฟฟ้าซับซ้อน กล่องที่มีช่องต่อ 50-60 ช่อง สามารถใช้เพื่อต่อสายไฟฟ้าและควบคุมระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

 • การใช้งานในระบบการควบคุมและสำรองไฟฟ้าในอาคารหลายชั้น: ในอาคารที่มีหลายชั้นหรือโครงสร้างที่มีการใช้งานไฟฟ้าที่ซับซ้อน เช่น อาคารสำนักงานหรือโรงแรม กล่องที่มีช่องต่อ 30-40 ช่อง สามารถใช้เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้าในหลายชั้นของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 • การใช้งานในระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้าง: ในงานก่อสร้างที่มีการใช้งานไฟฟ้าชั่วคราว เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง กล่องที่มีช่องต่อ 3-10 ช่อง สามารถใช้เพื่อการเชื่อมต่อและควบคุมสายไฟฟ้าในงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและสะดวก.

การใช้ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

การใช้งานในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟและการควบคุมไฟฟ้าในโรงงานหรืออุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เนื่องจากมีความทนทานที่สูงต่อสภาพแวดล้อมของโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มักมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรภาพและปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ การติดตั้งและบำรุงรักษาก็เป็นไปอย่างสะดวกด้วยดีเนื่องจากมีการออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อและการดูแลรักษา เช่น การติดตั้งสายไฟลงในกล่องนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งานที่มีหลายช่องช่วยให้สามารถต่อและควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความเป็นระเบียบในการจัดการกับระบบไฟฟ้า มีความหลากหลายและมีประโยชน์มาก เช่นการใช้ในโรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุไฟฟ้า และการนำไปใช้ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้.

 • การใช้งานในระบบควบคุมไฟฟ้าขนาดเล็ก: เช่น การใช้กล่องที่มี 3-10 ช่อง เพื่อต่อสายไฟและควบคุมการไฟฟ้าในระบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อ.

 • การใช้งานในระบบควบคุมไฟฟ้าขนาดกลางถึงใหญ่: เช่น ในโรงงานหรืออาคารที่มีระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ อาจใช้กล่องที่มี 20-40 ช่อง เพื่อต่อสายไฟและควบคุมการไฟฟ้าในหลากหลายส่วนของอาคารหรือโรงงาน.

 • การใช้งานในระบบควบคุมไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม: ในสถานที่ทำงานที่มีความต้องการในการควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เช่น การผลิตหรือการบรรจุภัณฑ์ อาจใช้ กล่องที่มี 50-60 ช่อง เพื่อการต่อสายไฟและการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ.

 • การใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์: ในระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในโครงการพลังงานทดแทน เราสามารถใช้กล่องที่มี 3-10 ช่องเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์กับระบบไฟฟ้าของอาคารหรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์.

 • การใช้งานในระบบควบคุมไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่: ในอาคารหรือโรงงานที่มีระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน เราสามารถใช้กล่อง ที่มี 20-40 ช่องเพื่อเชื่อมต่อและควบคุมสายไฟฟ้าที่มาจากหลายที่ในอาคารเดียวกัน.

 • การใช้งานในโรงงานผลิตเครื่องจักร: ในการผลิตเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน เราสามารถใช้กล่อง ที่มี 50-60 ช่องเพื่อควบคุมและจัดการกับระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ.

สรุป

กล่องเทอร์มินอลบล็อก Terminal Block IP66 ในอุตสาหกรรมเข้าสายไฟมีความหลากหลายและมีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในโรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุไฟฟ้า หรือการนำไปใช้ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการกับระบบไฟฟ้าในหลายสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Terminal Block พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top