หมวด กล่องไฟฟ้า IP55-IP66

กล่องไฟฟ้า คือ

กล่องไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อเก็บและป้องกันการเชื่อมต่อของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในกล่อง เนื่องจากมีหลายสไตล์และการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกันตามการใช้งานและตำแหน่งการติดตั้ง การป้องกันที่ต่างกัน เช่น IP55 หรือ IP66 ที่กล่าวถึงระดับความป้องกันต่อฝุ่นและน้ำของกล่อง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : กล่องไฟฟ้า IP55-IP66

คุณสมบัติของกล่องไฟฟ้าแต่ละวัสดุ

คุณสมบัติและความเหมาะสมของวัสดุต่าง ๆ กับความต้องการของการใช้งาน การเลือกวัสดุที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในการใช้งานของกล่องกันน้ำกล่าวถึงระดับความป้องกันต่อฝุ่นและน้ำต่อไปนี้คือคุณสมบัติตามวัสดุที่ผลิต

พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

 • ความแข็งแรง: มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทก
 • การทนต่อสภาพแวดล้อม: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และมีความต้านทานต่อสารเคมีและกระแสไฟฟ้า
 • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและงานที่ไม่ต้องการความป้องกันทางน้ำหรือฝุ่นมาก

พลาสติก PC (Polycarbonate):

 • ความแข็งแรง: มีความแข็งแรงและทนทานต่อการเป็นรอย
 • การทนต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อแสง UV และสภาพอากาศที่แปรปรวนได้
 • การใช้งาน: ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความคุ้มครองต่อแสง UV และสภาพอากาศที่แปรปรวนได้

 

สแตนเลส (Stainless Steel):

  • ความแข็งแรง: มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การทนต่อสภาพแวดล้อม: ทนทานต่อความเป็นกรด-เบส และสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
  • การใช้งาน: เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

อลูมิเนียม (Aluminum):

  • น้ำหนัก: เบาและมีน้ำหนักเบา
  • การทนต่อสภาพแวดล้อม: ทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาก
  • การใช้งาน: ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก

 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานเกล่องไฟฟ้าแต่ละวัสดุ

กล่องตู้ไฟฟ้าที่ทำจากวัสดุต่างๆ มีการใช้งานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละวัสดุ เช่น พลาสติก ABS ใช้งานในที่ติดตั้งทั่วไปที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูง สแตนเลสใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ในขณะที่อลูมิเนียมเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจะช่วยให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมได้

พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

  • ใช้งานสำหรับที่ติดตั้งทั่วไปที่ไม่มีความต้องการความแข็งแรงมาก และไม่ต้องการความคุ้มครองสูง
  • เหมาะสำหรับงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนได้มาก

พลาสติก PC (Polycarbonate):

  • ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อแสง UV และสภาพอากาศที่แปรปรวนได้มาก เช่น สถานที่กว้างตั้งแต่อาคารเด็กเล็กไปจนถึงสถานที่ที่มีการผลิตอาหาร ที่มีการนำเข้าแสงแดดเข้ามาหรือสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก

สแตนเลส (Stainless Steel):

  • ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น โรงงานอาหาร โรงงานเครื่องดื่ม หรือสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

อลูมิเนียม (Aluminum):

  • ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนน้อย เช่น สถานที่ที่ไม่มีความต้องการความทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

 

วัสดุที่ที่สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

สแตนเลส 304 เป็นวัสดุที่สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้ โดยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก และสามารถทำงานได้ดีในการต้านทานการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความชื้น สารเคมี และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้มาก ดังนั้น การสั่งผลิตสแตนเลส 304 ตามขนาดที่ต้องการจะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ได้กล่องที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของงานไฟฟ้าของคุณได้ในทุกรูปแบบที่ต้องการ
การสั่งผลิตสแตนเลส 304 ตามขนาดที่ต้องการจะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ได้กล่องที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของงานไฟฟ้าของคุณได้ในทุกรูปแบบที่ต้องการ การผลิตสแตนเลส 304 ตามขนาดที่ต้องการมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตที่มีคุณภาพและความเชื่อถือสูงในการใช้งานของงานไฟฟ้าของคุณ 

ตัวอย่างการใช้งานกล่องไฟฟ้าแต่ละวัสดุ

การใช้งานกล่องกันน้ำวัสดุต่างๆ สามารถช่วยให้งานไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือน การกัดกร่อน และความชื้น ทั้งยังช่วยในการจัดเก็บและบริหารจัดการสายไฟอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้งานในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูง
  • อุตสาหกรรมการผลิต: ใช้งานในการควบคุมและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานต่างๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน

พลาสติก PC (Polycarbonate):

  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ: ใช้งานในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเครือข่ายและโรงงานข้อมูลที่ต้องการความทนทานต่อแสง UV และสภาพอากาศที่แปรปรวนได้มาก
  • ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์: ใช้งานในการป้องกันระบบไฟฟ้าในอาคารที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก

 

สแตนเลส (Stainless Steel):

  • อุตสาหกรรมเครื่องอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้งานในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มที่มีความชื้นสูงและต้องการความทนทานต่อสารเคมี
  • อุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำหนักเบา: ใช้งานในการป้องกันระบบไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

อลูมิเนียม (Aluminum):

  • การก่อสร้างอาคาร: ใช้งานในการป้องกันระบบไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
  • อุตสาหกรรมการขนส่ง: ใช้งานในการป้องกันระบบไฟฟ้าในยานพาหนะที่ต้องการน้ำหนักเบาและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

 

สรุป

การใช้งานกล่องไฟฟ้าต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ผลิตมา โดยพลาสติก ABS ใช้งานในการติดตั้งทั่วไปที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูง ส่วนสแตนเลส ใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และอลูมิเนียมเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมจะช่วยให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีที่สุด

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้กล่องไฟฟ้า พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IPP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top