กล่องไฟฟ้าพลาสติก IP66​

กล่องไฟฟ้าพลาสติก คือ

กล่องไฟฟ้าพลาสติก คือ กล่องผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิด ABS มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 (Ingress Protection 66) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความคงทนต่อฝุ่นและน้ำของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หมายถึงว่ากล่องสามารถป้องกันอุปกรณ์ภายในได้จากฝุ่นใหญ่และการพบน้ำจากการกระทำที่รุนแรงเช่น โดนน้ำด้วยแรงซ้ๆ โดยมักนิยมใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคงทนต่อสภาพแวดล้อม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กล่องไฟฟ้าพลาสติก
กล่องไฟฟ้าพลาสติก
กล่องไฟฟ้า
จังชั่นบล็อกพลาสติก

คุณสมบัติกของกล่องไฟฟ้าพลาสติก IP66

คุณสมบัติมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในเนื่องจากมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและการกัดกร่อนของสารเคมีที่ดี นอกจากนี้ มีความสามารถในการป้องกันที่มีมาตรฐาน IP66 ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการป้องกันอุปกรณ์ภายในให้มีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น  โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

 • ความคงทนต่อฝุ่นและน้ำ: กล่อง ABS IP66 มีความคงทนสูงต่อการเข้าถึงของฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐาน IP66 ที่มั่นใจถึงป้องกันอุปกรณ์ภายในจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

 • วัสดุ ABS: ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงและทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาวโดยไม่เสื่อมสภาพหรือเกิดการสึกหรอ

 • ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม: เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ภายในจะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม

 • ความสามารถในการป้องกัน: มีความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากการเข้าถึงของฝุ่น, น้ำ, และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ

 • ความทนทานต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

 • การใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร: เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความสะดวกและความหลากหลายในการติดตั้งและใช้งาน

สเปกสินค้าและราคา : กล่องไฟฟ้าพลาสติก IP66

ราคากล่องกันน้ำพลาสติก
Junction Box ABS

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้ในงานในงานไฟฟ้า

การใช้งานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานไฟฟ้า เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิตหรือระบบไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัย. และมีความสามารถในการใช้งานทั้งในสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้การติดตั้งและการใช้งานมีความสะดวกสบายและหลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยความทนทานที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

  • การใช้งานในโรงงานผลิต: เป็นที่ต้องการในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสวิตช์จากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ฝุ่น, น้ำ, หรือความเสียหายจากการกระแทก ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิตที่มีสภาพแวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงจากสารเคมีหรือน้ำ

  • การใช้งานในระบบไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัย: มักนำไปใช้ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยและการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การใช้งานในสถานที่ที่มีความเป็นอันตรายจากน้ำและฝุ่น

 • การใช้งานในระบบไฟฟ้าในสถานที่กลางแจ้ง: เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่กลางแจ้งที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่เปิดหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง

 • การใช้งานในระบบสาธารณูปโภค: มักนำไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคเช่น ระบบไฟฟ้าในสถานีรถไฟหรือระบบไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเป็นที่พอใจและปลอดภัย

การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมมักจะมีลักษณะเด่นด้านการป้องกันจากฝุ่น, น้ำ, ความชื้น, และสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เช่นในโรงงานผลิตที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการชำรุดหรือการขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความเชื่อถือในการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การเลือกที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีคุณสมบัติดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้งานในอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร: การนำมาใช้ในโรงงานผลิตอาหารช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความชื้นและการสัมผัสกับสารอาหาร ทำให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย.

 • การใช้งานในโรงงานเครื่องจักร: ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานเครื่องจักรจากสภาพแวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงจากฝุ่น, น้ำหรือสารเคมี โดยเฉพาะในส่วนของระบบควบคุมเครื่องจักรที่สำคัญ.

 • การใช้งานในโรงงานผลิตยา: ในโรงงานผลิตยาที่มีการใช้สารเคมีต่าง ๆ ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการกัดกร่อนและความชื้นที่สามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้.

 • การใช้งานในสถานที่กลางแจ้ง: ใช้เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าในสถานที่กลางแจ้งเช่น สนามกอล์ฟ, สวนสาธารณะหรือทางลาด โดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในกล่องจะได้รับความปลอดภัยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และความเสี่ยงจากความชื้นและฝุ่นที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กลางแจ้ง.

สรุป

กล่องไฟฟ้าพลาสติก ABS เป็นเครื่องมือที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากฝุ่น, น้ำ, และสารเคมี ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ ล่องไฟฟ้าพลาสติกพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

Waterproof ip68
ท่อดักเฟล็กซ์
IP68 cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top