หมวด กล่องกันน้ำ IP66

กล่องกันน้ำ คือ

กล่องกันน้ำ คือ กล่องที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำเข้าสู่ภายในกล่อง เช่น กล่องที่ใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง หรือในสถานที่ที่ต้องการป้องกันอุปกรณ์ภายในจากการสัมผัสกับน้ำ มันมีการออกแบบพิเศษเพื่อให้กล่องมีความสามารถในการป้องกันน้ำ อาจมีการใช้วัสดุพิเศษหรือการปรับแต่งโครงสร้างของกล่องเพื่อให้มีความแข็งแรงและกันน้ำได้ดีขึ้น มักใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือที่มีเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : กล่องกันน้ำ IP66

ประเภทของกล่องกันน้ำตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

แต่ละประเภทของกล่องมีความเหมาะสมตามการใช้งานและเงื่อนไขของสถานที่ในแต่ละงานต่างๆ ควรพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน

 • กล่องพลาสติก ABS: มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มีความสามารถในการกันน้ำได้ดีในสถานการณ์ทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้ในงานที่ต้องการความคงทนต่อการกระแทกหรือการใช้งานในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการชนกัน เช่น ในงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหรืออุปกรณ์เป็นบางครั้ง

 • กล่องอลูมิเนียม: มีความแข็งแรงในการกันน้ำ สามารถใช้งานในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบาและความคงทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ในงานโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรภาพและกันน้ำ

 • กล่องสแตนเลส: มีความคงทนต่อการกันกระแทกและความแข็งแรงสูง สามารถใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อการสึกหรอ และต้องการความสวยงาม เช่น ในงานที่ต้องการการเก็บรักษาและป้องกันอุปกรณ์ภายในอย่างดี เช่น ในโรงงานผลิตอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการมีการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน

 • กล่องเหล็ก: มีความแข็งแรงและทนทานสูง มักใช้ในงานที่ต้องการความทนทานต่อการกระแทกหรือการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อย และต้องการความคงทนในระยะยาว เช่น ในงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติของตู้กันน้ำตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ความสามารถและคุณสมบัติของตู้กันน้ำจะขึ้นอยู่กับการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต แต่ละวัสดุจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานและเงื่อนไขของสถานที่ที่จะใช้งาน

 • พลาสติก ABS

  • ความทนทานต่อการกระแทก: มีความทนทานในการรับแรงกระแทกได้ดี
  • ความแข็งแรง: มีความแข็งแรงที่พอใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ภายใน
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงได้ดี
 • กล่องอลูมิเนียม

  • น้ำหนักเบา: มีน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการน้ำหนักเบา
  • ความทนทานต่อการกันน้ำ: มีความทนทานในการกันน้ำและความชื้น
  • ความคงทนต่อการใช้งาน: มีความแข็งแรงที่เพียงพอในการป้องกันอุปกรณ์ภายใน
 • สแตนเลส

  • ความทนทานต่อการสัมผัสกับสารเคมี: มีความทนทานต่อการสัมผัสกับสารเคมีได้ดี
  • ความสวยงาม: มีลักษณะที่สวยงามและมีความเป็นสัญลักษณ์
  • ความทนทานต่อการสึกหรอ: สามารถทนทานต่อการสึกหรอและการกีดขวางได้ดี
 • เหล็ก

  • ความแข็งแรง: เหล็กมีความแข็งแรงสูงและสามารถทนทานต่อการกระแทกได้ดี
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
  • ความทนทานต่อการกันน้ำ: มีความทนทานในการกันน้ำและความชื้น

วัสดุที่ที่สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

กล่องสแตนเลสสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้โดยมีข้อดีในการปรับแต่งขนาดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ได้กล่องที่พอดีกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่สูง โดยในกระบวนการสั่งผลิตกล่องสแตนเลสที่มีขนาดพิเศษ จะมีการปรับเปลี่ยนและตัดเย็บโครงสร้างตามข้อกำหนดของลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยได้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ระบบล็อคหรือฝาปิดแบบพิเศษ ดังนั้นหากมีความต้องการในกล่องสแตนเลสขนาดพิเศษควรติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและปรับแต่งกล่องสแตนเลสให้ด้วยความสามารถและความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งานกล่องกันน้ำ IP66

การใช้งานในอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเสี่ยงจากสาย short circuit หรือความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมี และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม:

  • การใช้งาน: ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากการสัมผัสน้ำหรือความชื้นสูง
  • ประโยชน์: ป้องกันการเกิดสาย short circuit หรือความเสียหายจากน้ำที่อาจเกิดจากการทำงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในสภาพที่มีความชื้นสูง
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักร:

  • การใช้งาน: ใช้ในการป้องกันระบบไฟฟ้าหรือการควบคุมของเครื่องจักรในสถานที่ที่มีฝนตกหรือความชื้นสูง
  • ประโยชน์: ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการควบคุมจากความเสียหายที่อาจเกิดจากการสัมผัสน้ำหรือความชื้น
 • อุตสาหกรรมการผลิตที่มีสารเคมี:

  • การใช้งาน: ใช้ในการป้องกันระบบควบคุมหรือตู้ควบคุมที่ใช้ในการจัดการสารเคมี
  • ประโยชน์: ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกับระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือความปลอดภัยของบุคคล
 • อุตสาหกรรมน้ำและสุขภัณฑ์:

  • การใช้งาน: ใช้ในระบบควบคุมหรือตู้ควบคุมที่ใช้ในการจัดการน้ำหรือสารเคมีในการผลิตน้ำหรือสุขภัณฑ์
  • ประโยชน์: ป้องกันการเกิดความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือความปลอดภัยของระบบ

สรุป

การใช้งานกล่องกันน้ำในอุตสาหกรรมช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการควบคุมจากการสัมผัสน้ำหรือความชื้นสูง ลดความเสี่ยงจากสาย short circuit หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบอุตสาหกรรมได้ในขณะเดียวกันค่ะ ดังนั้น เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในการปกป้องงาน และควรใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสน้ำหรือความชื้นสูงตลอดเวลา เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสารเคมี

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้กล่องกันน้ำ พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top