ท่อเฟล็กซ์ คือ

ท่อเฟล็กซ์ คือ ท่อระบายอากาศ (Flexible Duct Ventilation) เป็นระบบท่อที่ใช้ในการระบายอากาศออกจากพื้นที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยมักมีลักษณะที่ยืดหยุ่นสามารถโค้งงอได้ตามการติดตั้งหรือการใช้งาน มักนิยมใช้ในสถานที่ที่ต้องการการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในระบบระบายอากาศในอาคารที่มีการส่งอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์อื่นๆ ออกไปนอกอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนภายในอาคารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศ

ท่อระบายอากาศมักมีการออกแบบให้มีความทนทานต่ออุณหภูมิและความดันของอากาศที่สูง เช่น ในระบบระบายอากาศของโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีการส่งอากาศร้อนหรือมีความชื้นสูงออกไปนอกอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการสะสมของความร้อนหรือความชื้นในพื้นที่ภายในและรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการทำงาน

โดยเป็นท่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเช่น พลาสติกหรือเส้นใยแก้ว อลูมิเนียม พลาสติก PVC เสริมโรงลวดเพื่อให้สามารถงอหรือโค้งได้ตามความต้องการขณะติดตั้งหรือใช้งาน มักใช้ในระบบระบายอากาศในอาคารที่ต้องการท่อที่ยืดหยุ่นและง่ายต่อการติดตั้งเช่น ระบบระบายอากาศในห้องน้ำ ห้องครัว หรือในระบบระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ การใช้งานช่วยให้การติดตั้งและการเคลื่อนย้ายอากาศเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทของอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารได้ หมวด ท่อเฟล็กซ์ & ท่อร้อยสายไฟ

ท่อเฟล็กซ์ 4 นิ้ว มีวัสดุใดบ้าง?

ท่อเฟล็กซ์ 4 นิ้วสามารถผลิตจากหลายวัสดุต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุที่มักจะใช้ในการผลิต การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งานและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการในเรื่องของความแข็งแรง ความทนทานต่อสารเคมี หรือน้ำหนักของท่อที่มีผลต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษาในภายหลัง

ท่อ flex อ่อน

ท่อ Flex อ่อน

ท่อ flex คือท่อที่สามารถงอได้หรือยืดตัวได้ตามที่ต้องการ โดยมักใช้ในการลําเลียงของเหลวหรือแก๊สที่ต้องการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือการยืดหดต่าง ๆ โดยส่วนมากใช้ในงานก่อสร้างหรืองานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งหรือใช้งาน เช่น งานปรับองค์ประกอบของเครื่องจักรหรือระบบท่อที่ต้องการการเคลื่อนย้ายที่ยืดหดได้บ่อยครั้ง

ท่อเฟล็กซ์ pvc คือ

ท่อเฟล็กซ์ PVC

ท่อเฟล็กซ์ PVC ชนิด A-Type คือ ท่อที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับความยาวและขนาดรูได้ตามต้องการ โดยมีความสามารถในการยืดหยุ่นและหดได้ถึง 30% ของขนาดเดิม โดยท่อนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการใช้งานต่างๆ เช่น การส่งอากาศ, การเก็บฝุ่น, การออกแบบภายใน, การใช้งานในโรงงานหรืออาคารต่างๆ 

ท่อผ้าใบสีฟ้า คือ

ท่อผ้าใบสีฟ้า

ท่อผ้าใบสีฟ้า คือ ท่อลมชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการดูดอากาศ มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี ช่วยระบายควันได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลำเลียงอากาศเข้าไปภายในอาคารที่มีอากาศน้อย เช่น อาคารที่เป็นสถานที่ปิด ท่อนี้ทำจากวัสดุผ้าใบที่มีความยืดหยุ่นสูง, ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งในทุกสภาพแวดล้อม

ท่อลมกระดูกงู คือ

ท่อลมกระดูกงู

ท่อลมกระดูกงู คือ ท่อเฟล็กซ์กระดูกงู เป็นท่อที่ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride) มีลักษณะคล้ายกระดูกงู สามารถยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ตามต้องการ นิยมใช้สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานอุตสาหกรรมทั่วไป ดัดโคงอยู่ตัวไม่คืนรูป ยืดหยุ่นได้ แข็งแรง ไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับใช้ระบบระบายกาศร้อน-เย็น

Scroll to Top