หมวด ตู้กันน้ำ IP66

ตู้กันน้ำ คือ

ตู้กันน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือต่าง ๆ จากการเข้าถึงน้ำหรือความชื้นที่สูง เป็นพิเศษในการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูง โดยส่วนใหญ่จะมีการออกแบบมาเพื่อรับมือกับการเจอน้ำได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันการเข้าถึงของฝุ่น ซึ่งมักพบในสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรือเกิดฝนตกในพื้นที่เปิดโล่ง 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : ตู้กันน้ำ IP55-IP66

ประเภทของตู้กันน้ำตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

การเลือกใช้ประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการในการคงทนต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละสถานที่และงานที่ใช้งานนั้น ๆ

 • พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene): ตู้พลาสติกเป็นตู้ที่มีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานที่มีความชื้นสูง โดยมักนิยมใช้ในงานที่ต้องการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งง่าย เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่น ๆ

 • โพลีเอสเตอร์เส้นใยไฟเบอร์ (Polyester Fiberglass): ตู้ polyester fiberglass เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและอาจมีการสัมผัสกับสารเคมีหรือกระแสไฟฟ้า มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

 • สแตนเลส (Stainless Steel): ตู้สแตนเลสมีความแข็งแรงและคงทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำ และมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่องได้

 • เหล็ก (Steel): ตู้เหล็กมักมีความแข็งแรงสูงและเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการความคงทนต่อการใช้งานหนัก แต่อาจต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำอย่างเหมาะสม

 • อลูมิเนียม (Aluminum): ตู้อลูมิเนียมมักมีน้ำหนักเบาและคงทนต่อการใช้งานที่มีความชื้นสูง อย่างไรก็ตาม อลูมิเนียมไม่คงทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำเท่ากับสแตนเลสหรือเหล็ก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติองตู้กันน้ำตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

คุณสมบัติของตู้กันน้ำมีความหลากหลายตามวัสดุที่ใช้ผลิต เช่น พลาสติก ABS มีน้ำหนักเบาและคงทนต่อความชื้นสูง ส่วนสแตนเลสมีความแข็งแรงและคงทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำและสารเคมี การเลือกใช้ควรพิจารณาความต้องการและสภาพแวดล้อมการใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

พลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene):

  • ความแข็งแรง: ABS มีความแข็งแรงที่ดีและไม่แตกหักง่ายในการใช้งานปกติ.
  • ความทนทานต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีบางชนิด แต่ไม่ควรใช้ในสถานที่มีสารเคมีเป็นพิเศษหรือสารเคมีที่เข้มข้นมาก.
  • การควบคุมอุณหภูมิ: มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ไม่สูงมาก ไม่เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก.

โพลีเอสเตอร์เส้นใยไฟเบอร์ (Polyester Fiberglass):

  • ความทนทานต่อสารเคมี: มีความทนทานต่อสารเคมีและกระแสไฟฟ้า ดังนั้นเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน.
  • การควบคุมอุณหภูมิ: มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า ABS แต่ยังขึ้นอยู่กับวัสดุในชิ้นงานบางอย่าง.

สแตนเลส (Stainless Steel):

  • ความทนทานต่อน้ำและความชื้น: มีความทนทานต่อน้ำและความชื้นที่ดี สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่องได้.
  • ความทนทานต่อสารเคมี: สแตนเลสมีความทนทานต่อสารเคมีบางชนิด แต่อาจกัดกร่อนหรือมีการเกิดละเอียดของสารเคมีตามอาจารย์ที่ติดต่อกับผิวเส้นของสแตนเลส.
  • การควบคุมอุณหภูมิ: สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า.

เหล็ก (Steel):

  • ความแข็งแรง: เหล็กมีความแข็งแรงสูงและเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการความคงทนต่อการใช้งานหนัก.
  • ความทนทานต่อน้ำและความชื้น: ต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำเพื่อคงทนต่อนานนับปี.
  • การควบคุมอุณหภูมิ: เหล็กไม่คงทนต่อการออกแบบอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นที่รวดเร็ว.

อลูมิเนียม (Aluminum):

  • น้ำหนักเบา: อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่น ๆ ดังนั้นเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการน้ำหนักเบา.
  • ความทนทานต่อน้ำและความชื้น: อลูมิเนียมไม่คงทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำเท่ากับสแตนเลสหรือเหล็ก แต่สามารถใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงในระดับที่เหมาะสมได้.

เกร็ดความเกียวกับการเลือกตู้ตามมาตรฐานกันน้ำ

มาตรฐาน IP55 และ IP66 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยงจากน้ำและฝุ่น การเลือกตู้ตามมาตรฐาน IP55 หรือ IP66 นอกจากความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่นแล้ว ยังควรพิจารณาความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น การใช้งานในสถานที่ที่มีการเจอน้ำหรือฝุ่นมากน้อยเพียงใด การเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้อย่างเหมาะสมที่สุดครับ

ตัวอย่างการใช้งานตู้กันน้ำ IP55-IP66

การใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมจะต้องการความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การเข้าถึงน้ำหรือฝุ่น การใช้งานตามมาตรฐาน IP55 หรือ IP66 จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันอุปกรณ์ภายในตู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Industry):

  • วัสดุ: Stainless Steel (สแตนเลส)
  • การใช้งาน: ใช้ตู้สแตนเลส  ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องควบคุมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยตู้นี้จะมีความคงทนต่อการเจอน้ำและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and Equipment Industry):

  • วัสดุ: Polyester Fiberglass (โพลีเอสเตอร์เส้นใยไฟเบอร์)
  • การใช้งาน: ใช้ตู้ Polyester Fiberglass  เพื่อป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการความคงทนต่อการเข้าถึงน้ำหรือฝุ่นในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง (Fuel and Energy Industry):

  • วัสดุ: Steel (เหล็ก)
  • การใช้งาน: ใช้ตู้เหล็ก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง โดยมีความคงทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
 • อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุโลหะ (Metal Manufacturing Industry):

  • วัสดุ: Aluminum (อลูมิเนียม)
  • การใช้งาน: ใช้ตู้อลูมิเนียม เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะ โดยมีความคงทนต่อการเจอน้ำและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเป็นพิเศษ

สรุป

การเลือกตู้กันน้ำในอุตสาหกรรมต้องพิจารณาวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น การใช้ตู้สแตนเลส IP66 ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความคงทนต่อน้ำและสารเคมี ในอุตสาหกรรมมีประโยชน์ในการป้องกันอุปกรณ์ภายในจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำ ฝุ่น และสารเคมีที่อาจเข้ามาออกมาในสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ตู้กันน้ำ พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP55, IP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top