หมวด : เคเบิ้ลแกลน Cable gland IP68

เคเบิ้ลแกลน คือ

เคเบิ้ลแกลน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณต่างๆ จากการเข้าถึงของน้ำ ฝุ่น และอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสายหรือสัญญาณนั้นๆ โดย IP68 หมายถึงมีการทดสอบแล้วและได้รับการรับรองว่าสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีน้ำเข้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหายมักจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง มีการใช้งานน้ำ หรือมีฝุ่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : เคเบิ้ลแกลน IP68

คุณสมบัติของเคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ IP68

เประเภทของ Cable gland  ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ขนาด เกลียว และคุณสมบัติพิเศษ

  • วัสดุ: มีทั้งแบบโลหะ (ทองเหลือง สแตนเลส) และพลาสติก
  • ขนาด: มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟ
  • เกลียว: มีเกลียวหลายแบบ เช่น PG, NPT, Metric
  • คุณสมบัติพิเศษ: บางประเภทมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กันน้ำ กันระเบิด ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ในการเลือกใช้ Cable Glan ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของสายไฟ: เลือกขนาด Cable Glan ให้เหมาะสมกับขนาดของสายไฟ
 • วัสดุ: เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
 • เกลียว: เลือกเกลียวให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้
 • คุณสมบัติพิเศษ: เลือก Cable Glan ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามต้องการ

เคเบิ้ลแกลนด์ มีหลายวัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น โลหะ เช่น เหล็ก, สแตนเลส, ทองแดง และวัสดุพลาสติก เช่น โพลีเอทิลีน (PE), โพลีแอมิด (PA), และอื่นๆ ซึ่งแต่ละวัสดุจะมีประโยชน์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

สแตนเลสประโยชน์: สแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน ทองแดงประโยชน์: ทองแดงมีความนิ่งทนทานต่อการสกปรกและการกัดกร่อนของสารเคมี มีการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความนิ่งทนทานและการทนทานต่อสภาพแวดล้อม
โพลีแอมิดประโยชน์: PA เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานเคเบิ้ลแกลน (Cable Gland) IP68

1. การติดตั้งสายไฟในบ้าน:

 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับกล่องพักสายไฟ: ป้องกันสายไฟหลุดจากจุดต่อ ป้องกันฝุ่น น้ำ แมลง และสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในกล่องพักสายไฟ
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับท่อร้อยสายไฟ: ป้องกันสายไฟหลุดจากท่อ ป้องกันฝุ่น น้ำ แมลง และสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในท่อร้อยสายไฟ
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับตู้ควบคุมไฟฟ้า: ป้องกันสายไฟหลุดจากตู้ควบคุม ป้องกันฝุ่น น้ำ แมลง และสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในตู้ควบคุม

2. การติดตั้งสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรม:

 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับเครื่องจักร: ป้องกันสายไฟหลุดจากเครื่องจักร ป้องกันฝุ่น น้ำ สารเคมี และสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในเครื่องจักร
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับระบบสายพาน: ป้องกันสายไฟหลุดจากระบบสายพาน ป้องกันฝุ่น น้ำ สารเคมี และสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในระบบสายพาน
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับระบบไฟฟ้าแรงสูง: ป้องกันสายไฟหลุด ป้องกันฝุ่น น้ำ สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน ป้องกันการเกิดประกายไฟ

3. การติดตั้งสายไฟในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:

 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับแผงโซลาร์เซลล์: ป้องกันสายไฟหลุดจากแผงโซลาร์เซลล์ ป้องกันฝุ่น น้ำ ความร้อน และสิ่งปนเปื้อน
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับอินเวอร์เตอร์: ป้องกันสายไฟหลุดจากอินเวอร์เตอร์ ป้องกันฝุ่น น้ำ ความร้อน และสิ่งปนเปื้อน
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับระบบไฟฟ้า: ป้องกันสายไฟหลุด ป้องกันฝุ่น น้ำ ความร้อน และสิ่งปนเปื้อน ป้องกันการเกิดประกายไฟ

4. การติดตั้งสายไฟใต้น้ำ:

 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับเคเบิ้ลใต้น้ำ: ป้องกันสายไฟหลุดจากเคเบิ้ลใต้น้ำ ป้องกันน้ำแรงดันสูง สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับอุปกรณ์ใต้น้ำ: ป้องกันสายไฟหลุดจากอุปกรณ์ใต้น้ำ ป้องกันน้ำแรงดันสูง สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน
 • จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับระบบไฟฟ้าใต้น้ำ: ป้องกันสายไฟหลุด ป้องกันน้ำแรงดันสูง สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน ป้องกันการเกิดประกายไฟ

Cable gland มีเกลียวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้างหรือยึดติดสายไฟหรือสายสัญญาณให้แน่นหรือปลอดภัยตามต้องการ มีหลายชนิดโดยแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ  การเลือกใช้งานที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าหรือสื่อสารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ลักษณะของเกลียว PG:  มีขนาดตั้งแต่ PG7 ถึง PG48 โดยระบุตามเลขหุ้มท่อ โดยเลขที่มาต่อท้าย PG จะบ่งบอกถึงขนาดของเกลียว
ลักษณะของเกลียว M
: เป็นเกลียวที่มีระบบหัวเกลียวเป็นแบบเมตริก โดยมีลายเกลียวที่เข้มขึ้นเรื่อยๆ ไปกับขนาดของเกลียว เพื่อช่วยให้การคาดเกลียวสามารถทำได้อย่างแน่นหนาและป้องกันการเข้าถึงของน้ำหรือฝุ่นได้ดี มีขนาดตั้งแต่ M12 ถึง M63 โดยมักจะใช้ตามขนาดของสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยเลขที่มาต่อท้าย M จะบ่งบอกถึงขนาดของเกลียว
ลักษณะของเกลียว NPT: (National Pipe Thread) เป็นชนิดของเกลียวที่ใช้ในการคาดหรือควบสายไฟหรือสายสัญญาณให้แน่นหรือปลอดภัยตามที่ต้องการในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ  มีขนาดตามมาตรฐานขนาดของท่อที่ใช้เชื่อมต่อ เช่น ขนาด 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, และขนาดอื่นๆ ตามความต้องการของงาน

เคเบิ้ลแกลนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคาดหรือควบสายไฟหรือสายสัญญาณให้แน่นหรือปลอดภัย

ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญ วัสดุที่ใช้: ทำจากวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะเหล็ก, สแตนเลส, ทองแดง,และวัสดุพลาสติก เลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่แตกต่างกัน มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความทนทานต่อน้ำ, ความทนทานต่อความร้อน, หรือความทนทานต่อสารเคมี ซึ่งจะเลือกใช้ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่เหมาะสม

มีการป้องกันต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของน้ำ, ฝุ่น, สารเคมี, และสิ่งอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสายไฟหรือสายสัญญาณ เช่น การใช้กั้นฝุ่น, ฝาปิด, หรือวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการโคลงตัวของสายไฟ ขึ้้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานเคเบิ้ลแกลน Cable gland IP68

1. การใช้งานทั่วไป:

 • ใช้สำหรับยึดสายไฟกับกล่องพักสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ป้องกันสายไฟหลุดจากจุดต่อ
 • ป้องกันฝุ่น น้ำ แมลง และสิ่งปนเปื้อน
 • ตัวอย่าง: การใช้งาน Cable Glan ในตู้ควบคุมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

2. การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง:

 • ใช้สำหรับยึดสายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง สารเคมี หรือแรงสั่นสะเทือน
 • ป้องกันสายไฟเสื่อมสภาพ
 • ป้องกันการเกิดประกายไฟ
 • ตัวอย่าง: การใช้งานในโรงงานเคมี โรงงานผลิตอาหาร หรือเหมืองแร่
 1. 3. การใช้งานใต้น้ำ:

  • ใช้สำหรับยึดสายไฟในระบบไฟฟ้าใต้น้ำ
  • ป้องกันน้ำแรงดันสูง
  • ป้องกันการกัดกร่อน
  • ตัวอย่าง: การใช้งาน Cable Glan ในระบบไฟฟ้าสำหรับแท่นปิโตรเลียม

  4. การใช้งานพิเศษ:

  • ใช้สำหรับยึดสายไฟที่มีขนาดใหญ่ หรือสายไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษ
  • ป้องกันสายไฟเสียหาย
  • ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)
  • ตัวอย่าง: การใช้งานในระบบสายไฟสำหรับรถไฟฟ้า หรือระบบสายไฟสำหรับโรงพยาบาล

การป้องกันจากสภาวะแวดล้อม ช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการเข้าถึงของน้ำ, ฝุ่น, แสงแดด, และสารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของสายไฟ ถูกใช้งานในสถานที่ที่มีเงื่อนไขการใช้งานพิเศษ เช่น โรงงานที่มีความชื้นสูง, โรงงานที่มีความร้อนสูง, หรือสถานที่ที่มีการใช้งานน้ำอยู่ตลอดเวลา ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงสายไฟหรือสายสัญญาณในกรณีที่จำเป็น ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานในระบบ ทำให้สามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน การเลือกใช้งานที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าหรือสื่อสารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สรุป

เคเบิ้ลแกลน การใช้งานในงานไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการคาดหรือควบสายไฟหรือสายสัญญาณให้แน่นหรือปลอดภัยตามที่ต้องการ นี่คือการใช้งานและประโยชน์ที่สำคัญในงานไฟฟ้า ช่วยให้สายไฟหรือสายสัญญาณมีการติดตั้งแน่นหนาและปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณรั่วไฟฟ้าหรือช็อคไฟฟ้าในสถานการณ์ที่สายไฟสัมผัสกับวัสดุอื่นที่ไม่เหมาะสม ช่วยในการจัดการสายไฟให้เรียบร้อยและปกป้องอย่างเหมาะสม ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระยะยาว

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top