กล่องกันน้ำอลูมิเนียม Tibox IP66

กล่องกันน้ำอลูมิเนียม คือ

กล่องกันน้ำอลูมิเนียม คือ กล่องที่ถูกผลิตจากอลูมิเนียมตามมาตรฐาน AISI 12 ตามมาตรฐาน DIN1725 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันในอุตสาหกรรมโลหะเหล็กสำหรับการผลิตอลูมิเนียม กล่องแบบนี้มักถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือมีโอกาสติดต่อกับน้ำ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกกร่อนของอลูมิเนียมเองที่สูงกว่าชนิดทั่วไป

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

กล่องกันน้ำอลูมิเนียม
aluminium enclosure
กล่องอลูมิเนียมกันน้ำ
box aluminium
กล่องอลูมิเนียม

คุณสมบัติของกล่องกันน้ำอลูมิเนียม IP66

คุณสมบัติของกล่องอลูมิเนียมกันน้ำ AISI 12 DIN1725 มีการผลิตจากอลูมิเนียมตามมาตรฐาน AISI 12 ตามมาตรฐาน DIN1725 ทำให้มีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือต้องการความคงทนและป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมและงานที่ต้องการความทนทานและคงทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ

 • ความทนทานต่อการกัดกร่อน: อลูมิเนียมตามมาตรฐาน AISI 12 DIN1725 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี ทำให้กล่องนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • ความทนทานต่อสภาพอากาศ: กล่องอลูมิเนียมดีไซน์เพื่อทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ฝนตกหรืออากาศชื้น

 • ความป้องกันน้ำ: มีการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำเข้าสู่ภายในกล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูง

 • ความทนทานต่อสารเคมี: อลูมิเนียม AISI 12 DIN1725 มีความทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจมีในสภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม

 • ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม: กล่องนี้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการความป้องกันและความทนทาน เช่น สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อย

 • การผลิตตามมาตรฐานสูง: การผลิตตามมาตรฐาน AISI 12 DIN1725 ทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีและน่าเชื่อถือ

สเปกสินค้าและราคา : กล่องกันน้ำอลูมิเนียม Tibox IP66

ราคากล่องอลูมิเนียม
ราคากล่องกันน้ำอลูมิเนียม
กล่อง Aluminium IP66

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้ในงานในงานไฟฟ้า

กล่องอลูมิเนียมกันน้ำเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือต้องการความป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม: เช่น การเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอนเน็กเตอร์ที่ต้องการความป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

 • การใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูง: เช่น ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานที่เปิดหรือในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ: เช่น ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการป้องกันน้ำหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

 • การใช้งานในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม: เช่น ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารอุตสาหกรรม

 • การใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์: เช่น ในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 • การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความคงทนและคงสภาพ: เช่น ในสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ต่าง ๆ และต้องการความป้องกันและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างยิ่ง

การใช้ในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

กล่องอลูมิเนียมกันน้ำเหมาะสำหรับใช้งานในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเพราะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรืออาจต้องมีการติดตั้งในสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ ใช้งานในงานไฟฟ้าสามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเปียกน้ำหรือความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมความคงทนและคงสภาพของอุปกรณ์ในระยะยาว
นอกจากนี้ การใช้กล่องอลูมิเนียมกันน้ำยังช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้และการสัมผัสกับสารเคมีในสถานที่ทำงานในอุตสาหกรรมได้ดี

ตัวอย่างการใช้ในอุตสาหกรรม

การใช้งานกล่องอลูมิเนียมกันน้ำในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จากการเปียกน้ำและความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน

 • ในงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม: กล่องอลูมิเนียมกันน้ำสามารถใช้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความป้องกันน้ำและความชื้น เช่น คอนเน็กเตอร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร โดยประโยชน์ของการใช้กล่องนี้คือการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเปียกน้ำและความชื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน

 • ในงานไฟฟ้าที่ต้องการความป้องกันสูง: เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบควบคุมไฟฟ้าในสถานที่ที่มีโอกาสเกิดการเปียกน้ำ ประโยชน์คือการปกป้องอุปก

 • ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: สำหรับการใช้งานกล่องอลูมิเนียมกันน้ำในงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความป้องกันน้ำและความชื้น เช่น อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรือคอนโทรลเลอร์ ประโยชน์คือการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากความชื้นและการสัมผัสกับน้ำซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายและซึมซาบได้

 • ในการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความป้องกันจากสารเคมี: เช่น ในโรงงานที่มีการใช้งานสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับสารเคมี การใช้กล่องอลูมิเนียมกันน้ำจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จากการทำลายด้วยสารเคมีที่อาจทำให้เสียหายและทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

สรุป

การใช้งานกล่องอลูมิเนียมกันน้ำยังช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์จากความชื้นและน้ำฝนที่อาจทำให้เกิดความเสียหายและเสียงชะเวอร์ในระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของกล่องอลูมิเนียมกันน้ำอยู่ที่ความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความป้องกันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรืออาจต้องมีการติดตั้งในสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้กล่องกันน้ำอลูมิเนียม พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

Waterproof ip68
ท่อดักเฟล็กซ์
IP68 cable gland

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top