รางกระดูกงูติดผนัง ยึดเครื่องจักร Cable Carrier

รางกระดูกงูติดผนัง Cable Carrier หรือ Cable Drag Chain เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอื่น ๆ ระหว่างส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนที่กับส่วนที่คงที่ เช่น ระหว่างแขนหุ่นยนต์และฐานเครื่องจักร หรือระหว่างเครื่องจักรและส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการส่งสัญญาณไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วยท่อที่มีลิ้นลูกสลับอยู่ภายใน ช่วยให้สายไฟหรือสัญญาณสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียรและป้องกันการบิดหรือข้องอของสายไฟ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : รางกระดูกงู Cable Carrier หรือ Cable Drag Chain

คุณสมบัติของรางกระดูกงู

คุณสมบัติช่วยป้องกันการสะดุดและการบิดของสายไฟหรือสายสัญญาณในการทำงานอย่างเสถียรและปลอดภัยการเลือกใช้ Cable Carrier ควรพิจารณาความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ความทนทาน: ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาวะสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น พลาสติกPA66 หรือเหล็ก,สแตนเลส เพื่อให้ทนทานต่อ สารเคมี หรือความร้อนสูงได้

 • การออกแบบที่ยืดหยุ่น: มีการออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้อย่างยืดหยุ่น และทนทานต่อการงองอในทุกทิศทาง

 • ความป้องกัน: ช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการสะดุด การบิดหรือการข้องอที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนไหว

 • การบำรุงรักษาง่าย: มักมีการออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา เช่น สามารถเปิดปิดเพื่อเข้าถึงสายไฟหรือสายสัญญาณได้ง่าย

 • ความคงทน: สามารถทนทานต่อการใช้งานในระยะเวลานานๆ โดยไม่เสื่อมสภาพหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 • ความปลอดภัย: ช่วยลดความเสี่ยงของการชนกันหรือการสาดกระแสไฟฟ้าในสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยง

 • ประสิทธิภาพที่เยี่ยม: ช่วยลดความสั่นสะเทือนและการเสียหายของสายไฟหรือสายสัญญาณในระหว่างการทำงาน ทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานได้เสถียรมากขึ้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานกับเครื่องจักรชนิดต่างๆ

การใช้งาน สามารถปรับใช้กับเครื่องจักรหลายประเภทตามความต้องการของงานอุตสาหกรรมได้ มีการใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรม เช่นการใช้ในเครื่องจักร CNC เพื่อส่งสัญญาณควบคุม หรือการป้องกันสายไฟในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเสถียรและปลอดภัย. นอกจากนี้ยังมีการนำ Cable Carrier มาใช้ในเครื่องจักรผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดความเสี่ยงของการชนกันของสายไฟ.

 • เครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control): สามารถใช้ในการส่งสัญญาณไฟหรือสัญญาณควบคุมไปยังแกนเครื่องจักร CNC ให้เครื่องทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย โดยป้องกันการข้องอหรือการบิดของสายไฟในระหว่างการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร.

 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม: ช่วยให้สายไฟหรือสายสัญญาณของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย โดยไม่เกิดการสะดุดหรือการข้องอในระหว่างการทำงาน.

 • เครื่องจักรผลิตอาหารและเครื่องดื่ม:สามารถใช้ในการส่งสัญญาณควบคุมหรือพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการทำงาน.

 • เครื่องจักรในโรงงานผลิตยา: สามารถป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณในเครื่องจักรในโรงงานผลิตยาจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและช่วยให้การผลิตยาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

Cable Carrier พลาสติกกับเหล็ก ต่างกันอย่างไร

พลาสติกมักมีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า วัสดุที่ทำจากเหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและมีความละเอียด อีกทั้งเหล็กมักมีความทนทานและความแข็งแรงมากกว่า ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันสูงเช่นในสภาวะที่มีการทดลองในระยะเวลานาน
การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช้งานระหว่างวัสดุที่ทำจากพลาสติกหรือเหล็ก ขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขของงานในแต่ละกรณี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

การใช้งานในเครื่องจักรโรงงานช่วยในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับการทำงานในแต่ละส่วนของโปรเซสผลิต โดยช่วยลดเวลาและทำให้การผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตารางการผลิตอย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้วย

 • เครื่องจักรประกอบยา: ในโรงงานผลิตยา อาจใช้เครื่องจักรที่มีหน้าที่ในการประกอบยา โดยสามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณควบคุมหรือพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อให้การผลิตยาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตยาง: ในโรงงานผลิตยาง อาจใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อกระบวนการผลิต โดย ช่วยให้สายไฟหรือสายสัญญาณของเครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียรและปลอดภัย และป้องกันการข้องอของสายไฟในระหว่างการทำงาน.
 • เครื่องจักรในกระบวนการผลิตเหล็กและโลหะ: ในโรงงานผลิตเหล็กและโลหะ อาจมีการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อกระบวนการการผลิต เช่น เครื่องเจียรและตัดโลหะ การใช้ จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของสายไฟหรือสายสัญญาณในเครื่องจักรมีความเรียบร้อยและปลอดภัย.

 • เครื่องจักรในกระบวนการผลิตพลาสติก: ในโรงงานผลิตพลาสติก อาจมีการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อกระบวนการการผลิต ทั้งการรวมสารเคมี การฉีดพลาสติก หรือการรวมชิ้นส่วน เครื่องจักรเหล่านี้มักมีการใช้เพื่อการส่งสัญญาณควบคุมหรือพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต.

สรุป

รางกระดูกงูติดผนัง ยึดเครื่องจักร Cable Carrier ช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการข้องอหรือการบิดของสายในระหว่างการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย. การใช้ ยังช่วยลดการสะดุดหรือการบิดของสายไฟที่อาจทำงานขัดข้องหรือเสียหาย. ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความถูกต้องและเร็วในการบำรุงรักษาเนื่องจากสามารถเข้าถึงสายไฟหรือสายสัญญาณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องถอดให้ออกจากราง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้รางกระดูกงู ด้วยมาตรฐานความแข็งแรง อะไหล่สแปร์พาร์ท พร้อมบริการเพื่ความมั่นใจในการใช้งานในทุกอุตสหากรรม

TZP cable chain
Black Cable Chain
Radius chain TZP

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top