หมวด เทอร์มินอลบล็อก terminal block IP66

เทอร์มินอลบล็อก คือ

เทอร์มินอลบล็อก คือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อและป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณต่างๆ โดยมักใช้ในการต่อสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ (Terminal Block) หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ระหว่างทางที่ต้องการให้สามารถต่อและตัดสายได้สะดวก มีหลายแบบตามลักษณะการใช้งานและขนาดของสายไฟ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมดหมวด : เทอร์มินอลบล็อก Terminal Block IP66

คุณสมบัติของกล่องเทอร์มินอลบล็อกพักสายไฟ IP66

คุณสมบัติที่ป้องกันการเข้าถึงของสายไฟและสวิตช์ภายในเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีลักษณะการออกแบบที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมและในการใช้งานทั่วไป มีโครงสร้างที่ทนทานและป้องกันการเข้าถึงของสายไฟภายในเพื่อให้การใช้งานไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูง และมักมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 • การเชื่อมต่อสายไฟที่มั่นคง: มีช่องต่อสายที่ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้อย่างมั่นคงและเชื่อถือได้ เพื่อให้การส่งสัญญาณหรือไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสถียรและปลอดภัย

 • ความปลอดภัย: มีการออกแบบให้มีประเด็นความปลอดภัย เช่น มีการป้องกันไฟฟ้าช็อกหรือการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีรุ่นที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น กันน้ำ กันฝุ่น หรือต้านทานการกระเด็นสารเคมี

 • ความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา: มีการออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

 • ความหลากหลายของขนาดและรูปแบบ: มีขนาดและรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ตามความต้องการของงานและการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • การจัดเก็บสายไฟเรียบร้อย: ช่องต่อสายของมีการจัดเก็บสายไฟอย่างเรียบร้อย ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและปรับแต่งในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

 • ความทนทานและความทนทานต่อการสั่นสะเทือน: มีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ หรือมีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานกล่องเทอร์มินอลบล็อก Terminal Block IP66

การจัดการสายไฟ: กล่องพักสายไฟช่วยให้สามารถจัดการสายไฟให้เป็นระเบียบและเรียบร้อย ช่วยลดความขัดข้องและป้องกันการชนกันของสายไฟ และสามารถรองรับจำนวนสายไฟมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีการป้องกันภาพน้ำจะช่วยป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและลดความเสียหายจากภาพน้ำ มาตรฐานกันน้ำ IP66

 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม:

  • ใช้ระบบในการเชื่อมต่อสายไฟของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน
 • อุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์:

  • ใช้กล่องในการต่อสายไฟของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ทำงานอย่างเสถียรและเชื่อถือได้
 • อุตสาหกรรมยานยนต์:

  • ใช้ในระบบไฟฟ้าของรถยนต์เพื่อการเชื่อมต่อและควบคุมสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในระบบเครื่องยนต์และระบบอื่นๆ ในรถยนต์
 • อุตสาหกรรมพลังงาน:

  • ใช้ในระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือส่งไฟฟ้า เพื่อควบคุมการส่งไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์:

  • ใช้ในการต่อสายไฟและสัญญาณในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม:

  • ใช้ในระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณ โมเดม หรืออุปกรณ์เครือข่าย เพื่อการเชื่อมต่อและควบคุมการส่งข้อมูลและสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพิเศษของกล่องพักสายไฟ

การควบคุมสายไฟในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยการใช้ช่วยในการจัดเก็บและเชื่อมต่อสายไฟเป็นที่เรียบร้อย เสริมความง่ายในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยลดความเสี่ยงในการสัมผัสไฟฟ้าหรือสายไฟ และป้องกันการชนกันของสายไฟที่อาจสร้างสัญญาณไม่พึงประสงค์ การติดตั้งง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการสายไฟเพื่อป้องกันการขัดข้องและช่วยในการค้นหาและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและสะดวก

ตัวอย่างการใช้งานกล่องเทอร์มินอลบล็อกพักสายไฟ IP66

การใช้งานช่วยให้การต่อสายไฟและการจัดการไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยมีประโยชน์ในการเพิ่มความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า ลดเวลาและความยุ่งยากในการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา

 1. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์:

  • การใช้งาน: ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน โดยกจะใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟและสัญญาณต่างๆ ที่เข้าสู่อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวอย่าง: การใช้เในการเชื่อมต่อสายไฟของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อการส่งสัญญาณและการทำงานของอุปกรณ์
 2. อุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ กล่องพักสายไฟจะใช้ในการจัดเก็บและปกป้องสายไฟที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการชนกันของสายไฟและเสียงสัญญาณที่ไม่พึงประสงค์
  • ตัวอย่าง: การใช้กล่องพักสายไฟในโรงงานผลิตยา เพื่อปกป้องสายไฟที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่องผลิตยาน้ำ ไม่ให้ถูกชนกันหรือเสียงสัญญาณเสีย
 1. อุตสาหกรรมพลังงาน:

  • การใช้งาน: ในโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือส่งไฟฟ้า ถูกนำมาใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการส่งไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้า โดยใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟในแผงควบคุม
  • ตัวอย่าง: การใช้ในระบบไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมการส่งไฟฟ้าจากเครื่องกลไฟฟ้าไปยังระบบการกระจายไฟฟ้า
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์:

  • การใช้งาน: ในอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่องพักสายไฟจะใช้ในการจัดเก็บและปกป้องสายไฟที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ป้องกันการชนกันของสายไฟและสัญญาณไฟฟ้า
  • ตัวอย่าง: การใช้กล่องพักสายไฟในระบบไฟฟ้าของรถยนต์ เช่น ในระบบไฟเบรก ระบบไฟสัญญาณ และระบบไฟแสงสว่าง

สรุป

กล่องเทอร์มินอลบล็อกและกล่องพักสายไฟ ในโครงการก่อสร้างหรือรีโนเวทอาคารและโครงสร้างต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่นการเชื่อมต่อสายไฟในตึกหรือโรงงานอุตสาหกรรม การใช้กช่วยให้มีการจัดการสายไฟให้เป็นระเบียบและปลอดภัย มันช่วยให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการใช้งานในอาคารหรือโครงการอุตสาหกรรม

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เทอร์มินอลบล็อก & ตู้ไฟฟ้า TIBOX พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IPP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top