เทอร์มินอลบล็อก 4 ช่อง IP66

กล่องเทอร์มินอลบล็อก คือ

กล่องเทอร์มินอลบล็อก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟหลายเส้นในกล่องเดียว โดยมักจะมีบล็อกเทอร์มินอลอยู่ภายในกล่องเพื่อการเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสะดวก และมักมีการป้องกันไม่ให้สายไฟมีการสัมผัสกันในกล่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความป้องกันจากน้ำและฝุ่น สามารถทนทานต่อการติดตั้งที่มีความกดดันจากน้ำหรือฝุ่นสูงได้ดี และมักมีฝาปิดที่ป้องกันน้ำได้ด้วยระดับ IP66

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เทอร์มินอลบล็อก 4 ช่อง
Terminal Box 4P
tibox กล่องพักสายไฟ
terminal box
terminal block 12 ช่อง

คุณสมบัติของ กล่องเทอร์มินอลบล็อก Terminal Block IP66

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ TJ Series เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดี

 • วัสดุ: ผลิตจาก ABS ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานที่มีความกดดัน พร้อมทั้งมีความกันไฟฟ้าดีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า

 • ระดับการป้องกัน: IP66 ทำให้กล่องมีความคงทนต่อน้ำและฝุ่น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือมีการสัมผัสกับน้ำได้

 • บรรจุภัณฑ์: สินค้าจะถูกจัดส่งในกล่องลัง ทำให้การขนส่งและการจัดเก็บเป็นไปอย่างสะดวก

 • ใบรับรอง: มีใบรับรองความปลอดภัยระดับ IP66 ที่ยืนยันถึงความคงทนต่อน้ำและฝุ่น

 • แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า: สามารถรับแรงดันไฟฟ้าปกติได้สูงสุดที่ 400V และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าปกติได้ตั้งแต่ 0.75 มม. จนถึง 15 มม. ส่วนนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเข้มข้นของสายไฟและความกันไฟฟ้าในระดับปกติ

 • ช่วงอุณหภูมิ: สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้โดยต่อเนื่อง

 • สะดวกในการใช้งาน: สินค้าที่มีรูที่ทำไว้ล่วงหน้าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม เป็นการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน

สเปกสินค้าและราคา : เทอร์มินอลบล็อก IP66

ราคาเทอร์มินอลบล็อก
ราคา Plastic Terminal ABS

   *ราคาดังกล่าวเป็นราคาตั้ง สอบถามส่วนลดพิเศษได้ที่ผ่ายขายค่ะ  

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งาน Terminal Block box IP66

การใช้งานกล่องเทอร์มินอลบล็อกที่มีระดับการป้องกัน IP66 มีข้อดีและการใช้งานที่หลากหลายในงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เช่น:

 • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: มีความทนทานต่อน้ำและฝุ่น ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีความเสี่ยงจากฝนหรือการพ่นน้ำ

 • ความปลอดภัยในการใช้งาน: IP66 ช่วยป้องกันน้ำเข้าสู่กล่องภายในที่มีสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการชนกันของสายไฟหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นตัวนำไฟฟ้า

 • การบรรจุและจัดการสายไฟ: สามารถบรรจุและจัดการสายไฟหลายเส้นในกล่องเดียวอย่างเป็นระเบียบ และมีบล็อกเทอร์มินอลภายในเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ

 • การติดตั้ง: มีการออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งโดยไม่ต้องการการประมวลผลเพิ่มเติม เพียงแค่ติดตั้งกล่องให้แนบกับผนังหรือโครงสร้างที่ต้องการ

 • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: สามารถทนอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง -40°C ถึง 120°C ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้

 • การใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ: เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการก่อสร้าง โรงงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

สภาพแวดล้อมและวัสดุที่ใช้ผลิต

สภาพแวดล้อมและวัสดุที่ใช้ผลิตมีความสำคัญสำหรับการให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากกล่องต่อสายไฟมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าทั้งในการส่งและการรับสัญญาณไฟฟ้า ดังนั้นการเลือกที่เหมาะสมต้องพิจารณา
สภาพแวดล้อม: ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะถูกติดตั้ง เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำ การสั่นสะเทือน ความชื้น และความเครียดต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อวัสดุที่เลือกใช้ วัสดุ: วัสดุที่ใช้ผลิตจะมีผลต่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยพลาสติก ABS เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ในขณะที่อลูมิเนียมเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน

ตัวอย่างการใช้งานเทอร์มินอลบล็อก 4 ช่อง IP66

การใช้งานจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละโครงการหรือสถานที่ โดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ได้ตามต้องการ การใช้งานมีความหลากหลายในการปรับใช้งานในระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรม และสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยสามารถใช้ในการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟ รวมถึงการใช้งานในระบบควบคุมและการป้องกันความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่ใช้งาน.

 • การใช้งานในระบบไฟฟ้าต่าง ๆ: ใช้เพื่อการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟในระบบไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เช่น โคมไฟ มอเตอร์ หรือเซ็นเซอร์

 • การใช้งานในอุตสาหกรรม: ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟในระบบอัตโนมัติหรือระบบควบคุม อาทิเช่น การใช้ในเครื่องจักรหรือระบบการผลิตการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ: สามารถใช้เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือเซ็นเซอร์ระยะไกล

 • การใช้งานในระบบควบคุมความปลอดภัย: ใช้ในระบบควบคุมความปลอดภัยของอาคารหรือโรงงาน เช่น การเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนภัย เปิดปิดระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

 • การใช้งานในระบบสื่อสาร: สามารถใช้เพื่อการเชื่อมต่อสายไฟในระบบสื่อสาร เช่น การเชื่อมต่อสายไฟในระบบโทรคมนาคมหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • การใช้งานในระบบอื่น ๆ: สามารถนำไปใช้งานในระบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การใช้เพื่อการเชื่อมต่อและจัดการสายไฟในระบบน้ำ หรือระบบส่งกำลังไฟฟ้าในโครงการพลังงานทดแทน

สรุป

กล่องเทอร์มินอลบล็อก IP66 ช่องมีประโยชน์ในการป้องกันน้ำและฝุ่นในการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้การเชื่อมต่อและจัดการสายไฟเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการชนกันของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วยค

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ Terminal Block พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP66

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงในเหมวด

Scroll to Top