เคเบิ้ลแกลน M25 Cable Gland IP68

เคเบิ้ลแกลน M25 Cable Gland IP68 คือ ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าหรือสายสื่อสารที่ใช้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือกั้นฝุ่นเข้ามาในภายในตลับหรือเคสที่มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา เป็นที่นิยมในการใช้กับแหล่งจ่ายไฟหรือสายสื่อสารที่ต้องการความปลอดภัยจากฝุ่น น้ำ หรือสิ่งของอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่วงจรภายในได้ ทั้งนี้ M25 หมายถึงขนาดของกันสายภายนอกของสายหรือสายสื่อสารที่สามารถเข้ากับกันเป็นชิ้นส่วนได้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : หมวดเคเบิ้ลแกลน Cable Gland IP68

คุณสมบัติเคเบิ้ลแกลน Cable Gland

Cable Gland มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้มันเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันและการจัดการสายไฟหรือสายสื่อสารในโลกวงจรไฟฟ้าและการสื่อสาร ป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดของสายไฟหรือสายสื่อสารในโลกวงจรไฟฟ้าและการสื่อสารคุณสมบัติที่สำคัญประกอบด้วย:

 • ป้องกันฝุ่นและน้ำ: ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำจากการเข้าสู่พื้นที่ภายในตลับหรือเคสที่มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาของสายไฟหรือสายสื่อสาร

 • ป้องกันการไหลของของเหลว: การออกแบบช่วยป้องกันการรั่วไหลของของเหลวจากส่วนที่ถูกเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาของสาย

 • ป้องกันการชำรุดและกัดกร่อน: มักใช้วัสดุที่ทนทานต่อการชำรุด และกัดกร่อน เช่น ทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน

 • การยึดติดแน่นหนา: มีการออกแบบให้ยึดติดแน่นหนากับสายไฟหรือสายสื่อสาร เพื่อป้องกันการถูกดึงหรือบิดหลุดออกจากตลับหรือเคส

 • ความหลากหลายของขนาด: มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสายไฟหรือสายสื่อสารที่ใช้งาน

 • มาตรฐานความปลอดภัย: ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน เช่น IP (Ingress Protection) rating หรือระดับการป้องกันการเข้าถึงจากวัตถุภายนอก และมาตรฐานการทดสอบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะปฏิบัติตามมาตรฐาน

 • ความทนทานทางกลมและการต้านทาน: มีการออกแบบให้ทนทานต่อการดึง บิด หรือการแกว่งของสายไฟหรือสายสื่อสารที่ถูกเชื่อมต่อ

 • การติดตั้งง่าย: ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งโดยมีวิธีการที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในการเข้าสายไฟฟ้า

การใช้งานในการเข้าสายไฟฟ้ามีหลายแบบและใช้งาน ความสามารถในการเข้าสายไฟฟ้ามีความสำคัญและหลากหลายในหลายอุตสาหกรรม เพื่อการเข้าสายไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดของระบบไฟฟ้าในหลากหลายสถานการณ์และอุตสาหกรรมสรุปการใช้งานได้ดังนี้:

 • ป้องกันการรั่วไหล:  ช่วยป้องกันการรั่วไหลของเหลวและฝุ่นเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพาณิชย์ โรงงาน หรือโครงการก่อสร้าง เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดของระบบไฟฟ้า

 • การใช้ในอุตสาหกรรม: เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานในโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและควบคุมการเข้าถึงสายไฟฟ้าที่มีความสำคัญ

 • การใช้ในโครงการก่อสร้าง: ในโครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหรือโครงการสร้างสถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • การใช้ในระบบพลังงานทดแทน: มีบทบาทสำคัญในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานจากลม โดยช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักร: เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร โดยช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรมีความเสถียรและปลอดภัย

 • การใช้ในระบบไฟฟ้าใต้ดิน: มีการใช้งานในระบบไฟฟ้าใต้ดิน เช่น การติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ถนนหรือลานจอดรถ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดของระบบไฟฟ้าใต้ดิน

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักร การใช้งาน Cable Gland

ครื่องจักรบางชนิดอาจมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือสารเคมี เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานเคมีหรืออุตสาหกรรมการผลิต การใช้งานช่วยป้องกันการรั่วไหลของเหลวเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักร ช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสื่อสารจากการขัดข้องหรือชำรุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของเครื่องจักร เช่น การดึง การเกิดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าสูง หรือการสัมผัสกับวัสดุที่แข็งแรง ช่วยในการควบคุมการเข้าถึงสายไฟหรือสายสื่อสารที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร โดยป้องกันการถูกดึงหรือบิดหลุดออกจากตำแหน่งของมัน
เครื่องจักรบางชนิดอาจต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น น้ำ หรืออุณหภูมิสูง เช่น เครื่องจักรในโรงงานผลิต เครื่องจักรในโรงงานเหล็ก การใช้งานช่วยป้องกันการเข้าถึงของสิ่งของเหลวหรือกั้นฝุ่นเข้ามาในระบบไฟฟ้า

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

ในโครงการก่อสร้างต่างๆ Cable Gland IP68เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร เพื่อให้การทำงานของโครงการเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่นเดียวกับในโครงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน สะพาน ท่อลอกเล็ก โครงงานทางเข้า-ออก และโครงการระบบพลังงานทดแทน เช่น โซลาร์ หรือระบบกังหันลม

 • การใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า: ในโครงการก่อสร้างอาจจะมีการต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสว่างแสงหรือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ไฟถนน ไฟในอาคาร หรือระบบไฟฟ้าในโรงงาน ช่วยในการติดตั้งสายไฟฟ้าให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 • การใช้ในระบบสื่อสาร: ในโครงการก่อสร้างอาจจะมีการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อการสื่อสารภายในโครงการหรือการสื่อสารกับภายนอก เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบโทรทัศน์ทางเคเบิล ช่วยให้สายสื่อสารติดตั้งอย่างมั่นคงและป้องกันการชำรุดจากสภาพแวดล้อม

 • การใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย: ถูกใช้ในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โครงการ

 • ควบคุมการเข้าถึง: ช่วยในการควบคุมการเข้าถึงสายไฟหรือสายสื่อสารที่ติดตั้งบนโครงการ โดยป้องกันการถูกดึงหรือบิดหลุดออกจากตำแหน่งของมัน และรักษาความสามารถในการทำงานอย่างเสถียร

 • การควบคุมสภาพแวดล้อม: การใช้ช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมรอบข้างของสายไฟหรือสายสื่อสาร เช่น ป้องกันการรั่วไหลของน้ำ หรือการเข้าถึงของฝุ่น ซึ่งสามารถช่วยลดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้

 • ความทนทานและความยืดหยุ่น: ต้องมีความทนทานต่อการเข้าถึงของสิ่งของภายนอก และสามารถรับมือกับการเคลื่อนไหวของโครงการหรือสภาพแวดล้อมได้ เพื่อรักษาความสมบูรณ์และปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร

สรุป

เคเบิ้ลแกลน M25 Cable Gland IP68 ในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการชำรุดของระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร โดยช่วยป้องกันการรั่วไหลของเหลวและควบคุมการเข้าถึงสายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของโครงการเกิดขึ้นได้อย่างเสถียรและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันช่วยลดความเสี่ยงจากการชำรุดของระบบไฟฟ้าหรือสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการ ด้วยการป้องกันการรั่วไหลของเหลวและควบคุมการเข้าถึงสายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ เช่น น้ำ ฝุ่น หรืออุณหภูมิสูง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top