เคเบิ้ลแกลน PG16 กันน้ำ IP68

เคเบิ้ลแกลนที่มีระดับความปลอดภัย IP68 จะมีความทนทานต่อการตกน้ำและฝนได้ดี และยังมีความคงทนต่อฝุ่นและเศษสิ่งขยะอื่น ๆ ด้วย เครื่องหมาย IP68 หมายถึงว่าอุปกรณ์สามารถทนน้ำได้ในระดับที่ลึกและเวลาที่ระยะเวลาแน่นอนที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว IP68 จะหมายถึงว่าอุปกรณ์สามารถทนน้ำได้ในระดับที่ลึกถึง 1.5 เมตรถึง 30 นาทีโดยไม่เสียหาย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : หมวดเคเบิ้ลแกลน IP68

คุณสมบัติเคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ IP68

คุณสมบัติและประโยชน์หลายอย่างที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้า ทนทานต่อการตกและความแข็งแรงในการป้องกันการเข้าถึง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, และสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

 • ทนทานต่อน้ำและฝุ่น (Water and Dust Resistant): มีความสามารถในการทนทานต่อน้ำและฝุ่นในระดับที่สูง ทำให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีฝุ่นได้โดยไม่เสียหาย.

 • ความทนทานต่อการตก (Impact Resistance): มีโครงสร้างที่ทนทานต่อการตก ทำให้มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อความชำนาญ.

 • ป้องกันการเข้าถึง (Tamper Proof): บางแบบของอาจมีระบบป้องกันการเข้าถึงเพิ่มเติม เช่น การล็อกหรือการป้องกันการเปิดเครื่อง.

 • ความทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance): มีความทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น น้ำมัน, สารเคมี, หรือสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน.

 • ความคงทนในอุณหภูมิสูงและต่ำ (Temperature Resistance): มีความสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน.

 • การติดตั้งง่าย (Easy Installation): การออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง โดยมักมีรายละเอียดการติดตั้งที่ชัดเจนและมีอุปกรณ์ช่วยเสริมเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

ป้องกันการรั่วไหลของน้ำเข้าสู่กล่องหรืออุปกรณ์ภายใน จะมีซีลพิเศษที่ทนทานต่อน้ำและช่วยป้องกันน้ำจากการเข้าสู่กล่องหรืออุปกรณ์ภายใน มีการซีลกันน้ำที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในเมื่อมีการเข้าสู่กล่องของน้ำ มีความทนทานต่อน้ำและฝุ่นสามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำและฝุ่นที่เข้าสู่กล่องหรืออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมที่มีน้ำและความชื้นสูง (High Moisture Environments):

  • เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น บริเวณที่มีฝนตกหรือเป็นเขตชุมชนทางชายฝั่ง หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น โรงงานหรือโรงงานผลิตที่มีการใช้น้ำหลายๆ แห่ง.

สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature Fluctuations):

  • มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เช่น โรงงานหรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน.

สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ (Extreme Temperature Environments):

  • มีความทนทานทั้งในอุณหภูมิสูงและต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเช่น โรงงานหรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเช่น สถานที่ที่อยู่ในพื้นที่หนาวหรือโรงงานที่ใช้ความเย็น.

สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานในสารเคมี (Chemical-Exposed Environments):

  • มีความทนทานต่อสารเคมี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีการใช้งานของสารเคมี เช่น โรงงานที่มีการใช้สารเคมีในการผลิต.

สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานในที่แสงแดด (Outdoor Environments):

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรง เช่น การใช้งานในที่จอดรถ, บริเวณโรงงาน, หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายนอก.

สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานในที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง (High-Security Environments):

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การใช้งานในโครงการก่อสร้าง, สถานที่ธุรกิจที่มีความสำคัญ, หรือสถานที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีคุณสมบัติป้องกันการเข้าถึงและการทนทานต่อการทำลายจากปัจจัยภายนอก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอย่างสูง.

การใช้งานเคเบิ้ลแกลนร่วมกับกล่องกันน้ำ

การป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบด้วย Cable Gland IP68ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสของน้ำกับอุปกรณ์ภายในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานร่วมกับกล่องกันน้ำช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสของน้ำหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น และสร้างการทำงานที่เสถียรและมั่นคงให้กับระบบที่ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยในระยะยาว ดังนั้นการใช้งานมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน 
การป้องกันอุปกรณ์ภายในจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น ช่วยให้สามารถนำสายไฟหรือสายสัญญาณเข้าสู่กล่องได้อย่างปลอดภัย และกล่องกันน้ำช่วยป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าสู่ภายใน ทั้งนี้ทำให้ระบบที่ใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพและคงทนในการทำงานในทุกสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมมักถูกใช้เพื่อป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมและติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น สถานที่ที่มีความชื้นสูง เสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมี หรือสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าถึงยาก เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานเคมี หรือโรงงานผลิตยา ตัวอย่างการใช้งานได้แก่:

 • โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในการติดตั้งสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันการสัมผัสของสายไฟกับสารอาหารหรือของเสีย และป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าสู่ระบบ.

 • โรงงานเคมี: ในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย ช่วยให้สามารถป้องกันการสัมผัสของสายไฟหรือสายสัญญาณกับสารเคมี และป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย.

 • โรงงานผลิตยา: ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เช่น ห้องสุขภาพหรือห้องปฏิบัติการ โดยป้องกันการเข้าสู่ระบบของน้ำหรือความชื้นที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 • การใช้งานในโรงงานการผลิตอุตสาหกรรม: ใช้ในโรงงานการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อติดตั้งสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยที่สายไฟหรือสายสัญญาณจะต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำหรือสารเคมีที่อาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและเสี่ยงต่อความเสียหาย.

 • การใช้งานในโรงงานหรือโรงกลึงเหล็ก: ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเครื่องจักรหนักหรืออุปกรณ์ที่มีการเกิดการสั่นสะเทือน ช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณจากการสัมผัสกันหรือการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง.

 • การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่: ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เใช้เพื่อติดตั้งสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้ในระบบไฟฟ้าหรือระบบควบคุม ซึ่งจะต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวและมีความชื้นสูง และต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำและสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การใช้งานเคเบิ้ลแกลนในอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้งานเยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำหรือสารเคมีเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหรือสายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การช็อตวงจรหรือการเกิดสัญญาณสั่นเป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน.

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Junction Boxes อลูมิเนียม IP66​

Scroll to Top