เคเบิ้ลแกลน ใช้ทําอะไร

หน้าที่หลักของเคเบิลแกลนคือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณเข้ากับตัวอุปกรณ์หรือกล่องสายไฟ โดยมีส่วนที่เป็นท่อที่สามารถใส่สายไฟเข้าไปและมีส่วนปิดที่ช่วยป้องกันการรั่วไหลของน้ำ ฝุ่น หรือสิ่งอื่นๆ เข้าสู่ตัวของสายไฟ ออกมาที่ตัวอุปกรณ์หรือกล่องสายไฟ และยังช่วยให้การเชื่อมต่อนั้นมีความเรียบร้อยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

สินค้าทั้งหมด : หมวดเคเบิ้ลแกลน IP68

คุณสมบัติและประโยชน์ของเคเบิ้ลแกลน

คุณสมบัติและประโยชน์หลายอย่างที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้า ต่อไปนี้คือคุณสมบัติและประโยชน์แต่ละประเภทพร้อมกับตัวอย่างการใช้

 • ทนต่อน้ำและฝุ่น:

  • คุณสมบัติ: ทนต่อน้ำและฝุ่น ช่วยป้องกันการรั่วไหลของน้ำเข้าสู่สายไฟและเครื่องมืออื่นๆ
  • ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและโอกาสการเกิดน้ำ อย่างเช่น โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม
 • ทนต่อสารเคมี:

  • คุณสมบัติ: ทนต่อสารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับสายไฟ
  • ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานเคมีหรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีหลายชนิด
 • ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ:

  • คุณสมบัติ: ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก
  • ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อยๆ เช่น โรงงานเหล็กหรือโรงงานแห้งและเย็น
 • ทนต่อก๊าซหรือไฟไหม้:

  • คุณสมบัติ: ทนต่อก๊าซหรือไฟไหม้ ไม่เกิดการติดไฟหรือการช๊อตกลางในสายไฟ
  • ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีการเกิดก๊าซหรือไฟไหม้ได้ เช่น โรงงานปิโตรเลียมหรือสถานที่ที่มีการใช้งานก๊าซมาก
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:

  • คุณสมบัติ: ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง ช่วยป้องกันการช๊อตกลางในสายไฟ
  • ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง อ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

การเลือกเคเบิ้ลแกลน การใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง แต่ละวัสดุ

 • วัสดุทนต่อน้ำและฝุ่น (Waterproof and Dustproof):

  • วัสดุที่ใช้: พลาสติกพอลิเอไมด์ (polyamide, PA), และเมทัล (Metal) เช่น สแตนเลสสตีล (Stainless Steel)
  • คุณสมบัติ: ทนต่อน้ำและฝุ่น มีการออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสูง อาทิ โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่ที่มีการใช้งานน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
 • วัสดุทนต่อสารเคมี (Chemical Resistant):

  • วัสดุที่ใช้: พลาสติกพอลิเอไมด์ (polyamide, PA)
  • คุณสมบัติ: ทนต่อสารเคมี ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายจากการมีสารเคมีที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ มีความเหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานเคมีหรือโรงงานที่มีการใช้งานสารเคมีต่างๆ
 1. วัสดุทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ (Temperature Resistant):

  • วัสดุที่ใช้: พลาสติกพอลิเอไมด์ (polyamide, PA), ทองแดง (Brass), และ สแตนเลสสตีล (Stainless Steel)
  • คุณสมบัติ: ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายจากการมีอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก มีความเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้บ่อยๆ
 2. วัสดุทนต่อก๊าซหรือไฟไหม้ (Gas or Flame Resistant):

  • วัสดุที่ใช้:พลาสติกพอลิเอไมด์ (polyamide, PA), และ สแตนเลสสตีล (Stainless Steel)
  • คุณสมบัติ: ทนต่อก๊าซหรือไฟไหม้ ไม่เกิดการติดไฟหรือการช๊อตกลางในสายไฟ มีความเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีการเกิดก๊าซหรือไฟไหม้ได้ เช่น โรงงานปิโตรเลียมหรือสถานที่ที่มีการใช้งานก๊าซมาก

การเลือก Cable Gland ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้ควรพิจารณาความต้องการของโครงการและเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียด เช่น สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือมีการใช้งานสารเคมีหรือก๊าซ ซึ่งจะช่วยให้การเลือก Cable gland เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละโครงการ แต่ละวัสดุที่ใช้ในการผลิต Cable Gland จะมีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่แตกต่างกันดังนี้:

เคเบิ้ลแกลนที่ผลิตจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel)

เป็นนชนิดที่มีความทนทานและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำหรือสารเคมีมาก นั่นเป็นเพราะว่าสแตนเลสสตีลมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อการกัดกร่อน (corrosion resistance) และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง (high humidity environment) ที่ดีมาก นอกจากนี้ สแตนเลสสตีลยังมีความแข็งแรงและทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำหรือสารเคมี หรือมีการใช้งานน้ำหรือสารเคมีมาก เช่น โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานที่มีการใช้งานน้ำหรือสารเคมี หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องเย็น หรืออื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งานเคเบิ้ลแกลน แต่ละวัสดุ

 • วัสดุพลาสติกพอลิเอไมด์ (Polyamide, PA):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการป้องกันสายไฟและสารเคมีจากการรั่วไหล
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในโรงงานเคมีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสายไฟ
 • วัสดุทองแดง (Brass):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการติดตั้งสายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีการเกิดความร้อน
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในระบบไฟฟ้าที่มีการผลิตความร้อน เช่น โรงงานผลิตเหล็กหรือเครื่องจักรที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบทนทานต่ออุณหภูมิสูง
 • วัสดุสแตนเลสสตีล (Stainless Steel):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการป้องกันสายไฟจากการเกิดสภาวะแห้งและความชื้นสูง
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มที่มีการใช้งานน้ำและความชื้นสูง เพื่อป้องกันการเกิดความชื้นภายในสายไฟ
 • วัสดุพลาสติกพอลิเอไมด์ (Polyamide, PA):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการติดตั้งสายไฟที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในการติดตั้งสายไฟในระบบที่มีการเคลื่อนไหว อาทิ การติดตั้งในรถไฟหรือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว
 • วัสดุทองแดง (Brass):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการติดตั้งสายไฟในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อการช๊อตกลาง
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการความทนทานต่อการช๊อตกลาง เช่น การติดตั้งในสถานที่ที่มีการเดินรถบ่อยๆ หรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรใหญ่
 • วัสดุสแตนเลสสตีล (Stainless Steel):

  • วัตถุประสงค์: ใช้ในการป้องกันสายไฟจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำหรือสารเคมี
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้ในโรงงานที่มีการใช้งานน้ำหรือสารเคมี อาทิ โรงงานอาหารและเครื่องดื่มหรือโรงงานเคมีที่มีการใช้งานสารเคมีต่างๆ

ในแต่ละสถานการณ์จะช่วยให้การติดตั้งและการใช้งานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ช๊อตกลางและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานน้ำหรือสารเคมีมาก เป็นประโยชน์หลักของ Cable Gland ที่ผลิตจากวัสดุต่างๆ เช่น Polyamide (PA), Brass, และ Stainless Steel ในการใช้งานที่ต้องการความทนทานและป้องกันสายไฟหรือสายเคเบิ้ลจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำ การรั่วไหลของน้ำหรือสารเคมี และการช๊อตกลางในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานน้ำหรือสารเคมีมาก การเลือกใช้สามารถช่วยให้การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สรุป

การเลือกใช้เคเบิ้ลแกลนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการป้องกันการรั่วไหลของน้ำและสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิสูง และมีความทนทานต่อการช๊อตกลางและสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานน้ำหรือสารเคมีมาก ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเชื่อถือในระบบไฟฟ้าที่มีความสำคัญในการใช้งานประจำวันของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้งานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้สูง

เราต้องการให้สินค้าถึงมือผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารส่งสเปกเพื่อเลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้เคเบิ้ลแกลน ด้วยมาตรฐาน วัสดุคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติป้องกันการกันฝุ่นกันน้ำ มาตรฐาน IP68

IP68 cable gland
ท่อดักเฟล็กซ์
Waterproof ip68

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top